Ga verder naar de inhoud

Canvas en VAF zoeken hedendaagse taboes

24 februari 2009
Canvas (VRT) en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw (VAF) hebben het plan opgevat om gezamenlijk een oproep te lanceren voor projecten die een documentaire reeks zullen vormen en door hen beide worden gefinancierd. Deze reeks zal bestaan uit een zestal documentaires van 52’ met als overkoepelende thematiek ‘Hedendaagse taboes’. Deze oproep neemt de vorm aan van een wedstrijd.
Het thema ‘Hedendaagse taboes’ laat voldoende ruimte voor interpretatie en creatieve invulling. Originele en persoonlijke beschouwingen over ‘nieuwe’ taboes in onze samenleving kunnen bovendien een maatschappelijk debat initiëren. Deze reeks documentaires moet zich richten op een groot publiek, in eigen land en daarbuiten. Zij zullen in reeks kunnen gepresenteerd worden, maar staan vanzelfsprekend ook op zichzelf. Eerste principe : thematische films maken Iedere film moet uitgaan van een welbepaald maatschappelijk gegeven dat als ‘taboe’ gelabeld wordt. Om de homogeniteit van de reeks ietwat te versterken zullen “hedendaagse taboes” in onze eigen leefwereld, de voorkeur krijgen. Hedendaagse taboes zijn zowel oudere taboes die binnen onze maatschappij overleven als nieuwe taboes die op dit moment leven of die zich beginnen te manifesteren. Tweede principe : persoonlijke insteek De invulling van de taboes zal per definitie zeer persoonlijk zijn en daardoor ook erg uiteenlopend. De maker krijgt in de keuze en behandeling van zijn taboe de volledige vrijheid. Het kan gaan over de grote maatschappelijke taboes als armoede, dood, geld maar ook over kleinere persoonlijk taboes ; jongen met priesterdroom, geaardheid, ziekte,…. Binnen dit thema is het belangrijk de keuzes van jong talent, gevestigde waarden, onervaren of ervaren filmmakers naast elkaar te kunnen plaatsen. Om de nodige samenhang binnen de reeks te garanderen (zonder de eigenheid van de afzonderlijke films in het gedrang te brengen), zal met de indieners van de geselecteerde projecten worden samengezeten om een soort van algemeen charter op te stellen. Procedure en timing Heel de reeks zou klaar moeten zijn eind 2010 om vanaf januari 2011 op antenne te komen. De bedoeling is om geen financieel te zware projecten op te nemen, zodat deze timing haalbaar blijft. De indieners hebben niettemin het recht om elders bijkomende financiering voor hun documentaireproject te zoeken, met dien verstande dat de uitzendrechten voor de 1e uitzending bij Canvas zitten en voor zover dit de voortgang van de productie volgens de voorziene kalender niet afremt. Alle informatie over de procedure (indiening aanvragen, criteria, selectie, …) en timing is te vinden in het Reglement. Meer informatie Contactpersoon voor het VAF: Huis van de Vlaamse FilmMyriam De BoeckProjectbeheerder documentaireHedendaagse taboe’sBischoffsheimlaan 381000 Brussele-mail: mdeboeck@vaf.betel: 02/226.06.49 Contactpersoon voor Canvas: Reinhilde WeynsNetverantwoordelijke documentairesA.Reyerslaan 52 1043 Brussele-mail: reinhilde.weyns@vrt.betel: 02/741.97 38