Ga verder naar de inhoud

Over het VAF

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de Vlaamse onafhankelijke professionele audiovisuele en gamesector.

Huis van de Vlaamse Film
Het Huis van de Vlaamse Film

Wat doen we?

Het VAF vervult meerdere rollen. Als beleidsinstrument van de Vlaamse Gemeenschap is aandacht voor de volledige culturele en economische waardeketen, van idee tot beleving, onze kerntaak.

Daarnaast werkt het VAF als een actieve partner mee aan het behouden en vormgeven van een bloeiende sector. En verder is het VAF ook een gedreven ambassadeur van de Vlaamse audiovisuele en gamesector in binnen- en buitenland.

Het VAF heeft tot doel om de onafhankelijke creatie van audiovisueel werk en games in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen via een geïntegreerde aanpak. Daarnaast biedt het VAF de Vlaamse professionele sector de nodige omkadering.

De fondsen

Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen:

  • VAF/Filmfonds
  • VAF/Mediafonds
  • VAF/Gamefonds

Daarnaast voert het VAF ook bepaalde opdrachten uit voor het economisch filmfonds Screen Flanders. Het VAF-team, verantwoordelijk voor de werking van deze diverse fondsen, is gevestigd in het Huis van de Vlaamse Film in Brussel.

Elk van de fondsen binnen het VAF heeft zijn eigen beheersovereenkomst met eigen doelstellingen, regels en beoordelingssystemen. Meer uitleg over de verschillende actieterreinen van het VAF is te vinden binnen de diverse rubrieken van deze website.

Het VAF voert het Vlaamse film- en gamebeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de voorbereiding van dit beleid voor de betrokken voogdijministers. Het VAF doet aan kennisopbouw over de sector, met het accent op dataverzameling en -analyse.

Het VAF-team

De structuur van het VAF weerspiegelt de diverse opdrachten die zijn geformuleerd in de beheersovereenkomsten met de verschillende fondsen.

Het VAF-team is verantwoordelijk voor de werking van de drie fondsen en de verschillende domeinen die onder het VAF vallen. We zijn gevestigd in het Huis van de Vlaamse Film in Brussel.

Bestuur & Algemene Vergadering

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een vzw. Het Bestuur en een Algemene Vergadering zijn bevoegd voor de drie fondsen. De bestuurders worden voorgedragen door de Vlaamse Regering.

In de Algemene Vergadering zetelen, naast de bestuurders, vertegenwoordigers van zowel de sector als de overheid.

Overleg met de sector

Het VAF is in voortdurend overleg met de professionele audiovisuele en gamesector in Vlaanderen, via informele contacten met professionelen en ad hoc vergaderingen met beroepsorganisaties.

Daarnaast organiseert het VAF meermaals per jaar ook structurele overlegmomenten.

Huis van de Vlaamse Film

Het Huis van de Vlaamse Film is de thuisbasis voor de teams van het VAF, Flanders Image en Screen Flanders.

Het is ook een ontmoetingsplek voor de Vlaamse audiovisuele en gamesector.

Samenwerkingen

Het VAF werkt structureel samen met een aantal buitenlandse partnerfondsen om de internationale coproductie van films en series te ondersteunen.

Binnen Vlaanderen ondersteunt het VAF De FilmClub, een initiatief om kinderen en jongeren warm te maken voor film en filmcultuur.

Jaarverslagen

Het VAF brengt elk jaar verslag uit van de activiteiten van het voorbije jaar.

In de jaarverslagen staat ook een overzicht van de prestaties van Vlaamse audiovisuele creaties in binnen- en buitenland.

De afdelingen van het VAF

De vzw VAF is bevoegd voor drie fondsen (VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds). Voor Screen Flanders voert het VAF in opdracht van VLAIO taken uit met betrekking tot projectselectie en promotie.

De werking van het VAF bestaat uit verschillende afdelingen: Steun aan creatie, Talentontwikkeling, Internationale promotie, Publiek (incl. binnenlandse promotie), Kenniscentrum en Screen Flanders.

Steun aan creatie

Financiële steun en begeleiding voor het maken van een audiovisueel werk (film, serie, interactief of immersief werk, podcast, game).

Meer lezen

Steun aan games

Alle steunmaatregelen voor gamestudio's - van financiële steun en talentontwikkeling tot extra initiatieven en hulp bij nationale en internationale promotie - op een rij.

Meer lezen

Talentontwikkeling

Workshops, ateliers, financiële steun, coaching en advies om het beste uit jezelf en je project te halen.

Meer lezen

Internationale promotie

Flanders Image staat in voor de internationale promotie van Vlaamse content en talent.

Meer lezen

Publiek

Het VAF ondersteunt organisaties die inzetten op een levendige, kwalitatieve en diverse filmcultuur in Vlaanderen.

Meer lezen

Kenniscentrum

Het VAF bestudeert en analyseert de Vlaamse audiovisuele sector met als doel om het beleid te optimaliseren en de sector te versterken.

Meer lezen

Screen Flanders

Screen Flanders is het aanspreekpunt voor vragen over audiovisuele creatie in het Vlaamse Gewest en biedt financiële ondersteuning en informatie.

Meer lezen

Communicatie

De VAF-communicatie gebeurt aan de hand van deze website, de jaarverslagen, regelmatige nieuwsbrieven en sectormailings, perscampagnes, communicatie op sociale media, enz.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief.
In de tussentijd kan je op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram terecht voor regelmatige updates. Maak je lid van de Facebookgroep voor de audiovisuele sector om op de hoogte te blijven van externe oproepen en deadlines, of deze zelf met de sector te delen. De VAF-deadlines vind je hier.