Ga verder naar de inhoud

e-Mission ondersteunt groene audiovisuele sector

18 oktober 2010
Location Flanders, het centrale filmloket voor Vlaanderen, en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) lanceren e-Mission, een initiatief ter bevordering van een groene toekomst voor de Vlaamse audiovisuele creatiesector. Het project omvat een e-Mission Handboek en een reeks praktijkgerichte workshops. De lancering van e-Mission gebeurt tijdens de eerste Eco-Summit voor audiovisueel Vlaanderen, die morgen (19/10) in het kader van het Filmfestival Gent wordt georganiseerd.
Een rondvraag die Location Flanders tijdens de zomer uitvoerde bij onder meer de producenten aangesloten bij de VOTP (Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten) en VFPB (Vlaamse Film Producenten Bond) leert dat traditionele maatregelen zoals afvalrecyclage al goed ingeburgerd zijn, maar dat minder evidente posten zoals isolatie, energieverbruik op de filmset en transport vaak over het hoofd gezien worden. Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan informatie. De Vlaamse audiovisuele bedrijven zijn overigens veelal kleine KMO’s die niet over voldoende middelen beschikken om een ecoverantwoordelijke in dienst te nemen. Volgens de resultaten is de Vlaamse audiovisuele sector niet ongevoelig voor het opkomende ecologische gedachtegoed. Toch blijkt uit de enquête dat er nog veel meer kan gebeuren. Een greep uit de cijfers: 71% van de Vlaamse producenten is naar eigen zeggen begaan met het milieu. Bijna 29% zegt niet geïnteresseerd te zijn in ecologisch produceren of niet doelbewust groene maatregelen te nemen.Slechts 14% van de ondervraagde productiehuizen heeft iemand in dienst die zijn/haar hoofdactiviteit aanvult met de functie van ecoverantwoordelijke. Fulltime milieucoördinatoren worden vandaag nog niet ingezet in de Vlaamse audiovisuele sector.57,1% introduceerde al kleine energiebesparende maatregelen (zoals de overgang naar spaarlampen, het plaatsen van lichtsensoren of -timers, etc.). Maar liefst 85% kijkt voor aankoop het energieverbruik van elektronische apparatuur na. 78,5% van de producenten let bij de aankoop van de producten op de duurzaamheid en/of de recycleerbaarheid ervan.Een aantal grote, minder evidente posten van energieverbruik worden nog verwaarloosd. Bijna 93% gebruikt traditionele en geen groene of hernieuwbare energie. 86% van de ondervraagden nam nog geen maatregelen ter verbetering van de isolatie op kantoor.Fietsen naar het werk of de optie carpoolen worden door 21% van de ondervraagden producenten aangemoedigd. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt in 50% van de gevallen financieel ondersteund (door gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het trein-, tram- of busabonnement). Wat het transport van mensen en goederen van en naar de set of studio betreft: bijna 90% werkt zonder groen transportplan. Op de filmset zelf gebruikt 36% van de producenten uitsluitend generatoren, terwijl een aansluiting op het plaatselijke elektriciteitsnet eenvoudiger en goedkoper kan zijn. 57% zegt op de set geen groene stroom te gebruiken. De overige 43% heeft geen idee van welk soort stroom er gebruikt wordt. 29% doet een beroep op groene cateringbedrijven tijdens filmproducties. De helft van de ondervraagden heeft op de set een afvalplan klaar. Location Flanders en het VAF willen die sector dan ook ondersteunen met e-Mission, een missie met de ecologische productie van films, televisieseries, commercials, etc. als ultiem doel. Producenten en regisseurs kunnen zich zo blijven toeleggen op het maken van kwaliteitsvolle producties, zonder daarbij hun ecologische voetafdruk uit het oog te verliezen. e-Mission wordt op zijn beurt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. 'Tegen 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen een aanzienlijk stuk lager liggen. Dit zal een grote inspanning vragen van het beleid en van de verschillende sectoren van onze maatschappij. […] Daarom steun ik e-Mission van ganser harte. […] Ik ben ervan overtuigd dat de sector deze extra, ecologische inspanning aankan,' aldus de Minister in haar voorwoord van het e-Mission Handboek. Eco-Summit Tot de initiatieven van e-Mission behoort de Eco-Summit, die wordt georganiseerd op dinsdag 19 oktober 2010 in het kader van het Filmfestival Gent (i.s.m. BAM, Mediadesk Vlaanderen en SACD/Scam). Onder de gastsprekers bevinden zich zowel binnenlandse experts (o.a. klimaatambassadeur Serge de Gheldere) als buitenlandse ervaringsdeskundigen die succesvol pionierswerk leverden in het Verenigd Koninkrijk, nl. Fiona Francombe (South West Screen/FutureNow) en Paul Evans (Green Shoot). Het Vlaamse luik van de Summit zal bestaan uit een panelgesprek met vertegenwoordigers uit alle hoeken van de audiovisuele industrie, zoals Peter Quaghebeur (VMMa) en Peter Bouckaert (VFPB). Minister Joke Schauvliege sluit de Eco-Summit af. Moderator van dienst is Nic Balthazar, die o.a. met korte films als The Big Ask (1 en 2) zich ook inzet voor de publieke bewustwording voor het klimaatvraagstuk. Tijdens de Eco-Summit zal ook het e-Mission Handboek worden voorgesteld. De gids is bedoeld als handleiding voor groen handelen op kantoor, in de studio en op de set. Om de integratie van de ecologische suggesties in de beroepspraktijk te vergemakkelijken, bevat de gids ook een uitgebreide adreslijst met leveranciers van groene producten en diensten. (De publicatie werd gedrukt op een beperkte oplage, op 100% FSC-gecertificeerd papier, met vegetale inkten én met groene stroom – een dynamische pdf-versie kan je hier elektronisch raadplegen of op locationflanders.com). In de loop van 2011 bouwt e-Mission zijn activiteiten verder uit met een reeks gerichte workshops, die georganiseerd zullen worden door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Vlaamse location managers en -scouts, productieleiders en andere geïnteresseerde crewleden zullen er deskundig wegwijs gemaakt worden in de groene productie van audiovisuele creaties door binnen- en buitenlandse experts.