Ga verder naar de inhoud

Call innovatieatelier

8 mei 2020
Het VAF zoekt storytellers om in deze veranderende wereld aan de slag te gaan met innovatieve projecten (AR, VR, interactieve projecten, games en webseries). Daarom is er nu ook een gloednieuw eenmalig innovatieatelier. Je start met een idee. Je eindigt met een dossier waarmee je bij het InnovatieLab of het VAF/Gamefonds steun kan aanvragen. Het VAF voorziet coaching en een atelierpremie van 7.500 euro. Misschien wil je al langer de gekende creatieve paden verlaten om de inspirerende wereld van innovatieve en interactieve projecten te verkennen. Misschien had je daar nooit echt tijd voor, maar nu net wel. Misschien vind je je weg al langer in AR, VR, games en webseries, maar zoek je input van gespecialiseerde coaches. Of misschien heb je een idee dat veel te winnen heeft bij een interactieve uitwerking. In elk van die gevallen is het nieuwe innovatieatelier van het VAF er voor jou. Kandideren voor het innovatieatelier kan tot en met donderdag 11 juni 2020.
Voor wie? Voor makers uit de film- en tv-industrie die in deze veranderende tijden nieuwe wegen willen bewandelen en een innovatief project willen uitwerken, onder begeleiding van een coach die de knepen van het vak kent. Voor makers die al vertrouwd zijn met de wereld van AR, VR, interactieve projecten, games of webseries, maar een nieuw idee hebben dat ze onder begeleiding van een coach willen uitwerken. Je kan deelnemen als solist of als team. Er moet in deze fase nog geen producent en/of zender betrokken zijn. Door wie? Het atelier bestaat uit one-to-one sessies tussen maker en coach. Elke maker kan een beroep doen op één of meerdere coaches, afhankelijk van de noden van maker en project. Voor welke projecten? Interactieve, VR en AR-projecten uit de categorieën animatie, documentaire, fictie en FilmLab (experimentele of audiovisuele kunst) Interactieve projecten zijn in deze context audiovisuele single creaties, met uitzondering van games, waarbij de gebruiker tijdens het kijkproces reageert en zo hetgeen volgt beïnvloedt. Dit kan gaan van louter keuzes maken tussen vooraf voorziene opties tot meer participatieve interventies. VR of Virtual Reality projecten simuleren via de computer een omgeving om een gebruiker via diverse zintuigen (meestal visueel en auditief) onder te dompelen in een ervaring. AR of Augmented Reality projecten geven een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze toegevoegde elementen bevatten veelal sensordata of extra informatie over de omgeving. Webseries in de categorieën animatie, documentaire en fictie Webseries hebben meestal korte afleveringen (webisodes) en een aangepaste vertel- en productiestructuur. Om in aanmerking te komen moeten webseries bestaan uit minimaal 3 afleveringen met een minimale totale uitzendduur van 30’ voor de volledige reeks. Let op: met een webserie binnen de categorie Fictie kun je ook deelnemen aan het Conceptatelier voor Fictiereeksen (deadline 14/09/2020). Binnen dat atelier ligt de nadruk sterker op de ontwikkeling van je verhaalstructuur en minder op de ontwikkeling van je interactieve elementen. Games Er kunnen entertainmentgames, artistieke games en serious games ingediend worden. Met entertainmentgames bedoelen we: games die eerder gericht zijn op het spelplezier. Met artistieke games bedoelen we: kunstzinnige creaties waarvoor het medium 'game' wordt aangewend als expressievorm, maar waarbij de primaire doelstelling een artistieke ervaring is (bv. in een museum, als (deel van) een kunstproject, ...). Met serious games bedoelen we: games die in eerste instantie een maatschappelijk doel hebben. Voor al deze spelcategorieën geldt dat innovatie voorop moet staan. Die innovatie kan zich in allerlei elementen van het ontwikkelingsproces uiten: de visuele stijl, het technische aspect, het verhaal, de gameplay, etc. Het atelier staat niet open voor: De ontwikkeling van crossmediale audiovisuele toepassingen van tv-reeksen die voor het VAF/Mediafonds in aanmerking komen, t.t.z. koppelingen van de mogelijkheden van interactieve media met de narratieve formats van documentaire-, animatie-, en fictiereeksen. De ontwikkeling van games voor het onderwijs. Er is ruimte voor acht projecten. Indien de gewenste kwaliteitscriteria niet gehaald worden, selecteert het VAF minder dan acht projecten. Bedragen Er is geen inschrijvingsfee. Je ontvangt een atelierpremie van 7.500 euro. Het VAF staat in voor de kosten van de coaching. Deadline Indienen kan t.e.m. donderdag 11 juni 2020. Hoe aanvragen? Alle aanvragen gebeuren volledig digitaal via MyVAF. Meer informatie hierover vind je terug in de gebruikershandleiding. Was je al eerder op MyVAF? Meld je aan met je eerder aangemaakte profiel. Is dit de eerste keer op MyVAF? Maak dan een profiel aan (bij je eerste bezoek). ​Ga naar Nieuw dossier; Klik op Talentontwikkeling; Klik op Filmfonds, Mediafonds of Gamefonds afhankelijk van wat je wil maken; Klik op Innovatieatelier; Kies het genre (Animatie, Documentaire, Fictie, FilmLab); Gebruik als titel de naam van je project; Er verschijnt een deadline. Klik deze aan. Je zal volgende bijlagen moeten aanleveren of opladen Pitch (max. 2 zinnen) Synopsis (max. 350 woorden) Motivatie: waarom wil je dit project ontwikkelen en waarom wil je deelnemen aan dit atelier. (max. 350 woorden) Meer gedetailleerde beschrijving van project: Format (VR, AR, webserie, game, ...); Verdere uitwerking (concept, gameplay of mogelijke interactie, ...); Indien van toepassing: een outline van het verhaal, onderwerp, de belangrijkste thema’s, personages en hun evolutie, … (max 1.000 woorden); Referenties. Optioneel: voorstel coaches (minimum 3) en reden waarom je met deze personen zou willen samenwerken. Grasduin ter inspiratie in onze pool van coaches. CV aanvragers Indien het team uit meerdere mensen bestaat: hoe wordt de atelierpremie verdeeld? Ontvankelijkheidscriteria Profiel Als aanvrager voldoe je aan onderstaande voorwaarden: Je bent niet verbonden aan een omroep, d.w.z. je staat niet op de loonlijst van een televisiezender; Je woont en werkt in België en bent Nederlandstalig; Je bent minimaal 18 jaar oud; Je bent geen student; Je bent professioneel actief in de audiovisuele sector. Project Je project voldoet aan volgende voorwaarden: Het is een interactief, VR- of AR project uit de categorieën animatie, documentaire, fictie of FilmLab; Het is een webserie in de categorieën animatie, documentaire of fictie; Het is een entertainment game, artistiek game of serious game. Zie de sectie ‘voor welke projecten’ voor meer informatie. Vormvereisten aanvraag Alle gevraagde elementen zijn aanwezig: pitch, synopsis, motivatie, gedetailleerde beschrijving van het project, voorstel coaches, CV aanvragers en verdelingsvork atelierpremie indien een team uit meerdere personen bestaat (zie sectie ‘hoe aanvragen’). Je respecteert voor elk van deze elementen het opgelegd maximum aantal woorden (zie sectie ‘hoe aanvragen). Je respecteert de andere vormvoorwaarden (zie MyVAF). Selectieprocedure Je dient je kandidatuur in. Indieningsdeadline voor het atelier is donderdag 11 juni 2020 (23.59u). Het VAF onderzoekt of je aanvraag ontvankelijk is en informeert je hierover. Een onafhankelijke jury bestudeert alle kandidaturen en maakt een preselectie tegen vrijdag 26 juni 2020. Het VAF laat je diezelfde dag weten of je project al dan niet doorstoot naar de volgende fase. Voor de pre-geselecteerde projecten voorzien we een hearing in de week van 29 juni 2020. De precieze datum wordt later bekendgemaakt. De jury maakt een advies over aan het Bestuur van het VAF. Het Bestuur neemt op 6 juli 2020 formeel de beslissing tot goedkeuring of afwijzing. Het VAF informeert je op 7 juli 2020. Het atelier start zodra er een geschikte coach gevonden is en de werkplanning goedgekeurd is door het VAF. De selectie gebeurt volgens het wedstrijdprincipe: er is geen bezwaarprocedure en er wordt in principe niet schriftelijk gecommuniceerd over de redenen waarom een project niet werd geselecteerd. Verloop van het atelier Coach(es) en aanvrager(s) maken in samenspraak een werkplanning op, die ze voorleggen aan het VAF. Het atelier start officieel zodra het VAF de werkplanning goedkeurt en het contract door alle partijen is ondertekend. Het atelier bestaat uit one-on-one sessies tussen maker(s) en coach(es). Het atelier duurt zes maanden. Er zijn twee feedbackmomenten aan het VAF: een eerste na drie maanden, een tweede na zes maanden. De toegekende atelierpremie wordt in drie schijven uitbetaald: een eerste bij aanvang van het atelier, een tweede na drie maand (bij ontvangst van een verslag), een derde na zes maand (bij ontvangst van een verslag). Einddoel Na afloop van het atelier heb je alle materiaal dat je nodig hebt om ontwikkelingssteun aan te vragen bij het VAF InnovatieLab of preproductiesteun bij het VAF/Gamefonds Meer info over interactieve, AR- en VR-projecten. Meer info over webseries. Meer info over games. Deelname aan het Innovatieatelier is geen automatisch ticket voor latere scenario-, ontwikkelings-, preproductie- of productiesteun. Wie niet geselecteerd werd voor het Innovatieatelier verliest geen indieningskans binnen het gewone aanvraagsysteem van het VAF.