Ga verder naar de inhoud

Korte historiek van het VAF

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ging van start in september 2002 als opvolger van het Fonds Film in Vlaanderen.

Huis van de Vlaamse Film

Het VAF werd opgericht als autonome vzw, met als opdracht om het Vlaamse cultuurbeleid uit te voeren met betrekking tot de ondersteuning van Vlaamse audiovisuele creaties.

In een eerste fase lag de focus op de financiering en begeleiding van audiovisuele projecten van Vlaams talent, de uitbouw van een vormingsaanbod voor professionelen en de internationale promotie. Voor deze laatste opdracht werd het reeds bestaande Flanders Image bij het VAF ondergebracht.

In 2011 kreeg het VAF er vanuit het beleidsdomein Media een bevoegdheid bij: de ondersteuning van tv-series via een Mediafonds. Voor de duidelijkheid werd vanaf dat moment gesproken over het VAF/Filmfonds en het VAF/Mediafonds. Een derde fonds, het VAF/Gamefonds, werd een jaar later vanuit de beleidsdomeinen Media en Onderwijs opgericht om de ontwikkeling van Vlaamse games te ondersteunen. In 2011 werd ook een samenwerking opgezet met het Agentschap Ondernemen (nu VLAIO) om het economische filmfonds Screen Flanders vorm te geven en samen te beheren. Voor dit laatste fonds draagt niet het VAF maar VLAIO de eindverantwoordelijkheid. Screen Flanders wordt gefinancierd vanuit het beleidsdomein Economie (meer bepaald het Hermesfonds).

In 2014 werden een aantal bijkomende functies binnen het Vlaamse filmbeleid naar het VAF/Filmfonds overgeheveld vanuit andere beleidsorganen – het Kunstendecreet, het toenmalig steunpunt BAM en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Dit was het sluitstuk van de politieke wens tot verregaande integratie en efficiëntie van het beleid.