ACE Series Special

Toegekend op: 09/11/2020
Werktitel: ACE Series Special

Studiebeurs

Domein: Talentontwikkeling
€875
uit het Mediafonds
Toegekend aan: 
  • Productiehuis : MARKS
  • Beursgerechtigde : Sarah Marks

logo van de Vlaamse Overheid