Ga verder naar de inhoud
Georganiseerd door het VAF
4 maart 2021 10:00 tot 11:30
Online

In maart 2020 kwam de Werkgroep Duurzame Filmcultuur voor het eerst samen. In deze werkgroep onderzoeken vertoners hoe ze duurzaamheid kunnen inbedden in hun werking. Omdat het nog niet mogelijk was om elkaar live te ontmoeten, trokken we de volgende bijeenkomst van de werkgroep open. We maakten er een digitaal inspiratiemoment rond duurzaamheid van voor het brede vertonersveld.

Als redactrice van het tijdschrift Green Film Shooting bericht Birgit Heidsiek al jaren over duurzaamheid in film- en mediaproductie en groene cinema. In 2018 publiceerde ze Das Grüne Kinohandbuch, een handboek vol tips en maatregelen om de exploitatie van bioscopen te vergroenen. Tijdens dit inspiratiemoment biedt Heidsiek ons een aantal innoverende oplossingen aan, die ook economisch duurzaam kunnen zijn. Zelfs kleine investeringen op het vlak van energiebesparing, elektriciteitsproductie, afvalbeheer of alternatieve producten blijken vaak een grote impact te hebben.

Naar aanleiding van de verbouwing en uitbreiding van CC de Kollebloem in Puurs-Sint-Amands doorliep de organisatie in 2017/2018 een vernieuwingstraject, waarin duurzaamheid een grote rol speelde. Het gebouw werd volledig energetisch gerenoveerd, waarbij maximaal rekening werd gehouden met energieverbruik en -recuperatie. Tegelijkertijd legde het culturele centrum zich ook samen met haar stakeholders toe op een inhoudelijke, organisatorische en communicatieve herbronning. De nieuwe naam, CC Binder, toont waarvoor het centrum vandaag staat: een moederschip voor plaatselijke organisaties en een ontmoetingsplek voor publiek en kunstenaars. Pieter Czajkowski, diensthoofd programmatie bij het gemeentebestuur, vertelt meer over de stappen die CC Binder ondernam.

Vanuit een ideologische overtuiging onderzoekt MOOOV al enkele jaren welke opportuniteiten duurzame ontwikkeling teweeg zou kunnen brengen voor de organisatie en de omgeving waarin ze opereren. In co-creatie met het adviesbureau Route 2030 doorlopen ze momenteel een traject, waarin ze onderzoeken welke duurzaamheidsthema’s en SDGs voor hen belangrijk zijn en hoe ze daaruit ook concrete doelstellingen en acties kunnen halen. Seppe Vanhaecke licht het traject verder toe.

Eindigen doen we met een korte presentatie van het Pulse Transitienetwerk, dat zich inzet om de brede Vlaamse cultuur-, jeugd- en mediasector te verbinden, informeren en sensibiliseren rond een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Pulsemedewerkers Aili Maruyama en Pieter Delafortrie leggen de link met originele initiatieven waaruit vertoners inspiratie kunnen putten.

Gastheer van dit digitale inspiratiemoment is Tim Wagendorp. Als Duurzaamheidscoördinator bij het VAF ontwikkelt hij sinds 2017 een beleid, dat de duurzaamheid van het filmlandschap zoveel mogelijk moet verhogen.

Wil jij na het volgen van deze sessie ook aansluiten bij de Werkgroep Duurzame Filmcultuur? Dat kan! Stuur een mailtje naar Ditte Claus.


Dit inspiratiemoment kadert in het SCIFI-project (Supporting Circular Initiatives for the Film Industry) en kwam mede tot stand met financiële steun van Vlaanderen Circulair.