Ga verder naar de inhoud

Aanpassingen pitchcomités fictie en documentaire

10 mei 2024

Na een brede bevraging van individuele aanvragers en panelleden (najaar 2023), gevolgd door een evaluatie in overleg met de beroepsorganisaties (voorjaar 2024), zijn volgende aanpassingen van kracht:

Het pitchpanel (vijf externe leden)

In elk panel zullen personen met sectorkennis in de meerderheid zijn. De panelleden worden uitgebreider gebriefd over hun rol en krijgen als instructie mee om het voordeel van de twijfel te laten primeren. Personen zonder sectorkennis zullen beter gebriefd worden over eventuele valkuilen voor outsiders: bv. teveel vanuit smaak reageren, te grote focus op onderwerp, …

Profielen met marketingachtergrond van buiten de sector worden niet meer uitgenodigd voor het panel. Profielen met publieksfocus van binnen de sector (in ruime zin: promotie, marketing, distributie, sales, exploitatie, festival, programmator …) zijn daarentegen wel wenselijk.

In het documentaire panel wordt de aanwezigheid van profielen met journalistieke inslag beperkt.

Aanbod aan de georganiseerde sector om per genre (fictie of documentaire) een lijst van 15 namen te krijgen die gezamenlijk door de 3 beroepsorganisaties werd opgesteld. Uit deze lijst haalt het VAF bij de samenstelling van een panel per ronde telkens 3 personen en vult aan met twee personen. Daarbij wordt zoals steeds gezocht naar complementariteit en diversiteit. Hier kunnen wat ons betreft ook actieve makers tussen zitten. De beroepsorganisaties bekijken nog of ze hierop kunnen ingaan.

Het VAF waakt zowel in de samenstelling van het panel als in de ‘spelverdeling’ op het moment zelf, actiever over de balans tussen panelleden om te grote dominantie van bepaalde leden te vermijden. De voorzitter (van het VAF – zonder stemrecht) speelt tijdens gesprek tussen panelleden en aanvrager een prominentere rol om de sereniteit te verzekeren.

De aanvragers

Personen die gebruik maken van een impulspremie voor een bepaald project hoeven voor dat project niet langer bij het pitchcomité te passeren (tenzij ze dit zelf uitdrukkelijk wensen).

Tot eind 2025 testen we volgend systeem: iedereen die finaal negatief advies krijgt van het pitchcomité (dus na herindiening) mag toch in het regulier systeem indienen, maar verliest bij indiening in de commissie wel één indieningskans. D.w.z. dat er in dat geval bij de overgang naar het commissiesysteem geen twee indieningskansen zijn maar één. Indien het project positief wordt onthaald in een commissie, verwerft het voor het verdere verloop opnieuw dezelfde kansen als alle andere aanvragen.

We expliciteren beter naar aanvragers en panelleden wat in dit stadium van een project wordt verwacht. Hieronder meer uitleg en vragen die aanvragers kunnen gebruiken om zich voor te bereiden:

1. Je moet helder kunnen vertellen wat de kern van het project is, waarom je dit wil maken en voor wie. We verwachten daarbij minstens een uitgewerkt en onderbouwd idee.

2. Hoe denk je op dit vroege moment in het traject na over volgende aspecten, wetend dat dit uiteraard doorheen het verdere proces kan en zal evolueren?

  • Bij fictie: thema, genre, toon, personages, setting, verhaal (summier)
  • Bij documentaire: onderwerp en/of onderzoek (wat weet je hierover zonder encyclopedisch te worden), invalshoek/thema, beoogde aanpak, beoogde personages (indien relevant in deze fase)

 3. Sta ook even stil bij volgende vragen:

  • Wat is er uniek of bijzonder aan je project?
  • Waarom ben jij de juiste persoon om dit te vertellen?

Vragen?

Voor fictie kan je terecht bij Dirk Cools, voor documentaire bij Marie Van Innis.

Dirk Cools

Dirk Cools

Projectbeheerder Creatie
fictie
Marie Van Innis

Marie Van Innis

Projectbeheerder Creatie
documentaire

Tips bij het pitchen voor het VAF-pitchpanel

Makers van nieuwe fictieprojecten en documentaireprojecten maken hun opwachting bij het pitchcomité alvorens te kunnen indienen in het reguliere systeem.

Meer lezen