VAF-Campus Outreach

Still uit Ubiquity (2018)

Het VAF kent sinds 2020 en premie toe voor de ontwikkeling en uitwerking van een outreachplan voor majoritair Vlaamse, door het VAF ondersteunde middellange en lange documentaires. Outreach betekent het identificeren en bereiken van doelgroepen die niet uit eigen beweging of via de geijkte media in aanraking zouden komen met documentaires.

Een outreachplan is in eerste instantie een alternatief distributieplan waarbij, los van de klassieke distributiekanalen (tv, bioscoop, filmfestivals enz.) 'out of the box' onderzocht wordt wat andere relevante (mogelijk zeer niche) doelpublieken kunnen zijn voor de documentaire in kwestie. En hoe men die bereikt: mensen die doorgaans geen documentaires bekijken of naar de bioscoop gaan, maar die omwille van het onderwerp wel interesse kunnen hebben in de film.

Om meer inzicht te krijgen in het ontwikkelen en uitwerken van een outreachplan, organiseren wij op maandag 8 maart de VAF-Campus Outreach. De sessie zal online plaatsvinden via Zoom, op maandag 8 maart van 14u tot 16.30u. Na inschrijving ontvang je een link waarmee je kan inloggen op de sessie.

Programma

  • 14u: Ontvangst
  • 14.10u: Informatie over de VAF-outreachpremie door projectbeheerder Marie Van Innis
  • 14.30u: Hoe een degelijk outreachplan opstellen? door Vera Born van Impact Makers (aan de hand van casestudy's)
  • 16u: Q&A
  • 16.30u: Einde
Datum: 
08/03/2021
Deadline: 
05/03/2021
Locatie: 
Online
Organisator: 
VAF
Aan kalender toevoegen

logo van de Vlaamse Overheid