Ga verder naar de inhoud

Bedragen animatie

Het VAF/Filmfonds hanteert vaste bedragen voor ‘single’ projecten voor de categorieën fictie, documentaire en animatie. Voor Filmlab en Innovatielab gelden maximumbedragen. Hier kan je de bedragen voor animatie vinden.

Hoe werkt het?

 • Hieronder staat (behalve voor scenariosteun) een keuzemenu van vaste steunbedragen die het VAF/Filmfonds hanteert. In functie van de noden van het project, kies je het gepaste bedrag. Je beargumenteert zelf waarom je een bepaald bedrag denkt nodig te hebben voor je project en hoe je de resterende financiering wil bij elkaar krijgen. Deze onderbouwing van het gevraagde bedrag omvat meer uitleg dan enkel het financieringsplan en het budget! Er moet een overtuigende logica achter zitten. Toon aan dat je ook over bijkomende financiering hebt nagedacht en/of dat er al andere partijen hebben toegezegd. Het is niet de bedoeling dat het VAF de totaliteit van je project financiert.
 • Je kan ook steeds minder vragen dan het laagste voorziene bedrag.
 • De productiesteun is telkens het bedrag met eventueel vroeger toegekende scenario- en ontwikkelingssteun inbegrepen! Bij goedkeuring voor productiesteun ontvang je dus het saldo van het gevraagde bedrag voor productiesteun. De eventueel reeds ontvangen bedragen in vroegere stadia van hetzelfde project zullen van het gevraagde bedrag worden afgetrokken.
 • Zorg ervoor dat je bij de keuze van een vast bedrag voor ontwikkeling, productie of productie na start opnames ook rekening houdt met de regels rond steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun dat je mag ontvangen binnen de volledige financiering van het audiovisuele werk).
 • Er bestaan geen vaste combinaties over de verschillende steunaanvragen (scenario, ontwikkeling, productie) heen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is om een laag bedrag aan te vragen in de ontwikkelingsfase en vervolgens een hoger bedrag voor de productie, of omgekeerd.
 • Voor korte animatiefilms (tot 25') kan enkel steun voor ontwikkeling, productie of productie na start opnames worden aangevraagd.
 • Opgelet: voor majoritair Vlaamse lange animatiefilms kan het VAF één keer per jaar aan 1 project een productiepremie toekennen (check de deadlinekalender). Elke deadline staat open voor aanvragen ontwikkelings- en scenariosteun.
 • Indien voor het project al een premie werd verleend in het kader van een VAF-atelier, wordt dit bedrag afgetrokken van de steun aan creatie. Meestal is dit het geval bij de scenariosteun, maar het kan ook de ontwikkelingssteun zijn.


Bedragen

Scenariosteun:
 • middellang: 10.000 euro (+ 5.000 euro voor aanzet storyboard en ander grafisch illustratiemateriaal)
 • lang: 15.000 euro (+ 5.000 euro voor aanzet storyboard en ander grafisch illustratiemateriaal)
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de 10.000 euro (middellang) of 15.000 euro (lang)

Ontwikkelingssteun:

Keuze uit volgende vaste bedragen:

 • kort en middellang: 7.500 euro:
 • kort en middellang: 12.500 euro
 • kort en middellang: 17.500 euro:

 • middellang: 35.000 euro
 • lang zonder trailer of pilot: 75.000 euro
 • lang mét trailer of pilot: 100.000 euro
 • lang mét trailer of pilot: 150.000 euro
 • lang mét trailer of pilot: 200.000 euro
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de resp. 7.500 euro (kort- en middellang) en 75.000 euro (lang)

 • lang minoritair: 50.000 EUR indien minstens twee van volgende functies door Vlaams talent zijn ingevuld:
  • de (co)scenarist
  • de (co)regisseur
  • de auteur van de grafische bijbel
  • de auteur van de literaire bijbel
  • de hoofdanimatieregisseur
  • de hoofd storyboarder
  • de production designer/art director
  • de hoofdsupervisor van de background designs
  • de hoofdcomponist

Voor lange films is binnen de ontwikkelingssteun 35.000 euro voorbestemd voor ontwikkeling van het scenario.


Productiesteun majoritair Vlaams:

Keuze uit volgende vaste bedragen (bedrag all-in, d.w.z. dat alle reeds ontvangen steun voor het project in kwestie hiervan wordt afgetrokken):

 • kort en middellang: 50.000 euro
 • kort en middellang: 80.000 euro
 • kort en middellang: 150.000 euro
 • kort en middellang: 125.000 euro
 • kort en middellang: 175.000 euro
 • enkel middellang: 200.000 euro
 • enkel middellang: 250.000 euro
 • enkel lang: 700.000 euro
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. 50.000 euro (kort en middellang) en 700.000 euro (lang).
 • 5.000 euro: voor audiodescriptie bij hoofdzakelijk Nederlands gesproken of gedubde lange animatiefilms (geïntegreerd in een app) en voor Nederlandse ondertitels (in de DCP).
 • 30.000 euro: voor aanmaak van promotiemateriaal tijdens de productie van een lange animatiefilm (VMP: VAF Marketing Partnerschap).
Productiesteun minoritair Vlaams:

Voor coproducties buiten de bestaande akkoorden met het Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (Franstalig België):
Vaste bedragen:

 • kort en middellang: 50.000 euro
 • lang: 100.000 euro
 • lang, variante: 200.000 euro
  Concreet moeten om deze hogere premie aan te vragen minstens twee van volgende functies door Vlaams talent zijn ingevuld:
  • de (co)scenarist
  • de (co)regisseur
  • de auteur van de grafische bijbel
  • de auteur van de literaire bijbel
  • de hoofdanimatieregisseur
  • de hoofd storyboarder
  • de production designer/art director
  • de hoofdsupervisor van de background designs
  • de hoofdcomponist
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de resp. 50.000 euro (kort en middellang) en 100.000 euro (lang)

Productiesteun na start opnames majoritair en minoritair Vlaams

(exclusief eventueel reeds ontvangen scenario- en/of ontwikkelingssteun)

 • kort en middellang: 25.000 euro
 • kort en middellang: 50.000 euro
 • middellang en lang: 75.000 euro
 • lang: 100.000 euro
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder resp. 25.000 euro (kort en middellang) of 75.000 euro lang