Ga verder naar de inhoud

Experimentele mediakunst naar Kunstendecreet

14 juni 2007
Minister Anciaux heeft beslist om de projectsteun vanwege de Vlaamse overheid aan creaties die behoren tot het domein van de experimentele mediakunst, niet langer te laten toekennen door het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw (VAF).
De steun aan deze sector zal in de toekomst bij het Kunstendecreet worden ondergebracht. Ook de ateliers experimentele mediakunst vallen vanaf 2008 onder het Kunstendecreet. Steunaanvragen voor de experimentele mediakunst moeten voortaan ingediend worden binnen het Kunstendecreet. Dit geldt zowel voor individuele creaties als voor ateliers. De minister is van mening dat het domein van de experimentele mediakunst beter thuishoort binnen het Kunstendecreet. Het Kunstendecreet voorziet in een brede waaier aan structurele en projectmatige subsidiëring van initiatieven binnen de audiovisuele kunsten en ontwikkelingsgerichte beurzen, projectbeurzen en creatieopdrachten aan individuele kunstenaars. Het is volgens de minister overduidelijk dat de digitale applicaties nog in volle ontwikkeling zijn. Hij meent dat dergelijke waardevolle experimenten het best gedijen binnen het kader van het Kunstendecreet. Voor de advisering aan de minister omtrent de toekenning van steun, zal een beroep worden gedaan op de (binnen het Kunstendecreet aangestelde) Beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten. Deze commissie kan, met het oog op een zo kwalitatief mogelijke beoordeling, de hulp van een aantal specialisten in de experimentele mediakunst inroepen. De eerstvolgende indiendatum voor projectaanvragen binnen het Kunstendecreet is 15 september 2007. Opgelet: makers/producenten van experimenteel audiovisueel werk, die menen dat hun project meer aansluit bij de meer filmisch georiënteerde creatiesectoren animatie, documentaire of fictie, kunnen in de toekomst nog steeds met hun aanvraag terecht bij het VAF. Zij kunnen daar indienen onder één van de drie hoger vermelde categorieën. Voor meer info: www.vaf.be Overgangsmaatregelen Het VAF zal de deadline van 17 september 2007 voor steunaanvragen m.b.t. creaties experimentele mediakunst handhaven. Dus aanvragen kunnen op die datum voor de laatste keer ook bij het VAF worden ingediend. Men kan geenszins dezelfde of overlappende dossiers bij het VAF en het Kunstendecreet indienen. Praktisch betekent dit dat men in september ofwel bij het Kunstendecreet, ofwel bij het VAF kan indienen. Daarna wordt het Kunstendecreet het enige indieningsloket voor aanvragen. De VAF-deadline van 3 december 2007 wordt dus geschrapt. De atelieraanvragen die momenteel in behandeling zijn bij het VAF en begin juli 2007 zullen worden geselecteerd, kunnen doorgaan volgens de voorziene afspraken met het VAF. Nieuwe atelieraanvragen voor 2008 kunnen bij het Kunstendecreet als project worden ingediend, eveneens tegen de deadline voor projectsteun binnen het Kunstendecreet van 15 september 2007. Atelieraanvragen kunnen ook bij de volgende structurele ronde van het Kunstendecreet als werkplaats worden ingediend, voor zover zij qua opzet beter aansluiten bij de criteria voor structurele ondersteuning. Voor de volgende structurele ronde worden de aanvraagdossiers verwacht uiterlijk op 1 september 2008. Informatievergadering Om alle betrokkenen in te lichten over deze nieuwe regeling en over de mogelijkheden en mechanismen van het Kunstendecreet, wordt door het agentschap Kunsten en Erfgoed en het Steunpunt IAK/IBK een informatievergadering belegd. De datum voor deze vergadering zal later worden meegedeeld. Voor vragen i.v.m. aanvragen binnen het Kunstendecreet Carlos Boerjancarlos.boerjan@cjsm.vlaanderen.beTim Lodens tim.lodens@cjsm.vlaanderen.be Meer info www.vlaanderen.be/regelgevingcultuur