Ga verder naar de inhoud

Belangrijke wijzigingen VAF/Filmfonds voor steunaanvragen majoritair Vlaamse lange animatiefilms

18 december 2018
In 2019 voert het VAF een aantal belangrijke wijzigingen en nieuwigheden in. We zetten ze hieronder op een rijtje.
Tweejaarlijkse alternering steun tussen pilots/trailers en productiesteun + versterken scenario's De voorbije jaren is gebleken dat relatief weinig projecten voor lange Vlaamse animatiefilms doorstoten naar het stadium van productiesteun of dat ze op het vlak van scenario niet voldoende sterk ontwikkeld zijn. Daarnaast krijgt het VAF steeds meer vragen over de mogelijkheid tot het ondersteunen van pilots/trailers, met het oog op de buitenlandse financiering en om zaken grondig uit te testen. Om budgettaire redenen konden we tot nu toe niet aan deze vraag beantwoorden. Het volledige jaarbudget voor animatie binnen het VAF/Filmfonds is momenteel immers 1,5 miljoen EUR en daar moeten heel wat aanvragers (ook bijvoorbeeld voor korte films en minoritaire coproductieprojecten) hun deel van krijgen. De combinatie van deze vaststellingen en vragen heeft ertoe geleid dat we – met een ongewijzigd VAF-budget – slechts om de twee jaar aan één animatiefilm een volwaardige premie van 650.000 EUR zullen toekennen. Bij deze productieaanvraag moet verplicht ook een pilot of trailer zitten, maar daar komt het VAF vanaf 2019 financieel in tussen. Meerbepaald trekt het VAF het alternerende jaar onder de vorm van ontwikkelingssteun meer middelen uit voor meerdere pilots/trailers. We voorzien hiervoor een maximumbedrag van 200.000 EUR per project (met lagere opties van 100.000 en 150.000 EUR). Dit bedrag is bestemd voor de volledige ontwikkeling, inclusief pilot/trailer. Minstens 35.000 EUR binnen deze enveloppe is bestemd voor scenariowerk, zodat ook daar meer tijd, energie en expertise aan kan besteed worden. Opgelet: alle toegekende bedragen worden in mindering gebracht van de productiesteun, dus hier wordt best spaarzaam mee omgegaan. Wat betekent dit concreet? 2019: De deadlines voor majoritair Vlaamse lange animatiefilms staan open voor deze verhoogde ontwikkelingssteun (met inbegrip van pilots/trailers en extra scenariosteun binnen ontwikkeling). 2020: De eerste deadline van 2020 staat open voor majoritair lange productieaanvragen, waaruit het meest overtuigende project geselecteerd zal worden. Dit wil zeggen dat we in 2019 in principe geen majoritaire productiesteun en in 2020 geen ontwikkelingssteun toekennen. Als er in de tussentijd iets zou veranderen aan het animatiebudget, kunnen andere opties overwogen worden. Moest dat het geval zijn, zullen we hier tijdig over communiceren. Voor alle duidelijkheid: belangrijke criteria om een film als majoritair Vlaams te bestempelen, zijn voor het VAF/Filmfonds het Vlaamse creatieve talent in sleutelfuncties, zeker de regisseur. Aanvragen voor gewone scenariosteun (15.000 EUR), productiesteun na start opnames en minoritair Vlaamse aanvragen lopen gewoon door, net als aanvragen voor korte en middellange films. Raadpleeg de deadlinekalender en het overzicht van bedragen voor animatie Filmfonds voor meer informatie. Readerverslagen en testvisies Bij een aanvraag voor ontwikkeling vragen we ook om drie 'readerverslagen' toe te voegen. Dit toont aan dat de maker ook personen buiten zijn directe omgeving om feedback heeft gevraagd, voorafgaand aan de scenarioversie die wordt ingediend voor ontwikkeling. Het VAF heeft hiervoor geen strikte regels of formats; het kan gaan van een e-mail tot een volwaardige analyse. Aan de producent vragen we om systematisch 'testvisies' voor een niet-geïnformeerd publiek te houden voor de film wordt afgewerkt. Dit staat in zijn overeenkomst met het VAF. Diversiteitsaanpak wordt een verplicht onderdeel van de aanvraag Het VAF heeft als instrument van de overheid ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat geldt ook voor wie met overheidsgeld werkt. Daarom roept het VAF aanvragers op om aandacht te besteden aan ondervertegenwoordigde of kwetsbare groepen in de maatschappij en meer in het bijzonder in het audiovisueel landschap. We willen aanvragers sensibiliseren rond diversiteit in hun manier van werken en hun project. Diversiteit is een breed begrip. Het heeft te maken met gender, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, personen met een beperking enz. Vanaf 2019 gaan we polsen naar hoe de aanvrager hier aandacht aan zal besteden in zijn project: dat kan gaan over keuze van crew, cast, publiek, inhoud, enzovoort. De diversiteitsaanpak wordt een verplicht onderdeel van iedere aanvraag voor creatiesteun. Meer info over de diversiteitsaanpak vind je op onze website. Extra productiebonus in het kader van de samenwerking met het Nederlands Filmfonds (de 'Bredacommissie') Jaarlijks gaan zowel het VAF als het Nederlands Filmfonds één coproductie een extra bonus van 100.000 EUR toekennen bovenop de 'klassieke' coproductiepremie van 200.000 EUR. De bonus gaat naar het project dat door de productieaanpak en door concrete distributie-engagementen het grootste potentieel heeft voor vertoning in het andere land, dus in België/Vlaanderen of in Nederland. De fondsen beslissen gezamenlijk welk project deze bonus krijgt toebedeeld. De bonus wordt tijdens de laatste ronde van het jaar toegekend, maar ook goedgekeurde projecten uit vorige rondes komen in aanmerking als hier uitdrukkelijk voor wordt gekandideerd. De bonus gaat naar een lange fictie- of animatiefilm. Deze elementen zullen worden gevraagd: Een gemeenschappelijke visie van de twee producenten op hun aanpak en strategie om dit doel te bereiken. Een crossmediaal marketing- en distributieplan waarin de voorgenomen release in Vlaanderen en Nederland wordt uitgewerkt, samen met een verklaring van een ervaren filmdistributeur met Benelux-rechten. Uit deze verklaring moet blijken dat de distributeur vertrouwen heeft in het project en het beoogde publieksbereik en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen. Ofwel verklaringen en distributiegaranties van een Belgische én Nederlandse distributeur. Een geactualiseerd financieringsplan. Meer informatie over de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst vind je op onze website. Marketingplan en extra premie voor promotie tijdens productiefase Wanneer de productiefase in zicht komt en de druk toeneemt, is aandacht voor promotie vaak het eerste dat naar de achtergrond verschuift. Alles begint nochtans met een doordachte en professionele promotieaanpak, en dit lang voor de film af is. Anticiperen op de release in binnen- en buitenland vergroot de kans dat de film wordt opgemerkt in de veelheid aan films op de affiche. Het VAF wil en kan hierin een partner zijn. Daarom kennen we vanaf 2019 voor lange, majoritair Vlaamse fictie- en animatiefilms (die van het VAF steun voor productie ontvangen) een bonus van 30.000 EUR toe voor promotie-activiteiten tijdens de productiefase. Dit gebeurt op een 50/50-basis: in totaal moet dus 60.000 EUR worden gespendeerd. Dit bedrag moet worden ingezet voor het aanmaken van een uitgebreid pakket aan professioneel ontwikkelde promotiematerialen (deliverables) zoals stills, affiches, teasers, trailers, making of's, EPK, elektronische tools (web en social media) enz. Er moet ook een onafhankelijke PMD (Producer of Marketing and Distribution) aan boord zijn, die in contact staat met, rapporteert aan en overlegt met Flanders Image. Concreet zal de producent samen met het technisch dossier ook een marketingplan moeten indienen. Het bedrag wordt pas vrijgegeven na een hearing bij Flanders Image waarop de PMD de volledige strategie voorstelt. Meer info over promotie en marketing: Christian De Schutter Flanders Image cdeschutter@vaf.be 02 226 06 36 Meer info algemeen: Karen Van Hellemont Projectbeheerder animatie kvanhellemont@vaf.be 02 226 06 51 Karla Puttemans Hoofd Creatie kputtemans@vaf.be 02 226 06 57