Ga verder naar de inhoud

Belangrijke wijzigingen VAF/Filmfonds voor steunaanvragen majoritair Vlaamse lange fictiefilms

18 december 2018
In 2019 voert het VAF een aantal belangrijke wijzigingen en nieuwigheden in. We zetten ze hieronder op een rijtje.
Verplichte pitching van lange fictieprojecten Het VAF gaat een nieuw systeem uitproberen waarbij de makers al heel vroeg in het proces worden uitgedaagd, bevraagd en blootgesteld aan input en raad van buitenaf. Tegelijk is het vandaag meer dan ooit nodig om het werkvolume van de beoordelingscommissies tot een haalbaar pakket terug te brengen, door niet-levensvatbare projecten sneller te detecteren. Daarom wordt helemaal aan het begin van het VAF-traject een nieuwe fase toegevoegd. Alle projecten voor majoritair Vlaamse speelfilms moeten voorafgaand aan de gewone indiening van een steunaanvraag worden gepitcht voor een door het VAF samengesteld panel van vijf externe personen. Het panel bestaat uit deskundigen met sectorkennis en personen uit de bredere maatschappij die een interessante of relevante blik van buitenaf op het project kunnen werpen. Pas nadat projecten dit pitch-stadium met succes hebben doorlopen, kunnen ze worden ingediend bij de bestaande beoordelingscommissies voor Fictie. Ook projecten uit het scenarioatelier en scenario's die tot stand komen met een impulspremie passeren eerst langs het pitchcomité. Voor deze laatste categorie kan de impulspremie sowieso worden aangewend voor het project. Voor majoritair Vlaamse speelfilms wordt het pitchcomité dus steeds de toegangspoort naar de gewone commissies. Er zijn drie deadlines per jaar. Het systeem gaat in met een eerste deadline op 12 maart, wat betekent dat de deadlines Fictie 1 en 2 van 22 januari nog volgens het oude systeem verlopen. De deadlines vind je in onze deadlinekalender. Meer informatie over het pitchcomité kan je op onze website vinden. Nieuwe bedragen voor artistieke en productionele ontwikkeling Het VAF wil nog meer dan vroeger inzetten op sterke verhalen en kwaliteitsvolle scenario's, maar daarvoor is tijd en geld nodig. We voegen de daad bij het woord door het scenariowerk beter te vergoeden. De gewone scenariosteun (Fictie 1) blijft 15.000 EUR, maar in een volgende fase (Fictie 2-Artistieke ontwikkeling) komt daar 35.000 EUR bij. Vanaf de deadline van 22 januari worden de volledige bedragen voor ontwikkeling – aan te vragen in twee stappen – als volgt opgesplitst: Artistieke ontwikkeling: 50.000 EUR, waarvan 35.000 EUR voor de auteur(s) van het scenario Productionele ontwikkeling: 20.000 EUR Voor kinder- en jeugdfilms wordt de totale ontwikkelingssteun eveneens opgetrokken naar 70.000 EUR, waarvan 35.000 EUR naar de scenaristen gaat naar analogie met de andere films. Readerverslagen en testvisies Bij een aanvraag voor artistieke ontwikkeling en ontwikkeling van kinder- en jeugdfilms vragen we ook om drie 'readerverslagen' toe te voegen. Dit toont aan dat de maker ook personen buiten zijn directe omgeving om feedback heeft gevraagd, voorafgaand aan de scenarioversie die wordt ingediend voor ontwikkeling. Het VAF heeft hiervoor geen strikte regels of formats; het kan gaan van een e-mail tot een volwaardige analyse. Aan de producent vragen we om systematisch 'testvisies' voor een niet-geïnformeerd publiek te houden voor de film wordt afgewerkt. Dit staat in zijn overeenkomst met het VAF. Diversiteitsaanpak wordt een verplicht onderdeel van de aanvraag Het VAF heeft als instrument van de overheid ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat geldt ook voor wie met overheidsgeld werkt. Daarom roept het VAF aanvragers op om aandacht te besteden aan ondervertegenwoordigde of kwetsbare groepen in de maatschappij en meer in het bijzonder in het audiovisueel landschap. We willen aanvragers sensibiliseren rond diversiteit in hun manier van werken en hun project. Diversiteit is een breed begrip. Het heeft te maken met gender, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, personen met een beperking enz. Vanaf 2019 gaan we polsen naar hoe de aanvrager hier aandacht aan zal besteden in zijn project: dat kan gaan over keuze van crew, cast, publiek, inhoud, enzovoort. De diversiteitsaanpak wordt een verplicht onderdeel van iedere aanvraag voor creatiesteun. Meer info over de diversiteitsaanpak vind je op onze website. Anderstalige films Als fonds van de Vlaamse Gemeenschap dringen we erop aan dat films die we steunen doorgaans worden gedraaid en gesproken in het Nederlands, de taal van ons eigen publiek. Soms zijn er echter doorslaggevende intrinsieke redenen om een andere taal te hanteren. Zo kan een verhaal dat zich om inhoudelijke redenen afspeelt in een ander land of een andere taalgemeenschap of waarin anderstalige rollen zijn, zich ook van die andere taal bedienen. Misschien kunnen er ook andere overtuigende redenen worden ingeroepen. In de aanvraagmodule zullen we voor anderstalige films een duidelijke argumentatie vragen, die wordt meegenomen in de commissiebespreking. Extra productiebonus in het kader van de samenwerking met het Nederlands Filmfonds (de 'Bredacommissie') Jaarlijks gaan zowel het VAF als het Nederlands Filmfonds één coproductie een extra bonus van 100.000 EUR toekennen bovenop de 'klassieke' coproductiepremie van 200.000 EUR. De bonus gaat naar het project dat door de productieaanpak en door concrete distributie-engagementen het grootste potentieel heeft voor vertoning in het andere land, dus in België/Vlaanderen of in Nederland. De fondsen beslissen gezamenlijk welk project deze bonus krijgt toebedeeld. De bonus wordt tijdens de laatste ronde van het jaar toegekend, maar ook goedgekeurde projecten uit vorige rondes komen in aanmerking als hier uitdrukkelijk voor wordt gekandideerd. De bonus gaat naar een lange fictie- of animatiefilm. Deze elementen zullen worden gevraagd: Een gemeenschappelijke visie van de twee producenten op hun aanpak en strategie om dit doel te bereiken. Een crossmediaal marketing- en distributieplan waarin de voorgenomen release in Vlaanderen en Nederland wordt uitgewerkt, samen met een verklaring van een ervaren filmdistributeur met Benelux-rechten. Uit deze verklaring moet blijken dat de distributeur vertrouwen heeft in het project en het beoogde publieksbereik en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen. Ofwel verklaringen en distributiegaranties van een Belgische én Nederlandse distributeur. Een geactualiseerd financieringsplan. Meer informatie over de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst vind je op onze website. Marketingplan en extra premie voor promotie tijdens productiefase Wanneer de productiefase in zicht komt en de druk toeneemt, is aandacht voor promotie vaak het eerste dat naar de achtergrond verschuift. Alles begint nochtans met een doordachte en professionele promotieaanpak, en dit lang voor de film af is. Anticiperen op de release in binnen- en buitenland vergroot de kans dat de film wordt opgemerkt in de veelheid aan films op de affiche. Het VAF wil en kan hierin een partner zijn. Daarom kennen we vanaf 2019 voor lange, majoritair Vlaamse fictie- en animatiefilms (die van het VAF steun voor productie ontvangen) een bonus van 30.000 EUR toe voor promotie-activiteiten tijdens de productiefase. Dit gebeurt op een 50/50-basis: in totaal moet dus 60.000 EUR worden gespendeerd. Dit bedrag moet worden ingezet voor het aanmaken van een uitgebreid pakket aan professioneel ontwikkelde promotiematerialen (deliverables) zoals stills, affiches, teasers, trailers, making of's, EPK, elektronische tools (web en social media) enz. Er moet ook een onafhankelijke PMD (Producer of Marketing and Distribution) aan boord zijn, die in contact staat met, rapporteert aan en overlegt met Flanders Image. Concreet zal de producent samen met het technisch dossier ook een marketingplan moeten indienen. Het bedrag wordt pas vrijgegeven na een hearing bij Flanders Image waarop de PMD de volledige strategie voorstelt. Meer info over promotie en marketing: Christian De Schutter Flanders Image cdeschutter@vaf.be 02 226 06 36 Meer info algemeen: Dirk Cools Projectbeheerder fictie dcools@vaf.be 02 226 06 50 Karla Puttemans Hoofd Creatie kputtemans@vaf.be 02 226 06 57