Ga verder naar de inhoud

Beheersovereenkomst VAF/Filmfonds 2014-2018

18 augustus 2014
Op 16 juni keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF/Filmfonds goed. De volledige procedure is inmiddels afgerond. Verder zijn er nog enkele aanpassingen aangebracht in het reglement van het Filmfonds én kan je het reglement terugvinden van "verspreiding filmcultuur en educatie".
Op 16 juni keurde de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF/Filmfonds goed. Begin augustus vernam het Vlaams Audiovisueel Fonds dat deze overeenkomst onder de groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie werd opgenomen. Hiermee is de volledige procedure afgerond en is de overeenkomst definitief. De nieuwe beheersovereenkomst inclusief bijlage kan je terugvinden op deze pagina. Vanaf 20 augustus gaan de nieuwe wijzigingen van kracht in het reglement van het Filmfonds. De aangepaste versie kan je hier terugvinden. Vanaf 2014 staat het VAF ook in voor “verspreiding filmcultuur en educatie” wat voorheen onder het kunstendecreet viel. Het afzonderlijk reglement kan je hier terugvinden.