Ga verder naar de inhoud

Bedragen fictieserie

Het VAF/Mediafonds hanteert maximumbedragen voor fictie-, documentaire-, animatie- en webseries. Hier kan je de bedragen voor fictieseries vinden.

Hoe werkt het?

 • Hieronder staan de maximumbedragen die het VAF/Mediafonds hanteert.
 • Deze bedragen zijn maxima: het is steeds mogelijk om minder te vragen dan het vaste bedrag. Bepalend is immers ook de financiële inbreng van de Vlaamse omroep.
 • De productiesteun is telkens het bedrag met eventueel vroeger toegekende scenario- en ontwikkelingssteun inbegrepen! Bij goedkeuring voor productiesteun ontvangt je dus het saldo van het gevraagde bedrag voor productiesteun. De eventueel reeds ontvangen bedragen in vroegere stadia van hetzelfde project zullen van het vaste bedrag worden afgetrokken.
 • Zorg ervoor dat je bij de keuze van een bedrag voor ontwikkeling, productie of productie na start opnames ook rekening houdt met de regels rond steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun dat je mag ontvangen binnen de volledige financiering van het audiovisuele werk).
 • Maak werk van je financiering en toon aan dat je ook over bijkomende financiering hebt nagedacht en/of dat er al andere partijen hebben toegezegd. Het is niet de bedoeling dat het VAF de totaliteit van je project financiert.
 • Bij productiesteun wordt met verschillende bedragen gewerkt volgens het soort fictieserie.
 • De financiële inbreng van de Vlaamse omroep is heel bepalend voor het bepalen van de bijdrage van het VAF. Voor fictie kan het VAF maximaal het volgende veelvoud van de Vlaamse omroepfinanciering bijdragen:
  • multiplicator x 1. Het VAF kan niet méér bijdragen dan de omroep.
 • Het VAF kan ook minder bijdragen.
 • Indien voor het project al een premie werd verleend in het kader van een VAF-atelier, wordt dit bedrag afgetrokken van de steun aan creatie. Meestal is dit het geval bij de scenariosteun, maar het kan ook de ontwikkelingssteun zijn.
 • Indien het project scenariosteun heeft ontvangen zonder interessebrief van een Vlaamse omroep (dus 25.000 euro), kan op een latere deadline geen bijkomende scenariosteun meer worden aangevraagd mét interessebrief van een Vlaamse omroep.

Bedragen

Scenariosteun:
 • max. 25.000 euro: zonder interessebrief van Vlaamse omroep
 • max. 50.000 euro: mét interessebrief van Vlaamse omroep
 • max. 75.000 euro: enkel voor high end-serie en mét interessebrief van Vlaamse omroep
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de resp. 25.000, 50.000 en 75.000 euro

Ontwikkelingssteun:
 • max. 120.000 euro. Minimaal 2/3 is bestemd voor het scenario en de visuele ontwikkeling.
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de 120.000 euro

  De Vlaamse omroep die de serie cofinanciert, moet in de ontwikkelingsfase minstens evenveel investeren (in cash) als het VAF/Mediafonds.

Productiesteun majoritair Vlaams:

Er zijn vijf mogelijke trajecten met eigen criteria:

 • max. 500.000 euro: fictieserie voor kinderen
 • max. 500.000 euro: experimentele serie
 • max. 800.000 euro: domestic serie
 • max. 800.000 euro: eigenzinnige serie
 • max. 1.300.000 euro: high end-serie
 • ieder vrij te bepalen ander bedrag onder de resp. 500.000, 800.000 of 1.300.000 euro

De Vlaamse omroep die de reeks cofinanciert, moet in de productiefase minstens evenveel investeren (in cash) als het VAF/Mediafonds. Hiervoor worden alle fasen opgeteld.

Zie schema voor meer details.


Productiesteun minoritair Vlaams:

Hier worden geen concrete maxima gehanteerd maar ga ervan uit dat steun voor een minoritair project doorgaans maximum een derde bedraagt dan wat het VAF aan een vergelijkbaar majoritair Vlaams project besteedt. De financiële inbreng van de Vlaamse omroep is hier ook heel bepalend.


Productiesteun na start opnames (majoritair en minoritair Vlaams):

Ook hier worden geen concrete maxima gehanteerd maar ga ervan uit dat dit soort steun, gezien de fase waarin wordt aangevraagd, een lager bedrag impliceert dan een gewone aanvraag productiesteun. De financiële inbreng van de Vlaamse omroep is hier ook heel bepalend.