Ga verder naar de inhoud

Coronamaatregelen projecten Creatie (VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds)

27 maart 2020
Binnen de krijtlijnen van de beheersovereenkomsten neemt het VAF een eerste reeks maatregelen met betrekking tot toegekende steun aan projecten. De maatregelen hebben tot doel om de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden in deze onzekere periode.
VAF/Filmfonds en VAF/Mediafonds Uitbetaling schijven productiesteun: voorschot van 5% + grotere schijf in het begin Neem hierover asap contact op met je projectbeheerder. VAF/Filmfonds 1e schijf 5% onmiddellijk na goedkeuring aanvraag (nieuw!). Dit geeft de producent cashflow om verdere financiering te zoeken en de productie voor te bereiden. Dit geldt ook voor aanvragen die in het verleden werden goedgekeurd voor productiesteun en waarvoor nog geen technisch dossier werd ingediend. Na indiening technisch dossier (bij afgeronde financieringsfase): 2e schijf 25>45 3e schijf 40>25 4e schijf 25>15 5e schijf 10>10 VAF/Mediafonds 1e schijf 5% onmiddellijk na goedkeuring aanvraag (nieuw!). Dit geeft de producent cashflow om verdere financiering te zoeken en de productie voor te bereiden. Dit geldt ook voor aanvragen die in het verleden werden goedgekeurd voor productiesteun en waarvoor nog geen technisch dossier werd ingediend. Na indiening technisch dossier (bij afgeronde financieringsfase): 2e schijf 25>45 3e schijf 20>20 4e schijf 20>10 5e schijf 25>10 6e schijf 10>10 Dit geldt voor nieuwe contracten. Lopende contracten zijn te bespreken met projectbeheerder om aan te passen. Opgepast: de door de Europese commissie opgelegde check van ondernemingen in moeilijkheden blijft verplicht (meer info op onze website onder 'Voorwaarden en bedragen > Voor wie?'). Deze moet gebeuren voor er sprake is van effectieve toekenning van steun en dus uitbetaling van middelen. Dit wil zeggen dat we in dit geval deze controle dus doen na de goedkeuring door het bestuur van het VAF en voor de betaling van het eerste voorschot van 5%. Verlenging termijnen Oplevering scenario’s voor 2e betalingsschijf: van 12 naar 18 maanden (0,5 extra jaar) Oplevering technische dossiers ontwikkeling en productie, te rekenen na datum goedkeuring: van 18 maanden naar 30 maanden (1 extra jaar) Oplevering afgewerkte projecten na contract: van 2 jaar na 3 jaar (1 extra jaar) Dit geldt voor nieuwe contracten. Lopende contracten zijn te bespreken met de projectbeheerder om termijnen aan te passen. Bestedingsverplichtingen in Vlaanderen Wij vragen normaal gezien een equivalent van 100% besteding in Vlaanderen (dus voor elke euro die het VAF geeft moet 1 euro worden uitgegeven in Vlaanderen), maar we mogen volgens beheersovereenkomst zakken naar 60% als daar goede redenen voor zijn. Vooral voor minoritaire coproducties is het momenteel soms moeilijk om alle vereiste bestedingen in Vlaanderen te doen. We wijzen erop dat men bij de projectbeheerder een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag kan doen om de bestedingen in het Vlaams en Brussels Gewest te verlagen naar een percentage lager dan 100% (maar minimum 60%). Dit wordt dan door het VAF onderzocht en beantwoord. In het positieve geval zal het VAF hierop zijn schriftelijk akkoord geven. In het kader van ons akkoord met het Nederlands Filmfonds, stelden we samen met de Nederlandse collega’s aan onze beider ministers voor om de bestedingsverplichting tijdelijk volledig los te laten. Aangezien we in volledige wederkerigheid werken, schaadt dit de lokale sector niet. Dit is een afwijking van onze beheersovereenkomst, dus een expliciet akkoord van de minister is nodig. We wachten het antwoord af. Wegvallen investeringen tussen goedkeuring project en technisch dossier Het technisch dossier is een dossier dat de aanvrager indient als de financiering rond is. Dit dossier bevat een update van het project en alle bewijsstukken en contracten, ook een gedetailleerd budget en het actuele financieringsplan. We gaan er vanuit dat door de huidige coronaproblematiek een aantal vooropgestelde financieringsbronnen uiteindelijk zullen wegvallen. We willen de producenten de mogelijkheid niet ontnemen om op basis van een nieuw -realistisch- financieringsplan en lager budget toch door te gaan. Wegvallen tax shelter: aangepast financieringsplan (nieuw bedrag zonder tax shelter) wordt aanvaard mits overmaken van nieuw plan van aanpak Wegvallen financiering algemeen: daling tot 70% wordt aanvaard mits overmaken nieuw plan van aanpak Daling financiering lager dan 70%: case by case te bespreken met VAF Dit geldt voor nieuwe technische dossiers. Lopende technische dossiers zijn te bespreken met projectbeheerder. Vervolledigen aanvraagdossiers en technische dossiers Aanvraagdossiers: huidig systeem blijft, nl. 7 dagen na check ontvankelijkheid Technische dossiers: akkoord om short form financiële engagementen voorlopig te aanvaarden met vervollediging met long form contracten later. Verplichtingen voor het verkrijgen van de laatste schijf van 10% Deliverables: het VAF geeft uitstel voor de levering van fysieke deliverables. Zij kunnen uitzonderlijk tot 16 december worden nageleverd, op voorwaarde dat de aanvrager een mail stuurt met bevestiging dat deze zullen volgen. Dit uitstel geldt niet voor de digitale deliverables. Duurzaam filmen: de coördinator screent vooral inhoudelijk of hieraan werd voldaan, CO2-calculator mag achteraf worden ingediend. Controles afrekeningen: focus op de verantwoording van de VAF middelen VAF/Gamefonds Uitbetaling schijven voorschot van 5% + grotere schijf in het begin Neem hierover asap contact op met je projectbeheerder. Preproductie (met prototype) 1e schijf 5% onmiddellijk na goedkeuring aanvraag (nieuw!). Dit geeft de aanvrager cashflow om verdere financiering te zoeken en de productie voor te bereiden. Dit geldt ook voor aanvragen die in het verleden werden goedgekeurd en waarvoor nog geen technisch dossier werd ingediend. Na indiening technisch dossier (bij afgeronde financieringsfase): 2e schijf 30>45 3e schijf 30>25 4e schijf 30>15 5e schijf 10>10 Productie 1e schijf 5% onmiddellijk na goedkeuring aanvraag (nieuw!). Dit geeft de aanvrager cashflow om verdere financiering te zoeken en de productie voor te bereiden. Dit geldt ook voor aanvragen die in het verleden werden goedgekeurd en waarvoor nog geen technisch dossier werd ingediend. Na indiening technisch dossier (bij afgeronde financieringsfase): 2e schijf 30>45 3e schijf 30>25 4e schijf 30>15 5e schijf 10>10 Dit geldt voor nieuwe contracten. Lopende contracten zijn te bespreken met projectbeheerder om aan te passen. Opgepast: de door de Europese commissie opgelegde check van ondernemingen in moeilijkheden blijft verplicht (meer info op onze website onder 'Voorwaarden en bedragen > Voor wie?'). Deze moet gebeuren voor er sprake is van effectieve toekenning van steun en dus uitbetaling van middelen. Dit wil zeggen dat we in dit geval deze controle dus doen na de goedkeuring door het bestuur van het VAF en voor de betaling van het eerste voorschot van 5%. Verlenging termijnen Oplevering technisch dossier: van 12 maanden naar 24 maanden (1 jaar extra) Oplevering afgewerkt project: van 18 maanden naar 30 maanden (1 jaar extra) Dit geldt voor nieuwe contracten. Lopende contracten zijn te bespreken met de projectbeheerder om termijnen aan te passen. Bestedingsverplichtingen in Vlaanderen Wij vragen normaal gezien een equivalent van 100% besteding in Vlaanderen (dus voor elke euro die het VAF geeft moet 1 euro worden uitgegeven in Vlaanderen), maar we mogen volgens beheersovereenkomst zakken naar 60% als daar goede redenen voor zijn. Vooral voor minoritaire coproducties is het momenteel soms moeilijk om alle vereiste bestedingen in Vlaanderen te doen. We wijzen erop dat men bij de projectbeheerder een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag kan doen om de bestedingen in het Vlaams en Brussels Gewest te verlagen naar een percentage lager dan 100% (maar minimum 60%). Dit wordt dan door het VAF onderzocht en beantwoord. In het positieve geval zal het VAF hierop zijn schriftelijk akkoord geven. Voor meer informatie en vragen Fictie (behalve korte fictie): Dirk Cools, 02 226 0650 Animatie, InnovatieLab: Karen Van Hellemont, 02 226 0651 Documentaire: Marie Van Innis, 02 226 0649 (opnieuw bereikbaar vanaf maandag 30 maart) FilmLab, korte fictie: Chiara Deleersnijder, 02 226 0648 VAF/Gamefonds: Youri Loedts, 02 226 0635