Ga verder naar de inhoud

Belangrijke reglementswijzigingen voor steunaanvragen Creatie (VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds)

20 januari 2022

De nieuwe beheersovereenkomsten voor het VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds, die op 17 december 2021 door de Vlaamse Regering werden goedgekeurd, brengen een aantal belangrijke wijzigingen aan de reglementen met zich mee. Daarnaast maakten we van de gelegenheid gebruik om ook een aantal andere punten aan te passen.

Alle wijzigingen zijn in de reglementen op onze website te vinden.

Een aantal zaken zijn eerder tekstueel zonder dat ze iets wezenlijks aan de huidige werking veranderen. Andere punten zijn wel fundamenteel veranderd en vragen de nodige aandacht. We sommen hiervan enkel de belangrijkste op:

VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds

 • Wijziging van de betaalschijven met meer gewicht op de eerste schijf.
 • Aanpassing van logo’s en generiekvermeldingen: toevoeging van de Vlaamse Gemeenschap. Hierover zijn instructies op onze Download-pagina te vinden.

VAF/Filmfonds

 • Belangrijke aanpassing van het minimum aantal positieve stemmen van 3 naar 4 op 5 om voor goedkeuring in aanmerking te komen, enkel bij de commissies Fictie 2 en Fictie Kinder- en Jeugdfilm. Deze ingreep is helaas noodzakelijk om de steeds groter wordende bottleneck in deze beoordelingscommissies op te lossen. Ze geldt niet voor scenario-aanvragen.
 • Aanpassing van de bedragen voor een aantal impulspremies.
 • Invoering van een ontwikkelingspremie voor minoritaire lange animatiefilms met extra Vlaams talent.
 • Ontwikkelings- en productiesteun kunnen enkel nog aangevraagd worden door de producent met rechtspersoonlijkheid. Uitzondering hierop is de categorie Filmlab, maar ook hier is het werken met een rechtspersoon sterk aangewezen.
 • Een marketing/vertoningsplan wordt verplicht voor alle aanvragen productiesteun. Ter informatie: er wordt in de aanvraagmodule vanaf nu ook een gemeenschappelijke nota m.b.t. het doelpubliek verwacht van scenarist, regisseur en producent samen vanaf de ontwikkelingsaanvraag.
 • Spinoffs van fictieseries in filmvorm zijn onontvankelijk.

VAF/Mediafonds

 • Voor high end series wordt het criterium van een minimumbudget voor een serie van 5 miljoen aangevuld met een alternatief waarbij 750.000 euro per aflevering geldt. Hiermee kunnen ook korte series als high end worden gelabeld.
 • Ingeval van Nederlandstalige dubbing, dient minstens 75% te zijn ingesproken door Vlaamse stemmen.

Belangrijk om weten is dat voor het VAF/Mediafonds een aantal nieuwe accenten uit de nieuwe beheersovereenkomsten nog niet in deze wijzigingsronde werden meegenomen, omdat ze nog verdere uitwerking en overleg behoeven. Het betreft volgende onderwerpen:

 • Uitwerking van een regeling voor podcasts. We wachten op een wijziging van het VAF-decreet om podcasts te kunnen ondersteunen. Inmiddels werken we een concreet aanvraagsysteem uit in de komende maanden. Communicatie hierover volgt.
 • Uitwerking van een aangepaste regeling m.b.t. de verplichte open net en gratis online beschikbaarheid van gesteunde series: termijnen, windows en voorwaarden. We gaan hierover in overleg met het kabinet Media en de betrokken spelers, en mikken op februari voor invoering.
 • Uitwerking van een regeling m.b.t. een jaarlijkse oproep voor Vlaams-Nederlandse projecten: dit is een volledig nieuw gegeven bij het Mediafonds, waarvoor de minister van Media 500.000 euro per jaar beschikbaar stelt. We voorzien de uitwerking van deze regeling alsook de communicatie hierover in de komende maanden.
 • Definitie onafhankelijke producent: deze vloeit voort uit het Mediadecreet en is voorlopig ongewijzigd. Deze definitie wordt dit jaar door de bevoegde kabinetten herbekeken en al dan niet aangepast. In het laatste geval zal een eventuele aanpassing door het VAF worden overgenomen.

Voor meer info, contacteer de projectbeheerders van het team Creatie.

Dirk Cools

Dirk Cools

Projectbeheerder Creatie
fictie
Chiara Deleersnijder

Chiara Deleersnijder

Projectbeheerder Creatie
Filmlab & korte fictie
Naomi Nelan

Naomi Nelan

Projectbeheerder Creatie
games
Charlotte

Charlotte Van Hassel

Projectbeheerder Creatie
podcasts & speciale projecten
Karen Van Hellemont

Karen Van Hellemont

Projectbeheerder Creatie
animatie & Innovatielab
Marie Van Innis

Marie Van Innis

Projectbeheerder Creatie
documentaire