Ga verder naar de inhoud

DUO avond met Nic Balthazar

12 maart 2010
CINEMATEK en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) organiseren in het voorjaar enkele DUO avonden. Dit tweedelig gastprogramma geeft een Belgische filmpersoonlijkheid de kans om een film uit het eigen oeuvre te koppelen aan een film die een sterke invloed uitoefent/de op zijn/haar carrière. Het avondvullende programma wordt telkens ingeleid door de gast. Tussen de twee voorstellingen zal Nic Balthazar bij een glas ook uw vragen beantwoorden.
Op 23 maart komt Nic Balthazar zijn films The Big Ask en Ben X inleiden, hij selecteerde Bowling for Columbine van Michael Moore als film die een sterke invloed had/heeft op zijn oeuvre. Nic Balthazar over zijn keuze Ik heb een grote bewondering voor Michael Moore, een man die niet enkel het genre van de documentaire nieuwe leven heeft ingeblazen, maar ook zowat de top verzetsstrijder is geweest tegen de politieke top gangster van de V.S. in het afgelopen decennium, de heer George W. Bush. Ik zal nooit vergeten hoe ik Michael Moore mocht interviewen die al bijna 20 jaar geleden de barricades opkroop tegen het killer-capitalism met Roger and Me. De man was toen nog grotendeels autodidact, maar met een scherp verstand en even scherpe humor durfde hij uit de hoek te komen als geen ander. Vandaag zien we ook nog altijd in ons land wat in Flint, Michigan de totaal verpauperde thuisbasis van Moore aan het gebeuren was. Met zijn imposante figuur, en gulle lach lanceerde hij me toen de zin die me is blijven achtervolgen. “It just goes to show, that if more people would take a camera, and start fucking around. Things would come of it, you know…” Dat heeft hij wel bewezen. Als er vandaag in de Verenigde Staten een nieuwe vorm van ziekteverzekering komt, dan zit de film Sicko daar bijvoorbeeld voor een deel tussen. Als we vandaag een andere president zien in dat land, dan durf ik te denken dat een film als Fahrenheit 9/11’ aan de ontmaskering van de vorige generatie heeft bijgedragen. Moore is beschuldigd van manipulatief zijn, naïef zijn, simplistisch, demagogisch, pedagogisch, en van nog veel lelijker dingen. Maar de strijd die hij voert tegen domheid, blind winstbejag, machtswellust en hebzucht is minder simplistisch en naïef dan hij soms lijkt. In wezen vind ik het vreemd dat hij zo weinig navolging heeft gekregen in ons land bijvoorbeeld, waar we toch - en de CINEMATEK is er om het ons te tonen - een heel rijke en vroegere documentaire traditie hebben. Ik heb gekozen voor Bowling for Columbine omdat het enigszins aansluit bij de thematiek die ook in Ben X voorkomt. Een omwille van iets wat Moore heel terecht aanhaalt: “Heeft iemand zich eigenlijk ooit afgevraagd hoe het zat met de daders van die bloedige aanslag, die ochtend in Columbine?”. Ik ben heel fier om Ben X te mogen vertonen in de CINEMATEK. Maar ook om de film te mogen omlijsten met de twee Big Ask klimaat-kortfilmpjes die ik met Michael Moore’s motto in het achterhoofd heb kunnen draaien, dankzij een hele hoop cinemamensen die ook vonden dat je met een camera meer kan doen dan enkel wat microscopisch werk in en rond je eigen navel. Pratkisch CINEMATEK Baron Hortastraat 9, 1000 Brusselop dinsdag 23 maart om 19u DUO-avond met Nic BalthazarInleidend gesprek met Nic Balthazar over zijn keuzeen vertoning van The Big Ask en Ben X van Nic Balthazar en Bowling for Columbine van Michael Moore De volgende DUO avond vindt plaats op dinsdag 25 mei met als gast Dorothée Van den Berghe. Meer informatie en tickets op www.cinematek.be.