Ga verder naar de inhoud

VAF Vertonerssessie: zorg en welzijn in het vertonersveld

Georganiseerd door het VAF
28 mei 2024 10:00 tot 16:00
KASKcinema

Tweemaal per jaar organiseert de afdeling Publiek van het VAF een inspiratievolle dag voor (arthouse-)bioscopen, distributeurs, festivals, cultuurhuizen en andere filmorganisaties. Op dinsdag 28 mei 2024 zijn we te gast in KASKcinema in Gent, met een Vertonerssessie die inzoomt op zorg en welzijn in de cinemazaal, op het scherm en op de werkvloer.

In hun streven naar meerstemmigheid zoeken meer en meer culturele vertonersplekken naar manieren om ook ondergesneeuwde stemmen te verwelkomen. Vanuit hun cultureel engagement willen ze diverse publieken, elk met hun specifieke noden, praktijken, normen en achtergronden, de mogelijkheid geven om te participeren aan film. Opdat ook het welzijn en welbevinden van deze publieken kunnen gegarandeerd worden, dringt het creëren van veilige en zorgzame omgevingen zich meer en meer op.

Als plek voor sociale cohesie kan een bioscoop of filmzaal bijdragen door o.a. het werk te tonen van filmmakers uit ondervertegenwoordigde groepen, onderwerpen weer te geven die representatief zijn voor andere mensbeelden of door een programmatie op te zetten in samenspraak met sociale partners of lokale zelforganisaties. Dankzij een toegankelijke infrastructuur krijgen ook mensen met een beperking, voor wie een bioscoopbezoek niet altijd vanzelfsprekend is, de mogelijkheid om film in alle veiligheid te beleven.

Tegelijkertijd dragen vertoners ook de verantwoordelijkheid over het welzijn van hun personeel. Hoewel geëngageerd en passioneel kampen ze met een hoge werkdruk binnen een klein team, waardoor herstelnood -een indicator voor mentale vermoeidheid, uitputting en burn-out- op de loer ligt. Zorgzaamheid op de werkvloer is dan ook een basisvereiste, opdat er voldoende tijd en energie resten om een meerstemmige vertonersplek te kunnen uitbouwen.

KASKcinema
Elisa De Schepper & Lennart Soberon

De VAF Vertonerssessie is deze keer te gast in KASKcinema in Gent. Sinds 2011 laat KASKcinema verschillende doelpublieken kennismaken met filmparels van vroeger en nu, uit alle hoeken van de wereld en van allerhande genres en formaten. Zowel de minder fervente filmganger als de cinefiel komen er 3 tot 4x per week aan hun trekken, dankzij een waaier van evenementiële vertoningen, sociaal geïnspireerde avonden met partners en een zorgvuldig gekozen aanbod van alternatieve film. Passie en organisatorische drive, tezamen met een toenemende honger bij het publiek en een stijgende vraag vanuit socio-culturele verenigingen, hebben ervoor gezorgd dat KASKcinema de voorbije jaren sterk gegroeid is. Daarbij botst deze organisatie ook af en toe op haar limieten. Coördinator Elisa De Schepper en programmator Lennart Soberon vertellen hoe ze hun passie en engagement proberen te rijmen met hun dagelijkse realiteit.

Kortfilm.be
Laïka Planchenault

Met een online platform en live evenementen maakt Kortfilm.be al sinds 2005 een breed publiek warm voor de korte film. De organisatie wordt gedragen door een diverse groep vrijwilligers, die in de eerste plaats meewerken aan de uitbouw van de website Kortfilm.be. Hierop worden zowel recente als retrospectieve lokale als internationale kortfilms gecontextualiseerd, gecatalogeerd en gecanoniseerd. Sinds 2023 biedt de website ook een gecureerd VOD-aanbod van Belgische kortfilms aan. De online werking waaiert verder offline uit met evenementiële kortfilmprogramma’s, die worden opgezet in samenwerking met verschillende partners. Eén van die partners is de begrafenisondernemerskoepel Sereni, waarvoor Kortfilm.be onder de noemer Ontroerd een reeks vertoningen verzorgt. Aan de hand van een warm en troostend filmprogramma willen ze verlies en rouwbeleving bespreekbaar maken. De kracht van de korte film wordt er ingezet om gevoelige onderwerpen aan te kaarten en ontmoeting te creëren. Laïka Planchenault, één van de Kortfilm.be-vrijwilligers, licht toe hoe deze samenwerking tot stand kwam, welke impact er beoogd wordt en welke andere programma’s er nog in de pijplijn zitten.

Cripping the Space
Fien Criel

16% tot 24% van de bevolking heeft een beperking, maar deze groep wordt vandaag onvoldoende gerepresenteerd in onze samenleving. Ook de inrichting van cultuurhuizen en hun programmatie zijn nog steeds niet afgestemd op de toegangsnoden van mensen met een beperking. Cripping the Space is een grassroots beweging, die in gesprek met de kunstensector ijvert voor meer inclusie van kunstenaars met een handicap. Crip komt van cripple of kreupel, aanvankelijk een scheldwoord dat ondertussen echter ingezet wordt als verzetsterm voor mensen met een beperking. Het werkwoord ‘crippen’ verzamelt alle acties, gewoontes en identiteiten, die mensen met een beperking al decennia lang uitwisselen als creatief verzet tegen de drempels van een ontoegankelijke samenleving. De beweging werkte recent een charter uit met een overzicht van de specifieke vereisten, vragen en reflecties, die gepaard gaan met een meer toegankelijk aanbod en werking als cultuurhuis. Politicologe Fien Criel, medetrekker van het charter, licht toe welke drempels tot cultuur mensen met een beperking ervaren en wat ook vertoners kunnen doen om hun toegankelijkheid te verhogen.

Kunstencentrum BUDA
Luna Goessaert

Het Kortrijkse kunstencentrum BUDA heeft als uitgesproken missie om verschillende stemmen, achtergronden en visies te kunnen verwelkomen. Hiertoe werkte de organisatie een inclusiebeleid uit, waaronder ook heel wat initiatieven rond toegankelijkheid. Zo zijn assistentiehonden van blinden en slechtzienden welkom tijdens filmvertoningen en kunnen slechthorenden er sinds kort gebruik maken van audio-ondersteuning via hoortoestellen en smartphones met de app ‘MobileConnect’. BUDA ontwikkelt ook specifieke filmateliers voor diverse kwetsbare doelgroepen en experimenteert sinds kort met prikkelarme voorstellingen voor (film-)bezoekers die sneller overprikkeld geraken. Daarnaast werkt het huis met tal van partners samen vanuit wederzijdsheid om een zo breed en inclusief mogelijk publiek te bereiken. De aandacht voor het publieke welbevinden vertaalt zich er ook naar de interne werking, waarvoor BUDA een aantal acties uitwerkte met het oog op de optimalisering van de eigen arbeidsorganisatie. Publiekswerker Film Luna Goessaert gaat dieper in op de verschillende initiatieven die BUDA ontwikkelt om een zorgzame omgeving op te zetten.

Werkbeleving en welzijn
Christa Criel - Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten peilde zowel in 2016 als in 2022 via een grootschalige bevraging naar de werkbeleving van medewerkers actief binnen PC 304, het paritair comité waaronder ook enkele filmfestivals ressorteren. De opzet van de bevragingen was het in kaart brengen van zowel bronnen die kunnen leiden tot stress gerelateerde problemen en grensoverschrijdend gedrag als factoren die hier net bescherming tegen bieden. Uit de twee bevragingen kwam naar voor dat de doorsnee cultuurwerker erg betrokken is en veel plezier beleeft aan zijn werk, maar dat meer dan de helft herstelnood ervaart. Christa Criel, consulent psychosociaal welzijn bij het Sociaal Fonds Podiumkunsten, licht het opzet en de resultaten verder toe en geeft tegelijkertijd ook enkele inzichten over hoe ook vertoners aan de slag kunnen gaan met de preventie van psycho-sociale risico's. Het uitgangspunt is om niet alleen te werken aan wat minder goed loopt, maar ook om optimaal te blijven inzetten op het behoud van de sterke elementen.

Le Cercle du Laveu
Sébastien Demeffe & Elise Van Durme

Le Cercle du Laveu ligt aan de rand van het centrum van Luik. Deze buurtcinema groeide sinds haar oprichting uit tot een belangrijke schakel in het culturele en sociale weefsel van de stad. De dynamiek van deze plek wordt gedreven door film en filmbeleving, maar Le Cercle du Laveu biedt daarnaast ook nog een uitgebreid aanbod dat ruimer gaat dan cinema. Concerten, debatten en luistersessies maar ook zero waste workshops, spelletjesavonden en korte keten-verkoop vullen het programma voor een divers publiek verder aan. Bovenal is Le Cercle du Laveu een plek waar programmatie en beheer worden gezien als collectieve praktijken. De buurtcinema wordt volledig op vrijwillige basis gerund en vertrekt steeds vanuit de missie 'samen dingen doen', waarbij discussie onderdeel uitmaakt van een continu leerproces en actie steeds gericht is op het gemeenschappelijke. Sébastien Demeffe en Elise Van Durme vertellen meer over het ontstaan van dit filminitiatief, over de relatie met de buurt en over hoe een zorgzame aanpak ook voor een vrijwilligerswerking noodzakelijk is.

Inclusieve en veilige ruimtes
Jolien Vangeel - Publieke Impact / KdG

Het onderzoekscentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) verricht praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar stedelijke sociale ruimtes en hoe deze impactvoller, duurzamer en inclusiever te maken. Publieke Impact bouwde heel wat kennis en data op rond o.a. de maatschappelijke en ecologische impact van publieke evenementen, inclusieve werkomgevingen en veilige, participatieve en toegankelijke publieke ruimtes. Het centrum deelt haar expertise met organisatoren via workshops, webinars en bijscholingen. Het ontwikkelt ook handige praktijktools (o.a. een impactmeter, een bezoekersteller, …) en inspiratiegidsen waaronder 'Zij aan Zij’, een leidraad die evenementen aantrekkelijker moet maken voor vrouwen in het algemeen en vrouwen met een migratieachtergrond in het bijzonder. In deze presentatie deelt onderzoekscoördinator Jolien Vangeel enkele inzichten en handvaten voor de opzet van inclusieve evenementen en safer spaces, opdat elke bezoeker zich welkom voelt ongeacht wat zijn afkomst, religie, gender of seksuele oriëntatie is.

still uit de film 'How Do You Spell Home'

Toemaatje

Als toemaatje nodigt KASKcinema de deelnemers na de lunch uit voor de screening van How do you spell home?, de eerste lange documentaire van VAF Wildcardlaureaat Louisiana Mees-Fongang, die in 2018 afstudeerde aan het KASK. De film werd geselecteerd voor het Luminous-programma van IDFA, het internationaal documentairefestival van Amsterdam. Na afloop volgt een kort nagesprek met regisseur Louisiana Mees Fongang, Mesbah Dinarkhel (jongere uit de film), Julie Beeckaert (maatschappelijk werker, orthopedagoog en huidig supervisor van Juneco) en Roselien Stockman (klinische psycholoog en syteemtherapeut). Moderator: Julie Daems.

How Do You Spell Home?
Louisiana Mees-Fongang
BE 2023 / 85’30’’ / Diplodokus

How Do You Spell Home? gaat over een leefgroep voor minderjarige vluchtelingen. De film volgt Keerthana, Mesbah, Helen en Idris, vier jongeren die in de leefgroep Juneco verblijven. Vanuit Afghanistan, Sri Lanka en Eritrea kwamen ze in Mechelen terecht. Hun wereld is woelig en onstabiel, maar Juneco vormt een veilige basis. In de leefgroep leren ze met hulp van begeleidster Julie en psycholoog Roselien op eigen benen te staan en zich te integreren.

Programma

09:30-10:00: onthaal en koffie
10:00-13:15: presentaties
13:15-14:00: lunch
14:00-16:00: toemaatje: How Do You Spell Home? + nagesprek

Adres en bereikbaarheid

KASKcinema, Bijlokesite, Godshuizenlaan 4, 9000 Gent

KASKcinema is makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Neem tram T3 (Gentbrugge Moscou) vanaf het St-Pietersstation of tram T1 (Flanders Expo) of T3 (Zwijnaardebibliotheek) vanaf het centrum en stap af aan halte Bijlokehof. Het station ligt op +/- 20 min wandelafstand.

Stad Gent heeft ook heel wat deelfietsmogelijkheden zoals Blue Bike, Donkey Republic, Dott, Bolt. Fietsen huren kan bij De Fietsambassade of Swapfiets. Rondom het KASK zijn er diverse gratis fietsstallingen.

In de omgeving van KASKcinema kan je je wagen betalend parkeren in de omliggende straten en in ondergrondse parkings. Hou wel rekening met de lage emissiezone Gent (LEZ).

Deelnemen

Deelnemen is gratis. Registratie is verplicht.

Het is mogelijk om te annuleren. Stuur ons in dat geval een berichtje. Mits tijdige verwittiging kan je in jouw plaats ook een collega sturen. Indien je echter later dan donderdag 23 mei 2024 besluit om niet deel te nemen of de dag zelf niet komt opdagen, dan zal er een annulatiekost van 10 euro gerekend worden.

Ik schrijf mij in voor de lunch 
Ik schrijf mij in voor de vertoning van 'How Do You Spell Home?' 

Heb je specifieke noden of vragen?

Contacteer ons.

Diana Raspoet

Diana Raspoet

Hoofd Publiek
Evelien Van Houdt

Evelien Van Houdt

Projectbeheerder Publiek