Ga verder naar de inhoud

VAF bezorgd over voortbestaan Brugse stadsbioscoop Lumière

24 maart 2014
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is bezorgd over het voortbestaan van Cinema Lumière in Brugge, één van de weinige stadsbioscopen die Vlaanderen telt.
Eind vorige week trok Cinema Lumière aan de alarmklok (zie persbericht). Door een aanhoudend conflict met de uitbater van het café waarmee de bioscoop sinds 1996 het pand deelt, riskeert Lumière eind dit jaar zelfs te verdwijnen.De 80.000 à 100.000 reguliere bezoekers die de bioscoop jaarlijks over de vloer krijgt, dreigen hierdoor in de kou te komen staan. Daarnaast zijn er ook de festivalgangers van Mooov en de 10.000 scholieren die Cinema Lumière jaarlijks in het kader van educatieve filmvertoningen verwelkomt. Het risico op een verschraling van het filmaanbod in het Brugse is daarbij reëel.‘Wat met Cinema Lumière in Brugge dreigt te gebeuren, toont de noodzaak aan om de efficiëntie waarmee stadsbioscopen gerund worden te optimaliseren,’ stelt VAF directeur-intendant Pierre Drouot. ‘Het gaat hier o.a. over het creëren van een sterk “community” gevoel waarbij de relatie tussen bioscoop en horeca een niet onbelangrijke rol in het globale concept speelt. In zijn nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering krijgt het Fonds er binnenkort de verspreiding van filmcultuur als bevoegdheid bij. Hieronder verstaan we o.a. het beleid rond filmvertoning en publiekswerking in Vlaanderen. We gaan dit dossier dan ook van nabij volgen en waar mogelijk lessen uit trekken.’In het geval van Lumière draait alles rond het gebouw ‘De Republiek’, een erfpacht van de Stad Brugge aan vzw De Korrelatie die instaat voor het beheer van het pand. De Korrelatie ontwikkelde plannen voor de broodnodige restauratie van het gebouw en de creatie van extra ruimte. Totale kostprijs: drie miljoen euro. In 2010 werd dit project enthousiast onthaald door de Stad Brugge en ontving het een toelage van één miljoen euro uit het Stedenfonds.Door de beschikbare ruimte te herdefiniëren en uit te breiden, door Cinema Lumière uit te bouwen met een vierde zaal, en door de uitbating van het café terug naar de vzw te halen, kon ook de resterende twee miljoen worden gevonden. Het werd een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. De doelstelling is een grondige restauratie, met een businessplan dat ook middelen creëert voor het onderhoud op 20 jaar. In 2011 heeft De Korrelatie de uitbater van het café laten weten dat ze om bovenvermelde reden de handelshuur (die zou aflopen op 31 december 2012) niet zou verlengen. Begin deze maand besliste de rechter in beroep echter dat de caféuitbater aan dezelfde voorwaarden in het gebouw mag blijven.Met deze uitspraak komt het volledige restauratieproject op de helling te staan, en kondigde Cinema Lumière eind vorige week aan dat het in deze omstandigheden niet in het huidige gebouw kan blijven. Door het uitblijven van de broodnodige werken, waar nu geen geld voor is, wordt de werking van de cinema binnen dit en anderhalf jaar onmogelijk. Cinema Lumière zal de komende maanden op zoek gaan naar een ander pand. Daarbij stelt het dat de ontwikkeling van een nieuw project niet alleen jaren in beslag neemt maar ook een fortuin kost. ‘Voor drie à vier bioscoopzalen dient al snel één tot anderhalf miljoen euro geïnvesteerd te worden,’ stelt Lumière. ‘De investering in de huidige bioscoop was sinds enkele jaren volledig afbetaald.’ Website Lumière: www.lumière.be