Reglement VAF/Gamefonds

Reglement VAF/Gamefonds

Dit reglement specificeert de voorwaarden, de toekenningsmodaliteiten en de te volgen procedures voor het bekomen van steun bij het VAF/Gamefonds.


logo van de Vlaamse Overheid