Ga verder naar de inhoud

Bedragen Innovatielab (interactief, AR/VR)

Het VAF/Filmfonds hanteert vaste bedragen voor ‘single’ projecten voor de categorieën fictie, documentaire en animatie. Voor Filmlab en InnovatieLab gelden maximumbedragen. Hier kan je de regeling voor Innovatielab vinden.

Hoe werkt het?

 • Door de grote diversiteit en verschillen tussen projecten is het moeilijk om bij Innovatielab uit te gaan van vaste bedragen. Daarom worden hier enkel de absolute maximumbedragen vermeld. Het gevraagde bedrag mag niet boven het maximum uitkomen en je kan ook steeds minder vragen. Belangrijker is om goed te bepalen welk bedrag je voor jouw specifiek project nodig hebt.
 • Wees je ervan bewust dat je goed moet argumenteren waarom je een bepaald bedrag denkt nodig te hebben voor je project en hoe je de resterende financiering wil bij elkaar krijgen. Deze onderbouwing van het gevraagde bedrag omvat meer uitleg dan enkel het financieringsplan en het budget! Maak hier werk van en toon aan dat je ook over bijkomende financiering hebt nagedacht en/of dat er al andere partijen hebben toegezegd. Het is niet de bedoeling dat het VAF de totaliteit van je project financiert.
 • De productiesteun is telkens het bedrag met eventueel vroeger toegekende scenario- en ontwikkelingssteun inbegrepen! Bij goedkeuring voor productiesteun ontvang je dus het saldo van het gevraagde bedrag voor productiesteun. De eventueel reeds ontvangen bedragen in vroegere stadia van hetzelfde project zullen van het gevraagde bedrag worden afgetrokken.
 • Zorg ervoor dat je bij de keuze van een bepaald bedrag voor ontwikkeling, productie of productie na start opnames ook rekening houdt met de regels rond steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun dat je mag ontvangen binnen de volledige financiering van het audiovisuele werk).
 • Indien voor het project al een premie werd verleend in het kader van een VAF-atelier, wordt dit bedrag afgetrokken van de steun aan creatie. Meestal is dit het geval bij de scenariosteun, maar het kan ook de ontwikkelingssteun zijn.


Bedragen

 • Scenariosteun:
  • Max. 12.500 euro
  • Ieder vrij te bepalen ander bedrag onder 12.500 euro
 • Ontwikkelingssteun:
  • Max. 30.000 euro
  • Ieder vrij te bepalen ander bedrag onder 30.000 euro
 • Productiesteun majoritair Vlaams:
  • Max. 120.000 euro
  • Ieder vrij te bepalen ander bedrag onder 120.000 euro
 • Productiesteun minoritair Vlaams:

  Hier worden geen concrete maxima gehanteerd maar ga ervan uit dat steun voor een minoritair project doorgaans maximum een derde bedraagt dan wat het VAF aan een vergelijkbaar majoritair Vlaams project besteedt.
 • Productiesteun na start opnames majoritair en minoritair Vlaams:

  Ook hier worden geen concrete maxima gehanteerd maar ga ervan uit dat dit soort steun, gezien de fase waarin wordt aangevraagd, een lager bedrag impliceert dan een gewone aanvraag productiesteun.