Ga verder naar de inhoud

Samenwerking VL-NL creatieve teams

In het kader van de nieuwe beheersovereenkomst voor het VAF/Mediafonds maakte minister Dalle ook 500.000 euro per jaar vrij voor nieuwe initiatieven die de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse creatieve teams stimuleren.

We goten deze nieuwe budgetlijn in een jaarlijkse, hybride call voor series, podcasts en games.

De steun is bedoeld om nieuwe projecten mogelijk te maken in een vroeg stadium: scenario- en ontwikkelingssteun voor series, ontwikkelingssteun voor podcasts en steun voor prototypes en vertical slices van games.

De aanvrager kiest zelf of hij indient voor deze call of in het reguliere systeem. Voor games is het enkel mogelijk om via deze call in te dienen.

Alle modaliteiten en voorwaarden zijn per categorie dezelfde als in het reguliere systeem voor die categorie. Bijkomend wordt een gemeenschappelijke intentienota gevraagd van het Vlaams-Nederlandse team. De indiening verloopt via de reeds bestaande MyVAF modules per categorie.

Een divers samengestelde jury van 5 externe deskundigen adviseert. Bij een tekort aan expertise rond een specifiek aspect of medium, wordt gewerkt met subjury's.

Voor series en podcasts: check de modaliteiten en voorwaarden die gelden in het reguliere aanvraagsysteem. Voor games: check hieronder.

Charlotte

Charlotte Van Hassel

Projectbeheerder audio & speciale projecten
Youri Loedts

Youri Loedts

Hoofd games

Opgelet: om alles overzichtelijk te houden, bevat deze pagina enkel de basisinformatie over steunaanvragen. In het reglement van het VAF staan alle regels en voorwaarden in detail vermeld. Wie steun aanvraagt, verklaart zich akkoord met het volledige reglement.