Ga verder naar de inhoud

Deadline indiening tax shelter dossiers 2008 bij Vlaamse Overheid

2 december 2008
Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid vraagt een snelle indiening van aanvragen.
De ervaring leert dat heel wat aanvragen bij de Vlaamse overheid (volgens art.194ter, ยง 2 WIB 92) op het einde van het jaar worden ingediend. Daarom wordt erop aangedrongen dat dossiers 2008 zo snel mogelijk ingediend worden, waarbij maandag 8 december 2008 als een praktische limietdatum wordt gesteld. Bijkomend wordt gemeld dat voor de aanvraag van het tweede attest de aanvraagformulieren van het eerste attest volledig moeten worden geactualiseerd en bijgevoegd. De aanvraagformulieren en bijkomende informatie vindt u op http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/Film/taxshelter/index.htm Voor meer informatie kan u ook terecht op film@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02-553 46 50 Gelieve de aanvragen zo volledig mogelijk in te dienen. De deadline biedt immers geen garantie dat het attest in 2008 kan uitgeschreven worden.