Ga verder naar de inhoud

Handleiding vermeldingen, logo's, leader (VAF/Mediafonds)

Het VAF is de belangrijkste financier/partner of behoort tot de belangrijkste individuele financiers/partners van een audiovisueel werk (film, game, serie). Via de Beheersovereenkomst 2022-2025 stelt de Vlaamse Regering dat dit duidelijk moet zijn in zowel de plaatsing en in de weergave van het VAF/Vlaanderen-combinatielogo als in de tekstvermelding van het VAF.

Het VAF noch Vlaanderen of de Vlaamse Gemeenschap zijn commerciële merken. Regels die de vermelding van commerciële logo’s of tekstuele vermeldingen zouden inperken, zijn hier dus niet van toepassing. Tenzij anders aangegeven door het VAF zijn de in dit document opgenomen verplichtingen van toepassing op alle door het VAF binnen het VAF/Mediafonds ondersteunde werken.

Bij ondertekening van de overeenkomst met het VAF stemt de begunstigde zonder voorbehoud in met de logo- en communicatieverplichtingen zoals hieronder vermeld. De begunstigde verplicht er zich toe om deze bepalingen op te nemen in de overeenkomsten met partners, alsook in alle contracten betreffende de verkoop van rechten aan bijv. distributeurs, omroepen, sales agents, VOD-platformen, ... ongeacht het territorium.

Elk werk en elke informatiedrager waarop logo- en communicatieverplichtingen van toepassing zijn, dient vooraf en tijdig (minstens 10 werkdagen voor finale afwerking) ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het VAF/Flanders Image.

Het slechts deels of niet naleven van de logo- en communicatieverplichtingen door de aanvrager en/of door derden zoals coproducenten, omroepen, sales agents, distributeurs, partners, … kan leiden tot de vertraagde, gedeeltelijke of niet uitbetaling van de laatste schijf of de terugvordering ervan.

Opgelet! Deze handleiding is enkel van toepassing op creaties die VAF productiesteun hebben ontvangen. Voor audiovisuele creaties die enkel scenario- en/of ontwikkelingssteun toegezegd hebben gekregen of die gerealiseerd werden met behulp van het scenarioatelier, het ontwikkelingsatelier animatie of andere initiatieven van Talentontwikkeling verwijzen we naar de in het contract opgenomen verplichtingen.

In het geval van Screen Flanders-steun zijn er afzonderlijke logo- en communicatieverplichtingen van toepassing die volledig losstaan van en geen invloed hebben op deze van het VAF. Deze verplichtingen worden door Screen Flanders gecommuniceerd en gecontroleerd.

De volledige handleiding voor het contractuele gebruik van de VAF-leader, de plaatsing van het VAF-logo en de tekstuele vermelding van het VAF vind je op onze Download-pagina.

Contact

Vragen? Neem contact met ons op.

An Ratinckx

An Ratinckx

Projectbeheerder Flanders Image
internationale promotiesteun