Ga verder naar de inhoud
Georganiseerd door het VAF
8 september 2022 10:00 tot 15:30
Huis van de Vlaamse Film, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel

Screen Flanders organiseert een Filmloketdag voor steden en gemeenten.

Voor wie?

Als stad of gemeente heb je baat bij een centraal aanspreekpunt voor filmtoelatingen. Een vlotte dienstverlening en coördinatie met de verschillende stadsdiensten heeft een positieve impact op de plaatselijke economie en visibiliteit voor je stad of gemeente.

Deze dag is bedoeld voor de stedelijke filmcellen, of voor specifieke diensten (zoals evenementen, communicatie, toerisme) die vaak te maken krijgen met filmaanvragen. Ook steden of gemeenten die een filmloket willen uitbouwen zijn welkom!

Programma

10u15Verwelkoming door Screen Flanders (SF)
10u30Algemene inleiding van het audiovisuele landschap en filmfinanciering in België
Sprekers:
Katrien Maes (Hoofd Productie, SF) & Katrien De Hauwere (Filmloket, SF)
11uLocation scout aan het woord
Spreker:
Wim Goossens
11u45Pauze
12uCase study van SF-gesteunde producties in Stad Antwerpen: Diamonds en H4z4rd
Spreker: Ira Guillini (Film Office Stad Antwerpen)
12u45Broodjeslunch + netwerkmoment
14uSessie duurzaamheid & veiligheid op set

Sprekers: Tim Wagendorp (Duurzaamheidscoördinator VAF), Loes Maveau (Film Office Stad Brugge) & Wim Goossens (Bulletproof Cupid)

15u30Einde

Wat doet Screen Flanders?

Screen Flanders is zowel het economisch fonds als filmloket voor het Vlaams Gewest.

Het economisch fonds ondersteunt (internationale) audiovisuele producties (series en speelfilms) die een deel van hun productiebudget spenderen in het Vlaams Gewest.

Het filmloket zet Vlaanderen (inter)nationaal op de kaart als aantrekkelijke regio voor audiovisuele producties en promoot Vlaams talent in het brede audiovisuele veld. Een duw in de rug voor onze Vlaamse economie.

Een centraal aanspreekpunt bij een stad of gemeente voor filmtoelatingen is hierbij erg belangrijk – een vlotte dienstverlening en coördinatie met de verschillende stadsdiensten heeft een positieve impact op de plaatselijke economie: hotels & accommodatie, restaurants & catering, vervoer, logistieke ruimtes, lokale crew en faciliteiten… en visibiliteit voor je stad.

Als overkoepelend filmloket verstrekt Screen Flanders informatie, aan zowel lokale als internationale filmmakers, met betrekking tot location scouting, incentives en audiovisuele faciliteiten in het Vlaams Gewest. Het filmloket zet ook in op kennisdeling en nauwe samenwerking met steden en gemeenten.

Meer info nodig?

Neem gerust contact op met ons.

Katrien De Hauwere

Katrien De Hauwere

Coördinator communicatie
& Filmloket