Ga verder naar de inhoud

Creatieve Industrieën stellen meer dan 120.000 mensen te werk in Vlaanderen

27 mei 2011
Creatieve industrieën zijn van cruciaal belang voor de groei, de concurrentiepositie en de toekomst van Vlaanderen. Dat is de boodschap van 26 organisaties uit 12 verschillende creatieve sectoren. Samen stellen ze een visienota voor om de creatieve industrieën in Vlaanderen optimaal te laten ontwikkelen.
it een gloednieuwe studie van Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit, blijkt dat de Creatieve Industrieën qua aantal werknemers groter zijn de voedingsector, de horeca of de informaticasector. Ze creëren werk voor 13,5% van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep in Vlaanderen, hebben een totale omzet van € 23,9 miljard en vertegenwoordigen 3% van het BBP van Vlaanderen. Economisch zijn ze dus een belangrijke speler: in totaal zijn meer dan 120.000 mensen actief in deze sector. De Creatieve Industrieën bepalen de toekomst van onze regio door te zorgen voor een bloeiend creatief en cultureel klimaat. Dat resulteert niet alleen in artistiek, intellectueel en emotioneel genot, maar ook in een onmisbare en publiek gewaardeerde bijdrage aan een ruimdenkende, sociale en geëngageerde samenleving. Zij dragen zo bij tot het beschermen en uitdragen van de culturele diversiteit die Europa zo kenmerkt en geven onze regio een positief en dynamisch imago. Een imago dat op zijn beurt internationale talenten en projecten aantrekt. Ook op andere vlakken spelen de Creatieve Industrieën een hoofdrol in het bepalen van de toekomst van onze regio. Naast de bijdrage die ze leveren aan onze economie en werkgelegenheid, zijn ze een katalysator voor innovatie en dragen zo direct en indirect bij tot een groot concurrentievoordeel. Dit gaat echter allemaal niet vanzelf. Het talent is er. Maar er zijn inspanningen nodig om de plaats van de Vlaamse Creatieve Industrieën in onze economie en samenleving te garanderen en om hen de ruimte geven om te groeien. De Creatieve Industrieën en de overheid kunnen hier samen aan werken. Het Overleg Creatieve Industrieën brengt daarom, onder impuls en begeleiding van Flanders DC, 26 organisaties samen om gezamenlijke behoeftes, belangen en knelpunten te detecteren. Met de visienota “Creatieve Industrieën in Vlaanderen” stelt het Overleg aanbevelingen voor aan sector en beleid om tot een optimale ontwikkeling van de Creatieve Industrieën in Vlaanderen te komen. Zes prioritaire beleidssuggesties voor de overheid worden er in benadrukt: Rond internationalisering: “zet, evenredig met de omzet van de Creatieve Industrieën, samen met bedrijfsgroeperingen en andere partners een beleidsoverschrijdend actieprogramma op dat de zichtbaarheid en de slagkracht van de gezamenlijke Vlaamse Creatieve Industrieën in het buitenland verhoogt. Voorzie hiervoor dan ook een adequaat budget bij Flanders Investment and Trade dat de economische waarde van de Creatieve Industrieën weerspiegelt.”Rond clustering & samenwerking: “stel samen met de relevante beleidsdomeinen (cultuur, media, economie, innovatie, onderwijs, werk) één transversale beleidsbrief op om tot een meer geïntegreerd beleid te komen voor de Creatieve Industrieën.”Rond ondernemerschap: “integreer competenties en gedragsindicatoren voor zakelijke vaardigheden en ondernemerschap in de opleidingsprofielen van het hogere kunstenonderwijs en andere opleidingen die voorbereiden op een loopbaan in de Creatieve Industrieën.”Rond financieel/fiscaal beleid: “schep een gunstig fiscaal klimaat voor creatieven (scheppende kunstenaars, ontwerpers, auteurs, componisten, filmmakers…) en stimuleer en optimaliseer investeringen in de Creatieve Industrieën. Houd daarbij rekening met de aard van het creatieve productieproces.”Rond infrastructuur: “zorg op regionaal en stedelijk beleidsniveau voor bedrijvenzones in steden en regio’s voor de Creatieve Industrieën en hun omkaderende organisaties. Stimuleer clustering en samenwerking door coworkingruimtes met een optimale digitale infrastructuur te ontwikkelen en te ondersteunen.”Rond bescherming & vergoeding: “erken intellectuele eigendomsrechten als een belangrijke bron van inkomsten voor de Creatieve Industrieën en garandeer een eerlijke vergoeding voor creatieven.” De nota wordt voor het eerst voorgesteld om de ViA Rondetafel Creatieve Industrieën (27 mei), georganiseerd door minister van innovatie Ingrid Lieten en in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters. Download de visienota en de studie op www.flandersdc.be/oci