Ga verder naar de inhoud

Belangrijke wijziging Garantiefonds: Opheffing Sectorgids (PC227) en Filmprotocol (PC303.1)

7 april 2022

Gezien de federale beslissing tot overstap naar epidemiologische code geel, werd in samenspraak tussen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging binnen PC227 en PC303.1 beslist om de Covid Sectorgids (PC227) en het Filmprotocol (303.1) met onmiddellijke ingang op te heffen. Deze gidsen zijn dus niet langer van kracht. Bijgevolg geldt de naleving van deze gidsen in Code geel ook niet meer als voorwaarde om beroep te kunnen doen op het Garantiefonds.

We trekken wel graag de aandacht op het feit dat hoewel er geen sectorspecifieke covid maatregelen meer gelden, er begin maart een nieuwe versie gepubliceerd is van de Generieke Gids:

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Een werkgever die de maatregelen heeft genomen die worden voorgesteld in deze Generieke Gids, wordt vermoed te hebben voldaan aan zijn verplichting tot het nemen van bijzondere preventiemaatregelen ingeval van een epidemie of een pandemie. Een werkgever kan ook alternatieve preventiemaatregelen dan vermeld in deze gids, nemen. In dat geval dient hij aan te tonen dat deze minstens een evenwaardig niveau van bescherming tegen overdracht van covid (of een ander virus/bacterie) bieden.

Moest de federale overheid beslissen dat de epidemiologische situatie vereist om over te schakelen naar code oranje of code rood van de Corona barometer, dan zal de naleving van de Sectorgids en het Filmprotocol opnieuw opgelegd worden als voorwaarde om beroep te kunnen doen op het Garantiefonds.