Deck of Haunts

Toegekend op: 05/10/2020
Werktitel: Deck of Haunts

Preproductiesteun

Domein: Creatie (Filmfonds-Mediafonds-Gamefonds)
Categorie: Entertainmentgames
€70.000
uit het Gamefonds
Toegekend aan: 
  • Ontwikkelaar : Mantis Games NV
  • Game director : Xavier De Coster
  • Technical director : Tim Neckebroeck

logo van de Vlaamse Overheid