Ga verder naar de inhoud

Privacy policy

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Laatste update: 14 juni 2018

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het Vlaams Audiovisueel Fonds of servers van een derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De e-mailcorrespondentie wordt opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze online diensten eventueel hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het Vlaams Audiovisueel Fonds of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De informatie die door middel van cookies verzameld wordt, is anoniem en kan niet gekoppeld worden aan andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Aard van gegevens

Het Vlaams Audiovisueel Fonds verzamelt allerhande informatie in verband met ontvangen steunaanvragen of in functie van de audiovisuele sector. Het gaat over contactgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en om persoonsgegevens als gender en geboortedatum voor statistische doeleinden. Van vennootschappen houden we publiek beschikbare gegevens bij zoals het KBO-nummer, vestigingsadres, oprichtingsjaar en contactgegevens. Deze gegevens kunnen gecombineerd worden met informatie uit aanvraagdossiers. Financiële gegevens worden bewaard op het niveau van de aanvraag en zullen enkel gekoppeld worden met persoonsgegevens in functie van het uitvoeren van een betaling.

Doeleinden

De informatie die we gebruiken dient enkel om de doelstellingen van het VAF te realiseren. Concreet verzamelen of gebruiken we geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Steunverlening

Het verlenen van steun aan actoren binnen de audiovisuele sector is een van de kernopdrachten van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Alle informatie die ons bereikt in het kader hiervan, zal gebruikt worden om deze doelstelling te realiseren. Wanneer de aanvragen beoordeeld worden door externe deskundigen of bestuursleden, krijgen zij toegang tot de beschikbare informatie die hun opdracht mogelijk moet maken.

Omgekeerd kan het VAF te allen tijde ook informatie over de steunverlening en andere persoonlijke informatie aan aanvragers bezorgen.

Publicatie op de website

Wanneer een ingediende steunaanvraag positief beoordeeld wordt, zal deze aan de hand van enkele criteria gecommuniceerd worden op onze website. De publicatie kan gecommuniceerd worden via alle communicatiekanalen van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Deze publicatie is steeds zonder vermelding van contactgegevens, maar specificeert wel de voornaamste betrokkenen van een steuntoekenning met naam en toenaam.

Rapportering aan derden

De gegevens die werden ingediend via een van onze diensten, kunnen gebruikt worden in het kader van de rapporteringsverplichtingen, o.a. publicatie van het jaarverslag, waaraan het Vlaams Audiovisueel Fonds onderworpen is. Er wordt geval per geval bekeken welke informatie strikt noodzakelijk is om aan de rapporteringsverplichting te voldoen. Contactgegevens maken hier geen onderdeel van uit.

Onderzoek en kennisuitwisseling

Een van de doelstellingen van het Vlaams Audiovisueel Fonds is het versterken van de audiovisuele en bij uitbreiding culturele sector door middel van onderzoek en kennisuitwisseling. De gegevens die worden verzameld via een van onze diensten, kunnen aangewend worden met het oog op deze doelstelling. Het Vlaams Audiovisueel Fonds zal deze informatie steeds beperken tot het strikt noodzakelijke. Contactgegevens maken hier geen onderdeel van uit.

Professionalisering

Hieronder wordt verstaan: alle diensten die het VAF aanbiedt met het oog op talentbegeleiding en de professionalisering van de audiovisuele sector.

Derden

Informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij om aan de gedefinieerde doeleinden te voldoen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Onder derden verstaan wij iedereen die niet in loondienst is van het VAF of geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur. Het VAF houdt zich aan de regels omtrent de openbaarheid van bestuur.

Bewaarbeleid

Alle informatie met betrekking tot een steunaanvraag wordt onbeperkt in de tijd bijgehouden. Dit geldt voor alle aanvragen vanaf de intentie om een aanvraag op te starten. E-mailcorrespondentie kan 50 jaar bijgehouden worden.

Beveiliging

Beveiliging van gevoelige informatie gebeurt door middel van encryptie.

Opslag

Het bewaren van privacygevoelige informatie gebeurt op twee locaties:

  1. Microsoft-datacenters in Europa (EU)
  2. VAF-datacenter in België

Alle verbindingen en overdrachten van informatie van en naar deze locaties wordt beveiligd door middel van encryptie die voldoet aan de industriestandaarden. Het maken van de verbinding van en naar de Microsoft-datacenters gebeurt steeds door middel van multi-factor-authenticatie.

Dataverlies

In geval van dataverlies wordt eerst de bron van het lek gezocht en gedicht. Door het centrale beheer van gebruikers en permissies kan dit snel en efficiënt gebeuren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes betreffende persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Indiening van een steunaanvraag via MyVAF impliceert ook dat je opgenomen kan worden in mailings die uitgestuurd worden door het VAF.

Aanpassen/uitschrijven mailings

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wil laten halen, kan je contact met ons opnemen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact opnemen met ons: privacy@vaf.be. Wij actualiseren wij ons privacybeleid op regelmatige basis.