Ga verder naar de inhoud

De werkvloer op!

18 december 2008
Het Vlaams Audiovisueel Fonds lanceert het initiatief 'De werkvloer op!' om jonge Vlaamse animatiefilmprofessionals de kans te geven mee te draaien in een professionele animatiefilmstudio.
Het VAF wil met het project ‘de werkvloer op!’ een brug slaan tussen de animatiefilmscholen en professionele animatiefilmstudio’s. Jonge Vlaamse animatiefilm-professionals krijgen de kans om gedurende drie maanden onder individuele, professionele begeleiding mee te draaien in een professioneel team. Tijdens het traject verwerf je volgende competenties: Je krijgt zicht op het reilen en zeilen in een studio Je leert werken in teamverbandJe leert omgaan met briefings, deadlines, quota, … Door middel van opgelegde lay-outs leer je je eigen stijl adapterenJe leert sneller animeren…Kortom: je groeit in je vak! Kandideren voor en deelnemen aan dit opleidingsinitiatief is kosteloos. De geselecteerde stagiairs ontvangen een onkostendekkende stagebeurs van € 750 per maand, rechtstreeks van het VAF. De stagiairs moeten minimum een bachelor diploma in animatiefilm behaald hebben, en mogen maximaal drie jaar professioneel actief zijn. De deelnemende studio’s zijn:Walking the Dog, Beast Animation, Sinematik en Cyborn. (zie meer info in bijlage) Na een eerste selectie kan er een testperiode worden ingelast waarbij een aantal taken moeten worden uitgevoerd vooraleer de definitieve deelnemers worden geselecteerd. De stages gaan door in 2009. Wie in aanmerking wil komen voor dit opleidingsinitiatief van het VAF, kan zich inschrijven tot en met woensdag 7 januari 2009. Wie kan zich kandidaat stellen? - Een kandidaat moet minstens een bachelor animatiefilm op zak hebben en heeft maximum 3 jaar ervaring als professioneel animatiefilmmaker. - Kandidaten moeten gemiddeld minstens 20 uur per week beschikbaar zijn voor het project.- Kandidaten mogen niet verbonden zijn aan een omroep.- Kandidaten moeten in België gedomicilieerd zijn en het Nederlands machtig zijn. Hoe stel je je kandidaat? Kandidaten moeten een dossier opsturen per post in twee exemplaren + 1 extra exemplaar per studio waarvoor je je kandidaat stelt. Je kan je kandidaat stellen voor meerdere studio’s. Het dossier omvat (in deze volgorde):a) Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (apart te downloaden);b) Een persoonlijke motivatie m.b.t. deelname aan het opleidingsinitiatief waarin duidelijk wordt aangegeven welke studio je voorkeur heeft;c) Een kopie van het eindwerk + vorige kortfilms (indien van toepassing); het curriculum vitae van de kandidaat. De kandidaturen worden opgestuurd naar het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, ontwikkelingsatelier animatie, t.a.v. Inge Verroken, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel. Een digitale versie wordt gemaild naar iverroken@vaf.be. Aangetekende zendingen zijn onontvankelijk. Deadline Inschrijvingen voor de sessie van het jaar 2009 worden afgesloten op woensdag 7 januari 2009 om 16 uur. Selectieprocedure De selectieprocedure verloopt in twee stappen:1)het VAF onderzoekt de formele ontvankelijkheid van het dossier en de kandida(a)t(en);2)De verantwoordelijken van de studio’s interviewen de kandidaten in aanwezigheid van Siebe Dumon (Hoofd Vorming & Onderzoek) en Inge Verroken (projectbeheerder animatie) van het VAF.De uiteindelijke beslissing gebeurt in onderling overleg. Timing:- De totale procedure neemt 4 weken in beslag vanaf de afsluitingsdatum van inschrijving.- De interviews met de kandidaten vinden plaats op vrijdag 23 januari 2009. Hou deze datum alvast vrij. - De deelnemende kandidaten worden uiterlijk 4 februari 2009 schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. BelangrijkAangezien deze open oproep de logica van een wedstrijd volgt, zijn de beslissingen definitief, is er geen beroep mogelijk en wordt er niet over gecorrespondeerd. Nog vragen? Neem contact op met Inge Verroken, Projectbeheerder Animatie, tel. 02 226 06 51, mail iverroken@vaf.be of met Siebe Dumon, Hoofd Vorming en Onderzoek, tel. 02 226 06 55, mail sdumon@vaf.be. » Klik hier voor meer informatie over de animatiefilmstudio's