Ga verder naar de inhoud

Eerste oproep voor Screen Flanders gelanceerd

12 december 2012
Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering op 9 november jl. de definitieve goedkeuring gehecht aan de beslissing om jaarlijks 5 miljoen euro uit te trekken om meer internationale filmproducties naar Vlaanderen te halen. Vandaag wordt nu de eerste oproep gelanceerd, waardoor de eerste projecten kunnen worden ingediend. Hierdoor wordt een toename verwacht van het aantal producties in Vlaanderen, wat een stimulans voor de hele Vlaamse audiovisuele sector betekent – zowel naar uitstraling als naar economische impact. Producenten kunnen van de Vlaamse overheid terugbetaalbare voorschotten tot 400.000 euro bekomen, als economische ondersteuning van hun bestedingen in Vlaanderen.
De Vlaamse filmindustrie kent de laatste jaren een stijgend succes. Niet alleen onze films, maar ook de TV-producties en -formats gooien steeds hogere ogen, en slagen er hoe langer hoe meer in internationaal door te breken. Dit wordt nogmaals bewezen door Vlaamse audiovisuele creaties die ook dit jaar weer tal van onderscheidingen wonnen op diverse internationale festivals, zoals recent nog zes prijzen in Valladolid. 5 miljoen euro voor Screen Flanders Met Screen Flanders willen minister-president Peeters, tevens minister van Economie, en minister van Cultuur Joke Schauvliege een extra financiële ondersteuning bieden aan producties die een deel van hun bestedingen specifiek in Vlaanderen verrichten. Hierdoor wordt een toename verwacht van het aantal producties in Vlaanderen, wat een stimulans betekent voor de hele Vlaamse audiovisuele sector, zowel naar culturele uitstraling als naar economische impact. Het jaarlijks budget hiervoor bedraagt 5 miljoen euro. Dit wordt voorzien binnen het Hermesfonds, het fonds voor flankerend economisch beleid van het Agentschap Ondernemen. De steunmaatregel is bedoeld voor lange speelfilms, d.w.z. lange fictie-, documentaire- of animatiefilms met een duur van minstens 60 minuten en animatiereeksen die het culturele patrimonium van het Vlaamse Gewest verrijken. Hoe werkt het? Screen Flanders zal vertrekken vanuit het algemeen principe dat er financiering kan worden verleend op voorwaarde dat het budget dat aan de producenten toevertrouwd wordt, in het Vlaamse Gewest uitgegeven wordt. Elke euro die aan een producent wordt toevertrouwd, moet op zijn minst één euro audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest opbrengen. De financiering wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. Er zal gewerkt worden met een oproepsysteem met een gesloten steunenveloppe. Een cultureel en economisch samengestelde jury zal de projecten beoordelen op basis van vastgelegde criteria, en zal een rangschikking van de projecten opmaken. De maximale steun per project bedraagt 400.000 euro, en het productiehuis moet kunnen bewijzen dat ze een verbintenis aangaat op basis van uitgaven voor minimum 250.000 euro. De terugbetaalbare voorschotten worden terugbetaald met alle netto-ontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het audiovisuele werk. Van deze netto-ontvangsten wordt een percentage terugbetaald dat overeenkomt met de verhouding van de totale steun die verleend is, ten opzichte van de totale financiering van het audiovisuele werk. Voor de behandeling van de dossiers en de promotie en communicatie rond de maatregel zal het Agentschap Ondernemen een beroep doen op de deskundigheid van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). De Vlaamse regering gaf op 9 november jl. al haar definitief akkoord voor de opstart van deze maatregel. Nu wordt de eerste oproep aan de Vlaamse audiovisuele sector gelanceerd. Aanvraagdossiers kunnen ingediend worden tot donderdag 28 februari 2013, 12u. Klik hier voor meer info