ACE Series Special

Toegekend op: 09/11/2020
Werktitel: ACE Series Special

Vertaalbeurs

Domein: Talentontwikkeling
€750
uit het Mediafonds
Toegekend aan: 
  • Beursgerechtigde : Sophie Kurpershoek
  • Productiehuis : MARKS
  • Beursgerechtigde : Anemone Valcke
  • Beursgerechtigde : Charlotte De Bruyne

logo van de Vlaamse Overheid