Ga verder naar de inhoud

Handleiding MyVAF

MyVAF is het online portaal voor steunaanvragen. Via dit platform kun je je eigen account aanmaken en jouw aanvragen online indienen en beheren.

Surf naar my.vaf.be.

Contactpersonen beheren


Nieuwe contactpersoon aanmaken
 1. Ga naar het menu ‘CONTACTPERSONEN’ en maak via ‘+nieuw’ een profiel aan van een nieuwe contactpersoon
 2. Vul de gevraagde gegevens aan.
 3. Kies ‘BEWAREN’
 4. Je krijgt een overzicht van de aangemaakte contactpersoon.
 5. Heeft de contactpersoon meerdere adressen? In het menu ‘ADRESSEN’ aan de rechterkant kan je bijkomende adressen aanmaken en benoemen (vb. facturatieadres, postadres, …) via ‘+nieuw’.
 6. Kies ‘BEWAREN’

Gegevens van een contactpersoon wijzigen
 1. Ga naar het menu ‘CONTACTPERSONEN’ en open via ‘open’ het profiel van een contactpersoon.
 2. Pas de gegevens aan
 3. Kies ‘BEWAREN’

Het primair adres wijzigen
 1. Ga naar het menu ‘CONTACTPERSONEN’ en open via ‘open’ het profiel van een contactpersoon.
 2. Open in het menu ‘ADRESSEN’ via ‘open’ het adres dat je tot primair adres wil maken. (Indien het om een nieuw adres gaat: maak een nieuw adres aan via ‘+nieuw’).
 3. Vink onderaan ‘Maak hier het hoofdadres voor briefwisseling van’ aan.
 4. Kies ‘BEWAREN’
 5. In het overzicht is het primair adres aangepast.

Meer over contactpersonen
 1. Wat is het voordeel van ‘CONTACTPERSONEN’?

  Alle contactpersonen die betrokken zijn in een door jou ingediende aanvraag, zullen hier verschijnen. Op die manier kan je deze gegevens eenvoudig updaten en opnieuw gebruiken in nieuwe aanvragen. Zo moet je niet telkens opnieuw alle adresgegevens ingeven.

 2. Ik wil een aanvraag indienen in samenwerking met een contactpersoon die nog niet bestaat in mijn menu ‘CONTACTPERSONEN‘?

  Dit kan op twee manieren: je kan een contactpersoon aanmaken alvorens de aanvraag te starten. De tweede mogelijkheid is om een aanvraag te starten en bij de betreffende vragen rechtstreeks een nieuwe contactpersoon aan te maken via het veld ‘Maak een nieuwe contactpersoon aan’ onder de vraagstelling.

 3. Is het nodig om de gegevens van mijn contactpersonen permanent te updaten?

  Dit is enkel nodig wanneer je deze contactpersoon zal gebruiken bij het indienen van een aanvraag.

 4. Ik heb een contactpersoon aangemaakt, maar krijg een foutmelding wanneer ik deze persoon probeer toe te voegen in het aanvraagformulier.

  Om een contactpersoon toe te voegen in het aanvraagformulier, moet je de eerste letters van de voornaam typen, even wachten en vervolgens de juiste naam selecteren in de keuzelijst die verschijnt.

 5. Hoe zit het met privacy?

  De contactpersonen die zichtbaar zijn in jouw menu zijn enkel verbonden aan jouw account. Deze zijn dus niet raadpleegbaar door andere personen.

Vennootschappen beheren


Nieuwe vennootschap aanmaken
 1. Ga naar het menu ‘VENNOOTSCHAPPEN’ en maak via ‘+nieuw’ een profiel aan van een nieuwe vennootschap.
 2. Vul de gevraagde gegevens aan.
 3. Kies ‘BEWAREN’
 4. Je krijgt een overzicht van de aangemaakte vennootschap.
 5. Heeft de vennootschap meerdere adressen? In het menu ‘ADRESSEN’ aan de rechterkant kan je bijkomende adressen aanmaken en benoemen (vb. facturatieadres, afdeling X, …) via ‘+nieuw’.
 6. Kies ‘BEWAREN’

Gegevens van een vennootschap wijzigen
 1. Ga naar het menu ‘VENNOOTSCHAPPEN’ en open via ‘open’ het profiel van een vennootschap.
 2. Pas de gegevens aan
 3. Kies ‘BEWAREN’

Het primair adres wijzigen
 1. Ga naar het menu ‘VENNOOTSCHAPPEN‘ en open via ‘open’ het profiel van een vennootschap.
 2. Open in het menu ‘ADRESSEN’ via ‘open’ het adres dat je tot primair adres wil maken. (Indien het om een nieuw adres gaat: maak een nieuw adres aan via ‘+nieuw’)
 3. Vink onderaan ‘Maak hier het hoofdadres voor briefwisseling van’ aan.
 4. Kies ‘BEWAREN’
 5. In het overzicht is het primair adres aangepast.

Meer over vennootschappen
 1. Wat is het voordeel van ‘VENNOOTSCHAPPEN‘?

  Alle vennootschappen die betrokken zijn in een door jou ingediende aanvraag, zullen hier verschijnen. Op die manier kan je deze gegevens eenvoudig updaten en opnieuw gebruiken in nieuwe aanvragen. Zo moet je niet telkens opnieuw alle adresgegevens ingeven.

 2. Waartoe dient het vak ‘HIER WERK IK’?

  In het menu ‘VENNOOTSCHAPPEN‘ verschijnen ook vennootschappen waar jij niet direct aan verbonden bent, maar wel vb. mee hebt samengewerkt in een specifieke aanvraag. Door het vak ‘HIER WERK IK’ al dan niet aan te vinken weten wij met welke vennootschappen jij direct verbonden mag worden in onze databank.

 3. Ik wil een aanvraag indienen in samenwerking met een vennootschap dat nog niet bestaat in mijn menu ‘VENNOOTSCHAPPEN‘?

  Maak eerst de vennootschap aan alvorens de aanvraag te starten. Aangezien je een aanvraag gefaseerd kan afwerken, is het natuurlijk ook mogelijk om een aanvraag te starten en pas indien nodig een vennootschap aan te maken in het menu ‘VENNOOTSCHAPPEN‘.

 4. Is het nodig om de gegevens van vennootschappen permanent te updaten?

  Voor je eigen vennootschappen is dit zeker aangewezen. Voor vennootschappen waar je niet direct aan verbonden bent, is dit enkel nodig wanneer je deze vennootschap zal gebruiken bij het indienen van een aanvraag.

 5. Ik heb een vennootschap aangemaakt, maar krijg een foutmelding wanneer ik deze naam probeer toe te voegen in het aanvraagformulier.

  Om een vennootschap toe te voegen in het aanvraagformulier, moet je de eerste letters van de vennootschapsnaam typen, even wachten en vervolgens de juiste selecteren in de keuzelijst die verschijnt.

 6. Hoe zit het met privacy?

  De vennootschappen die zichtbaar zijn in jouw menu zijn enkel verbonden aan jouw account. Deze zijn dus niet raadpleegbaar door andere personen.

Dossiers beherenEen dossier raadplegen
 1. Ga naar het menu ‘MIJN DOSSIERS’ waar je alle dossiers terugvindt die je via MyVAF hebt opgestart.
 2. Om een aanvraag te openen, klik je op het dossier en kies je de gewenste aanvraag.

Een nieuwe aanvraag starten binnen een bestaand dossier
 1. Ga naar het menu ‘MIJN DOSSIERS’ en open het gewenste dossier.
 2. Kies ‘Nieuwe aanvraag’
 3. De aanvraag start vanaf ‘soort aanvraag’. Het gewenste domein en fonds zijn reeds geselecteerd op basis van het bestaande dossier.

Een aanvraag gefaseerd afwerken

Het is niet nodig om een aanvraag in één keer volledig in te vullen en te verzenden. Zolang de deadline niet verstreken is, kan je een aanvraag onderbreken en later verder aanvullen. Na de deadline zal het enkel nog mogelijk zijn om de aanvraag te raadplegen. De pagina’s krijgen dan een alleen-lezen karakter.

 1. Ga naar het menu ‘MIJN DOSSIERS’ en open het gewenste dossier.
 2. Open de gewenste aanvraag.
 3. Ga naar de betreffende pagina en ga verder met het invullen van de vragen.

Extra gegevens indienen na het tekenen van het contract (technisch dossier, eindafrekening, …) Bij het starten van een aanvraag is het mogelijk dat niet alle pagina’s beschikbaar zijn voor de aanvrager (alleen-lezen). Deze pagina’s zullen opengesteld worden wanneer de aanvraag positief is beoordeeld. Vanaf dat moment kan de aanvrager deze pagina’s gebruiken om bijkomende informatie in te dienen.

 1. Ga naar het menu ‘MIJN DOSSIERS’ en open het gewenste dossier.
 2. Open de gewenste aanvraag.
 3. Ga naar de betreffende pagina (vb. ‘Te bezorgen na goedkeuring aanvraag’) en vul de gevraagde gegevens in naargelang de fasen van het project dit vereisen.

Meer over dossiers
 1. Kan ik bestaande dossiers uit mijn overzicht verwijderen?

  Het is niet mogelijk om bestaande dossiers uit jouw MyVAF-account te verwijderen.

 2. Kan ik verder werken aan een aanvraag die iemand anders heeft opgestart?

  Het is niet mogelijk om gegevens te raadplegen/bewerken die zijn aangemaakt vanuit een andere MyVAF-account.

 3. Hoe zit het met privacy?

  De aanvragen die zichtbaar zijn in jouw menu zijn aangemaakt vanuit jouw MyVAF-account. Deze aanvragen zijn niet raadpleegbaar door andere personen.

Nieuwe aanvraag starten


Een nieuwe aanvraag starten
 1. Surf naar my.vaf.be en doorloop de registratieprocedure.
 2. Zorg dat je met je account ingelogd bent.
 3. Ga naar het menu ‘NIEUW DOSSIER’ en start een aanvraag op basis van de gewenste selectie.
 4. Nadat je een titel hebt opgegeven en de juiste deadline hebt geselecteerd, wordt het gewenste aanvraagformulier voor jou beschikbaar gemaakt en kan je beginnen met het invullen van een aanvraagformulier.
 5. Een aanvraag wordt definitief verzonden wanneer op de pagina ‘Verzenden’ een PDF wordt gegenereerd.

Meer over nieuwe aanvraag
 1. Ik wil een aanvraag starten, maar er is geen deadline beschikbaar.

  Wanneer er geen deadline kan geselecteerd worden, wil dit zeggen dat er nog geen volgende deadline is vastgelegd. De deadlines kan je raadplegen in de kalender op www.vaf.be. Contacteer de administrator via my@vaf.be wanneer je toch denkt dat er een deadline in de kalender staat die je niet kan selecteren op MyVAF.

 2. Nadat ik op ‘Start’ heb geklikt, duurt het lang vooraleer ik vragen te zien krijg.

  Wanneer je op start klikt, wordt een aanvraagformulier voor jou beschikbaar gemaakt. Om het mogelijk te maken dat je dit gefaseerd kan afwerken, kan het, afhankelijk van de internetverbinding, even duren.

 3. Wat zijn de groene velden bovenaan een aanvraagformulier?

  De verschillende velden in de navigatiebalk bovenaan geven de verschillende pagina’s van een aanvraag weer. Elke pagina bevat specifieke vragen. Een standaard aanvraagformulier eindigt steeds met een pagina ‘VERZENDEN’ waar een PDF van het aanvraagformulier kan gegenereerd worden. De daaropvolgende pagina’s zijn alleen-lezen en worden beschikbaar indien de aanvraag positief is beoordeeld.

 4. Kan ik een aanvraag onderbreken en later verder aanvullen?

  Het is mogelijk om een aanvraag te onderbreken en later aan te vullen, zolang als de deadline niet verstreken is. Wanneer je de aanvraag pagina per pagina afwerkt, is dit perfect mogelijk. Wanneer je in de helft van een pagina wil stoppen, is het belangrijk dat je de pagina correct bewaart. Dit kan enkel door alle verplichte velden op de betreffende pagina te bewaren. Welke velden verplicht zijn, wordt aangegeven wanneer je de pagina opslaat zonder de vereiste velden te hebben ingevuld. Raadpleeg de informatie over ‘Dossiers beheren’ om een onderbroken aanvraag te hervatten.

 5. Hoe navigeer ik door de verschillende pagina’s?

  Dit kan op twee manieren: door op de openstaande pagina ‘BEWAREN EN VOLGENDE PAGINA’ te kiezen of door bovenaan in de navigatiebalk een andere pagina aan te klikken.

 6. Wat als ik een pagina vergeet te bewaren?

  Wanneer je in de navigatiebalk bovenaan een andere pagina zou aanklikken zonder alle gegevens op de openstaande pagina te hebben bewaard, zal een pop-upvenster jou hiervoor waarschuwen.

 7. Kan ik gegevens op een pagina later aanpassen ook al heb ik deze al bewaard?

  Zolang de deadline niet verstreken is, kunnen alle gegevens nog worden aangepast en opnieuw bewaard.

Profiel beheren


Persoonsgegevens wijzigen
 1. Klik bovenaan rechts op ‘HALLO <GEBRUIKERSNAAM>!’ om je profiel te openen
 2. Pas de gewenste gegevens aan
 3. Kies ‘BEWAREN’

Wachtwoord wijzigen
 1. Klik bovenaan rechts op ‘HALLO <GEBRUIKERSNAAM>!’ om je profiel te openen
 2. Kies onderaan ‘Wijzig je wachtwoord’

E-mailadres wijzigen
 1. Klik bovenaan rechts op ‘HALLO <GEBRUIKERSNAAM>!’ om je profiel te openen
 2. Kies onderaan ‘Wijzig je e-mailadres’