Ga verder naar de inhoud

Bedragen korte fictie

Het VAF/Filmfonds hanteert vaste bedragen voor ‘single’ projecten voor de categorieën fictie, documentaire en animatie. Voor Filmlab en Innovatielab gelden maximumbedragen. Hier kan je de bedragen voor korte fictie vinden.

Hoe werkt het?

  • Hieronder staan de vaste steunbedragen die het VAF/Filmfonds hanteert.
  • Deze bedragen zijn maxima: het is steeds mogelijk om minder te vragen dan het vaste bedrag. Dus een ander bedrag lager dan deze maxima is eveneens mogelijk.
  • De productiesteun is telkens het bedrag met eventueel vroeger toegekende scenario- en ontwikkelingssteun inbegrepen (bij korte fictiefilm zijn dit enkel eventuele impulspremies!). Bij goedkeuring voor productiesteun ontvang je in dat geval dus het saldo van het gevraagde bedrag voor productiesteun. De eventueel reeds ontvangen bedragen in vroegere stadia van hetzelfde project zullen van het gevraagde bedrag worden afgetrokken.
  • Zorg ervoor dat je bij de keuze van een vast bedrag voor productie of productie na start opnames ook rekening houdt met de regels rond steunintensiteit (d.w.z. het maximumpercentage aan staatssteun dat je mag ontvangen binnen de volledige financiering van het audiovisuele werk).
  • Maak werk van je financiering en toon aan dat je ook over bijkomende financiering hebt nagedacht en/of dat er al andere partijen hebben toegezegd. Het is niet de bedoeling dat het VAF de totaliteit van je project financiert.
  • Indien voor het project al een premie werd verleend in het kader van een VAF-atelier, wordt dit bedrag afgetrokken van de steun aan creatie. Meestal is dit het geval bij de scenariosteun, maar het kan ook de ontwikkelingssteun zijn.


Bedragen

Productiesteun majoritair Vlaams:
  • max. 60.000 euro
Productiesteun minoritair Vlaams:
  • max. 20.000 euro
Productiesteun na start opnames majoritair Vlaams:
  • max. 20.000 euro
Productiesteun na start opnames minoritair Vlaams:
  • max. 10.000 euro