Vanaf 3 september 2015 worden alle aanvragen ingediend via het online portaal MyVAF
Meer info

Vlaams Audiovisueel Fonds

Huis van de Vlaamse Film
Bischoffsheimlaan 38
1000 Brussel

tel: 02-226 06 30
fax: 02-219 19 36
info@vaf.be

www.vaf.be

VAF OP SOCIALE MEDIA

FacebookTwitter

NIEUWSBRIEVEN

ANDERE VAF SITES

Studie-, werk- en vertaalbeurzen

Het VAF/Filmfonds verleent studiebeurzen, werkbeurzen en vertaalbeurzen aan Vlaamse audiovisuele professionelen die een (inter)nationale opleiding willen volgen.

Het VAF/Filmfonds kan verschillende types beurzen toekennen:

Onder audiovisuele professionelen rekent het VAF Ė wat beurzen betreft - scenaristen, regisseurs, kunstenaars, producenten, distributeurs, vertoners en filmfestivalmedewerkers die actief zijn binnen de genres die door het VAF/Filmfonds ondersteund worden: fictie, documentaire, animatie en Filmlab.

Hoe vraag je een studie- of werkbeurs aan?

Vanaf 3 september 2015 verlopen alle aanvragen via het MyVAF-portaal. Meer informatie met betrekking tot het MyVAF-portaal kan u terugvinden in de gebruikershandleiding in het menu aan de linkerzijde.

zorg voor de nodige bijlagen:

 1. curriculum vitae
 2. kostenraming: een opsomming van de kosten waar het VAF in tussenkomt, met name inschrijvingsgeld en raming reis- en verblijfskosten. Voor meer details: cfr. infra Ďspecifieke voorwaarden beurzení
 3. officiŽle documenten: inschrijvingsbewijs en ev. andere documenten

Deze elektronische aanvraag is voldoende. Een papieren dossier opsturen hoeft niet.

Enkel beursaanvragen die aan onderstaande ontvankelijkheidscriteria voldoen worden verder onderzocht

De aanvragen worden besproken op de Raad van Bestuur die volgt op de deadline. Zie link voor een overzicht van de deadlines en de data van de Raad van Bestuur.

Eens de Raad van Bestuur een beslissing heeft genomen, word je hiervan binnen de week op de hoogte gebracht. Daarna wordt een contract opgemaakt. Bij ondertekening van het contract wordt een eerste schijf van 75% uitbetaald. De resterende 25% wordt uitbetaald na afloop van de opleiding en na ontvangst van een overzichtelijke afrekening, de bewijsstukken voor de gemaakte kosten (bv. betalingsbewijs van de inschrijvings- en hotelkosten, trein- of vliegtuigticket, restaurantbonnetjes...) en een verslag.

Voor welke opleidingen kun je een beurs aanvragen?

Sowieso kun je een beurs aanvragen voor opleidingen die steun genieten via het Creative Europe/MEDIA-programma. Ook als je met je project geselecteerd bent voor een MEDIA-ondersteund co-productieforum, kun je hiervoor een studiebeurs aanvragen. In deze praktische online gids vind je een overzicht van deze opleidingsinitiatieven en co-productiefora. Ook voor opleidingen die geen MEDIA-steun ontvangen, kan een beurs aangevraagd worden. Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de opleiding en het profiel van de aanvrager.

Voor binnen- of buitenlandse masteropleidingen worden geen beurzen toegekend.

Beurzen zijn beperkt tot volgende maxima

Het VAF verleent beurzen van max. 50% van de gemaakte (en bewezen) onkosten. Studiebeurzen zijn beperkt tot Ä 2.000 per persoon per jaar. Werkbeurzen tot Ä 5.000 per persoon per jaar. Vertaalbeurzen tot Ä 750 per persoon per jaar.

Volgende kosten komen in aanmerking:

 1. Voor studiebeurzen: 50% van de inschrijvings-, reis- en verblijfskosten, tot max. Ä 2.000 per aanvrager per jaar, indien de opleiding op geen enkele wijze door het VAF wordt ondersteund.  50% van de inschrijvings-, reis- en verblijfskosten, tot max. Ä 2.000 per aanvrager per jaar, indien de opleiding door het VAF wordt ondersteund in het kader van de steun voor opleidingsinitiatieven. 0% van de inschrijvings-, reis- en verblijfskosten indien de opleiding door het VAF zelf wordt georganiseerd.
 2. Voor werkbeurzen: 50% van de reis- en verblijfkosten, beperkt tot max. Ä 5.000 per aanvrager per jaar.
 3. Voor vertaalbeurzen: maximaal 50% van de reŽle vertaalkost (factuur nodig ter staving), beperkt tot max. Ä 750 per aanvrager per jaar.

Bij de beoordeling van de dossiers aanvaardt het VAF volgende tarieven

a)    Voor opleidingen in het binnenland:

 1. De reŽle inschrijvingskost wordt aanvaard.
 2. Qua transport vragen we het openbaar vervoer te gebruiken waar mogelijk. De kosten voor tweedeklas openbaar vervoer van domicilie tot de locatie waar de opleiding plaatsvindt worden sowieso aanvaard. Indien het openbaar vervoer geen optie is Ė gelieve in uw aanvraag toe te lichten waarom niet -, geldt een kilometertarief van Ä0.30/km. Parkeerkosten worden in geen geval aanvaard.
 3. Overnachtingskosten worden enkel aanvaard indien overnachten op locatie noodzakelijk is en voor zover de overnachtingskosten redelijk zijn.
 4. Cateringkosten worden niet aanvaard.

b)    Voor opleidingen in het buitenland:

 1. De reŽle inschrijvingskost wordt aanvaard.
 2. Transportkosten:
  • Tussen BelgiŽ en  buitenlandse bestemming: kosten voor economy class vluchten, tweedeklas treintickets of bustickets tussen BelgiŽ en de buitenlandse bestemming worden aanvaard.
  • Tussen domicilie en luchthaven: voorkeur voor openbaar vervoer. Indien dit geen optie is geldt een kilometertarief van Ä0.30/km. Parkeerkosten worden in geen geval aanvaard.
  • In het buitenland: voorkeur voor openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro liever dan taxi). De reŽle kost wordt aanvaard.
 3. De reŽle overnachtingskosten worden aanvaard, voor zover deze redelijk zijn.
 4. Voor cateringkosten geldt een maximum van Ä20 per dag.

De aanvrager dient in zijn beursaanvraag duidelijk aan te geven welke kosten inbegrepen zijn in de inschrijvingsfee (bv. overnachting en catering zijn vaak voorzien, en kunnen dus niet dubbel ingebracht worden).

Enkel kosten die op het moment van de aanvraag opgenomen zijn in de kostenraming komen in aanmerking voor terugbetaling. Enkel kosten die bij de afrekening bewezen worden komen in aanmerking voor terugbetaling.

Terminologie genres

Fictie: een audiovisuele creatie met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen, zowel in een eenmalige vorm (bv. lange speelfilm, middellange film, korte film, tv-film) als in een reeks.

Documentaire: een non-fictiefilm die hoofdzakelijk, maar op originele wijze, een aspect van de werkelijkheid belicht. Uitgezonderd zijn films die louter tot doel hebben informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsfilm, een bijdrage voor het journaal of voor een actualiteitenprogramma.

Animatie: een audiovisuele creatie die in haar productieproces hoofdzakelijk gebruik maakt van enkelbeeldtechnieken, gaande van de verfilming van poppen, voorwerpen en/of tekeningen (bv. tekenfilm) tot meer digitale, computergeanimeerde technieken.

FilmLab: audiovisuele creaties van filmische aard die zich onderscheiden door hun innovatief en/of atypisch karakter. Het Filmlab staat open voor projecten uit alle door het VAF ondersteunde categorieŽn (animatie, documentaire en fictie). Ook projecten uit de experimentele mediakunst worden in aanmerking genomen, voor zover het gaat over 'filmisch' werk dat bestemd is voor vertoning op single screenplatvormen (dus naast bioscoop en tv bv. ook computer, gsm, pda, ...). Alle lengtes zijn toegelaten, inclusief interactief werk.

Alternatieve financieringskanalen

Via de Mediacademie kunnen ook premies aangevraagd worden voor deelname aan opleidingen. Gecumuleerde steun mag evenwel niet meer dan 60% bedragen van de reŽle kost. Zie de website van Mediarte voor meer informatie en voorwaarden.