Ga verder naar de inhoud

Gesteunde organisaties Publiekswerking

Het VAF ondersteunt zowel op projectmatige als op structurele basis activiteiten en initiatieven rond de vertoning en spreiding van en educatie en reflectie over filmcultuur.

Grote Organisaties met Internationale Uitstraling

Organisaties die professioneel actief zijn in verschillende deelsectoren rond filmcultuur in Vlaanderen, met naast een kwaliteitsvolle werking en een internationale uitstraling ook een breed bereik.

Meer lezen

Structurele Werkingen

Werkingen die elk vanuit hun eigen invalshoek een belangrijke bijdrage leveren aan een levendige, kwalitatieve en diverse filmcultuur in Vlaanderen.

Meer lezen

Projectmatige ondersteuning

In tijd en ruimte afgebakende publieksinitiatieven die bijdragen aan een kwalitatieve, diverse en levendige filmcultuur in Vlaanderen.

Meer lezen

Stimulansbeleid

De afdeling Publiekswerking werkt jaarlijks stimulansmaatregelen uit, waaronder de maatregel Steun aan Vertoning Vlaamse Auteursfilm en de Springplankpremie.

Meer lezen