Ga verder naar de inhoud

Drie soorten productiepremies voor majoritair Vlaamse lange en middellange fictiefilms

Met drie onderscheiden standaardbedragen wil het VAF inspelen op een aantal signalen uit de sector. Die signalen zijn even uiteenlopend als legitiem. Zo hoort het VAF de roep van jonge en eigenzinnige makers om meer kansen te krijgen om met beperkte middelen films te maken. Daarnaast tonen alle vergelijkingen aan dat het dringend tijd is om als fonds een doorsnee Vlaamse speelfilm beter te ondersteunen. Daarom heeft het VAF binnen de bestaande financiële enveloppe voor fictie een fijnmaziger systeem uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van drie soorten premies, die elk hun finaliteit en spelregels hebben.

Drie onderscheiden 'standaard' productiepremies

Een premie tot 300.000 euro (alle stadia inbegrepen) – geraamd op 2 premies/jaar en gekoppeld aan 1 deadline/jaar

Deze relatief kleine premie kan debuterende makers die bijvoorbeeld uit het scenarioatelier komen of een felbegeerde Wildcard wonnen, kansen geven om sneller die eerste grote stap te wagen.

Makers die willen experimenteren met een andere beeldtaal, andere vertel- en vertoningsvormen, … willen we met deze premie faciliteren om zaken uit te proberen.

De premie is ook bedoeld om projecten die van bij de schriftuur lowbudget zijn geconcipieerd (bv weinig personages, weinig locaties, …) te ondersteunen of voor films die in een telefilmformaat passen. Dit geldt ongeacht de staat van dienst van de maker.

Ook voor onderwerpen waarbij letterlijk een grote tijdsdruk speelt – bv het inspelen op een maatschappelijke gebeurtenis of fenomeen – moet soms sneller en vrijer kunnen geschakeld worden.

Een premie van 700.000 euro (alle stadia inbegrepen) – geraamd op 4 premies/jaar en gekoppeld aan meerdere deadlines/jaar

De vroegere premies van 550.000 en 650.000 euro worden standaard 700.000 euro. We maken niet langer onderscheid tussen eerste en tweede films enerzijds en ‘vanaf derde films’ anderzijds. Deze premie staat open voor alle ‘reguliere’ arthouse- en publieksfilms. Ook ‘first time’-regisseurs kunnen hierop intekenen. De ene kinder- en jeugdfilm die we jaarlijks kunnen ondersteunen, zit in deze categorie.

Een premie van 1.000.000 euro (alle stadia inbegrepen) – 2 premies/jaar en gekoppeld aan 1 deadline/jaar

In feite is er algemeen nood aan hogere steunbedragen, wat momenteel helaas niet mogelijk is binnen de financiële middelen van het VAF. De VAF-premies voor productie zijn doorheen de jaren gestagneerd en relatief gezien zelfs gedaald. Benchmarking met vergelijkbare fondsen in het buitenland toont aan dat onze premies eerder laag liggen. Het financieren van speelfilms, en zeker van meer financieel ambitieuze films, wordt in de huidige context juist moeilijker. Alle premies sterk optrekken, betekent echter nog minder aanvragen goedkeuren. Dat lijkt nefast voor de sector en de diversiteit van het aanbod. De invoering van één hogere premie voor een ambitieuze film met een zekere schaal, is wél alvast een stap in de goede richting. Het VAF hoopt in de toekomst meer te kunnen doen dan die ene stap. Er zijn wel dwingendere condities aan verbonden dan aan de lagere premies (zie tabel).

Schematisch overzicht van finaliteit en spelregels

standaardbedragen en aantal premies/jaar2 x tot 300.000 euro4 x tot 700.000 euro2 x 1.000.000 euro
Totaal filmbudgettussen 300.000 en 1.100.000 eurovanaf 1.100.000 euro (geen maximum)vanaf 3.000.000 euro (geen maximum)
Berekening van de reële premie in verhouding tot het volledige filmbudget

VAF geeft max 300.000 euro met een beperking van 2/3 van budget (dus in realiteit tussen 200.000 en 300.000 euro)

 • voorbeeld 1: film van 360.000 euro. VAF geeft 2/3, dus 240.000 euro
 • voorbeeld 2: film van 420.000 euro. VAF geeft 2/3, dus 280.000 euro
 • voorbeeld 3: film van 600.000 euro. VAF geeft niet 2/3 (400.000 euro), maar wel het maximum van 300.000 euroVAF geeft max de helft van het budget (dus in realiteit tussen 550.000 en 700.000 euro)

 • voorbeeld 1: film van 1.200.000 euro. VAF geeft 1/2, dus 600.000 euro
 • voorbeeld 2: film van 2.000.000 euro. VAF geeft niet 1/2 (1.000.000 euro), maar het maximum van 700.000 euro
 • voorbeeld 3: film van 3.500.000 euro. VAF geeft niet 1/2 (1.750.000) maar wel het maximum van 700.000 euro
standaard 1.000.000 euro
 • voorbeeld 1: film van 3.000.000 euro. VAF geeft 1.000.000 euro
 • voorbeeld 2: film van 4.000.000 euro. VAF geeft 1.000.000 euro
 • voorbeeld 3: film van 4.000.000 euro. VAF geeft 1.000.000 euro
Toegang tot structurele akkoordenwel toegang tot structureel akkoord NFF en CCAwel toegang tot structureel akkoord NFF en CCAwel toegang tot structureel akkoord NFF en CCA

Vereisten op scenariovlak

scenario is duidelijk geschreven op de beperkte budgettaire mogelijkheden van de film. Dit wordt bij scenario-aanvraag al aangegeven door de aanvrager.
Welke films?
 • financieel kleinschalige films (zie inleiding)
 • aanstormend jong talent
 • meer experiment
 • narratief lowbudget-opzet
 • telefilm
 • arthousefilm (ambitie: minimum 20.000 toeschouwers in zalen in Vlaanderen)
 • publieksfilm (ambitie: minimum 150.000 toeschouwers in zalen in Vlaanderen)
 • kinder -en jeugdfilm
 • ook open voor debuutfilms


 • verplichte bioscooprelease in Vlaanderen met streefdoel van minimaal 150.000 bezoekers.
  In elk geval verwacht het VAF een aantoonbare ambitie om een significant groter publiek te bereiken via aanvullende exploitatievormen - zoals daar o.a. zijn : uitzending op open net, lokaal en internationaal streamingplatform, pay-tv kanalen, festivals,...- en dit in de eerste plaats in Vlaanderen, maar minstens ook internationaal.
  De rapportage i.v.m. bereik gebeurt via onderbouwde bezoek- en kijkcijfers.
Voor welke regime kiezen?de aanvrager beslistde aanvrager beslistde aanvrager beslist
Toegang tot het aanvraagsysteempitchcomité verplichtpitchcomité verplichtpitchcomité verplicht
Soorten premies
 • 3 stappen mogelijk (scenario- ontwikkeling-productie)
 • coaching voor jonge makers extra belangrijk hier
3 stappen mogelijk (scenario-ontwikkeling-productie)3 stappen mogelijk (scenario-ontwikkeling-productie)
Circuit en distributiegaranties
 • sterk vertoningsplan verplicht
 • vertoning in bioscoop kan
 • gegarandeerde distributie / vertoning is geen voorwaarde, maar een plus bij beoordeling
 • verplicht vertoning in bioscoop
 • distributiegarantie vereist bij indiening technisch dossier met minimum garantie van minimum 15.000 euro
 • verplicht vertoning in bioscoop.
 • distributiegarantie vereist bij indiening aanvraag productiesteun met minimum garantie van minimum 100.000 euro.
Deadlines
 • productie enkel op deadline juni = 2de ronde Fictie 2 van het jaar
 • scenario en ontwikkeling op elke deadline Fictie 1 & 2
 • scenario, ontwikkeling en productie op elke deadline 1 & 2
 • voor kinder - en jeugdfilm enkel op de specifieke deadlines
 • productie enkel op deadline januari = 1ste ronde Fictie 2 van het jaar
 • indien geen 2 premies uitgegeven, schuift dit ook op naar volgende deadline
 • scenario en ontwikkeling op elke deadline Fictie 1 & 2

Selectie en herindiening

 • de 2 sterkste projecten worden geselecteerd (= maximum)
 • andere kunnen pas heringediend worden bij een volgende specifieke deadline voor kleine projecten (het jaar daarop)
 • men kan niet herindienen voor middelgrote of grote premies
gewone herindieningsregels op alle deadlines van Fictie 2
 • de 2 sterkste projecten worden geselecteerd (= maximum)
 • projecten die hier afvallen komen nog in aanmerking voor de middelgrote premie, hetzij op dezelfde ronde, hetzij met herindieningskans op een volgende ronde van Fictie 2
 • men kan ook herindienen bij een volgende specifieke deadline voor de grote premie (in principe het jaar daarop)
VAF Marketing PartnerschapVMP van 10.000 euro (facultatief)VMP van 20.000 (verplicht)VMP van 30.000 (verplicht)
Sociale contextrespect voor Sociaal Charter, toepassing minimumlonen in de sector en maximum participatie per medewerker van 50%respect voor Sociaal Charter, toepassing minimumlonen in de sectorrespect voor Sociaal Charter, toepassing minimumlonen in de sector
Duurzaamheid en diversiteitalle VAF-richtlijnen zijn van krachtalle VAF-richtlijnen zijn van kracht

alle VAF-richtlijnen zijn van kracht

Meer info?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met ons.

Karla Puttemans

Karla Puttemans

Hoofd Creatie
Dirk Cools

Dirk Cools

Projectbeheerder Creatie
fictie