Ga verder naar de inhoud

Co-financiering van audiovisuele producties door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

10 december 2015
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking (BOS) maakt werk van ontwikkelingseducatie en wil haar schouders zetten onder de individuele en collectieve inspanningen van de burgers voor rechtvaardige Noord-Zuidbetrekkingen. Behalve de eigen activiteiten rond ontwikkelingseducatie, ondersteunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking diverse acties van derde actoren. Zo kunnen audiovisuele producties financieel ondersteund worden door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
De strijd tegen armoede en voor duurzame ontwikkeling valt te situeren in een internationale context die zich kenmerkt door een grote onderlinge verwevenheid. De Belgische samenwerking is ook in eigen land actief in het kader van billijke Noord-Zuidbetrekkingen. Een van de daarbij gehanteerde instrumenten is ontwikkelingseducatie. Ontwikkelingseducatie en de sensibilisering inzake billijke Noord-Zuidbetrekkingen zijn thema’s die de media, het verenigingsleven en de civiele samenleving in gelijke mate aanbelangen. Behalve de eigen activiteiten rond ontwikkelingseducatie, ondersteunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking diverse acties van derde actoren. Audiovisuele producties (ficties, documentaires, tv-programma's, radio) georiënteerd op de Noord-Zuidrelaties worden beschouwd als een nuttige manier om het grote publiek in België te sensibiliseren en leveren dus ook een bijdrage aan de missie van ontwikkelingseducatie. Daarom ondersteunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking hen financieel. Zo heeft de BOS o.a. Birth Day en Wedding Day met Lieve Blancquaert, Flying Doctors en Missie Mosango van productiehuis Geronimo en aantal Ketnetproducties (o.a. Karrewiet) financieel mee ondersteund, maar ook films en documentaires die op Canvas (o.a. Vranckx) en in de filmzalen te bekijken waren.De Belgische Ontwikkelingssamenwerking kan bijdragen tot de financiering van verschillende soorten audiovisuele producties, zoals documentaire, fictie, radioprogramma’s en televisieprogramma’s. De onderwerpen of thema’s die in het project worden behandeld, moeten betrekking hebben op de ontwikkelingsproblematiek en de Noord-Zuidbetrekkingen. Meer informatie hierover is terug te vinden via deze link.