Ga verder naar de inhoud

Bredacommissie

14 maart 2007

Op 1 januari 2007 ging, na een positieve evaluatie van de reeds twee jaar durende structurele samenwerking met het Nederlands Fonds voor de Film, een licht geactualiseerde versie van deze overeenkomst van kracht.

Op 1 januari 2007 werd, na een positieve evaluatie van de reeds twee jaar durende structurele samenwerking met het Nederlands Fonds voor de Film, een licht geactualiseerde versie van deze overeenkomst van kracht. Concreet heeft deze samenwerking tot doel om jaarlijks 3 speelfilms uit het andere territorium te ondersteunen a rato van € 200.000 per film. Zo worden dus 6 Vlaams-Nederlandse coproducties per jaar mogelijk. De belangrijkste wijziging is dat het samenwerkingsakkoord naast de live-action speelfilm werd uitgebreid naar de lange animatiefilm (artikel 4.2). Daarnaast werd ook verduidelijkt wat concreet wordt verstaan onder de culturele uitwisseling tussen beide filmgemeenschappen. Artikel 1.2. stelt hierover het volgende: ‘In deze optiek heeft deze overeenkomst eerder tot doel de ‘creatieve’ bijdragen vanuit de ene filmgemeenschap aan lange speelfilms uit de andere filmgemeenschap te bevorderen (b.v. betrekken van Heads of Departments, auteursbijdragen, …) dan zuiver ‘economisch’ georiënteerde bestedingen in het andere land/de andere regio (b.v. technische afwerking, …).’