ADDENDUM Deelreglement Publiekswerking Filmtijdschrift 2021

ADDENDUM Deelreglement Publiekswerking Filmtijdschrift 2021

ADDENDUM aan het DEELREGLEMENT PUBLIEKSWERKING (versie maart 2021)
Projectoproep 2021: Steun aan een onafhankelijk tijdschrift voor filmcultuur 2021


logo van de Vlaamse Overheid