Ga verder naar de inhoud

Bedragen crossmediale toepassingen

Het VAF/Mediafonds hanteert maximumbedragen voor crossmediale toepassingen van series. Hier kan je de bedragen voor crossmediale toepassingen vinden.

Hoe werkt het?

 • Hieronder staan de maximumbedragen die het VAF/Mediafonds hanteert.
 • Deze bedragen zijn maxima: het is steeds mogelijk om minder te vragen dan het vaste bedrag. Bepalend is immers ook de financiële inbreng van de Vlaamse omroep.
 • De productiesteun is telkens het bedrag met eventueel vroeger toegekende scenario- en ontwikkelingssteun inbegrepen! Bij goedkeuring voor productiesteun ontvang je dus het saldo van het gevraagde bedrag voor productiesteun. De eventueel reeds ontvangen bedragen in vroegere stadia van hetzelfde project zullen van het gevraagde bedrag worden afgetrokken.
 • Zorg ervoor dat je bij de keuze van een bedrag voor ontwikkeling, productie of productie na start opnames ook rekening houdt met de regels rond steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun dat je mag ontvangen binnen de volledige financiering van het audiovisuele werk).
 • Maak werk van je financiering en toon aan dat je ook over bijkomende financiering hebt nagedacht en/of dat er al andere partijen hebben toegezegd. Het is niet de bedoeling dat het VAF de totaliteit van je project financiert.
 • De financiële inbreng van de Vlaamse omroep is heel bepalend voor het bepalen van de bijdrage van het VAF. Voor crossmediale toepassingen kan het VAF maximaal het volgende veelvoud van de Vlaamse omroepfinanciering bijdragen:
  • multiplicator x 1 bij ontwikkeling
  • multiplicator x 3 bij productie
 • Het VAF kan ook minder bijdragen.
 • Indien voor het project al een premie werd verleend in het kader van een VAF-atelier, wordt dit bedrag afgetrokken van de steun aan creatie. Meestal is dit het geval bij de scenariosteun, maar het kan ook de ontwikkelingssteun zijn.


Bedragen

Scenariosteun:
 • max. 7.500 euro: zonder interessebrief van Vlaamse omroep
 • max. 12.500 euro: mét interessebrief van Vlaamse omroep
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de resp. 7.500 euro of 12.500 euro

Ontwikkelingssteun:
 • max. 30.000 euro
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de 30.000 euro

De Vlaamse omroep die de serie cofinanciert, moet in de ontwikkelingsfase minstens evenveel investeren (in cash) als het VAF/Mediafonds.

Productiesteun majoritair Vlaams:
 • max. 100.000 euro
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de 100.000 euro

De Vlaamse omroep die de crossmediale toepassing cofinanciert, moet in de productiefase minstens een derde investeren (in cash) als het VAF/Mediafonds. Hiervoor worden alle fasen opgeteld.

Productiesteun minoritair Vlaams:

Hier worden geen concrete maxima gehanteerd maar ga ervan uit dat steun voor een minoritair project doorgaans maximum een derde bedraagt dan wat het VAF aan een vergelijkbaar majoritair Vlaams project besteedt. De financiële inbreng van de Vlaamse omroep is hier ook heel bepalend.


Productiesteun na start opnames majoritair en minoritair Vlaams:

Ook hier worden geen concrete maxima gehanteerd maar ga ervan uit dat dit soort steun, gezien de fase waarin wordt aangevraagd, een lager bedrag impliceert dan een gewone aanvraag productiesteun. De financiële inbreng van de Vlaamse omroep is hier ook heel bepalend.