Ga verder naar de inhoud

Filmsteden en Flanders Image lanceren LOCATION FLANDERS filmloket

15 december 2008
De vier Vlaamse filmsteden Antwerpen, Brugge, Gent en Oostende en Flanders Image lanceren vandaag LOCATION FLANDERS, een overkoepelend filmloket met als doel het aantrekken en begeleiden van audiovisuele projecten in Vlaanderen. Dit gebeurt o.a. via een nieuwe webstek, www.locationflanders.be, waar men aan de hand van o.a. trefwoorden naar geschikte locaties kan zoeken. Het initiatief wordt ondersteund door de Vlaamse minister van Cultuur en het Toeristisch Actieplan voor de Vlaamse Kunststeden.
LOCATION FLANDERS is opgevat als een overkoepelend filmloket dat zal instaan voor promotie en informatieverspreiding. De film offices van de steden Antwerpen, Brugge, Gent en Oostende werken hiervoor samen met Flanders Image, de promotie- en communicatiecel van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), die wat promotie van Vlaamse audiovisuele creaties betreft vooral actief is op de internationale markt. Doel van LOCATION FLANDERS is de promotie van Vlaanderen als filmlocatie. De uniciteit van ons historisch erfgoed is alleszins een sterke troef om audiovisuele projecten naar Vlaanderen te trekken. Een filmproductie als In Bruges, maar ook televisieseries als ASPE, Flikken, Sedes & Belli en Zone Stad hebben ondertussen al aangetoond wat de gunstige gevolgen kunnen zijn op het vlak van toerisme, economie, zelfs tewerkstelling. Filmtoerisme zit vandaag sterk in de lift. De bestemming van een reis, minitrip of dagje uit wordt meer en meer beslist op basis van wat de consument op het grote of kleine scherm ziet. Er wordt algemeen aangenomen dat deze tendens zich in de toekomst nog zal versterken. Het centrale filmloket zal op geen enkele wijze de in de diverse steden opererende film offices vervangen of verzwakken. Integendeel! Het is juist de bedoeling om via de overkoepelende structuur de werking van de film offices waar mogelijk te ondersteunen en te versterken. De door individuele offices opgedane expertise zal via de koepelstructuur beschikbaar zijn voor de andere partners. Verder staat LOCATION FLANDERS in voor het verstrekken van algemene informatie, het doorspelen van specifieke vragen en verzoeken naar de juiste partners, en het uitwerken van promotionele acties en aanwezigheden. Hierbij wordt het veelzijdige palet aan Vlaamse filmlocaties op een aantrekkelijke, dynamische en positieve wijze gepromoot. Zo zijn er bijvoorbeeld gezamenlijke stands op de Marché du Film in Cannes en op de AFCI Locations Trade Show in Santa Monica (VS). Een belangrijk instrument dat vandaag wordt gelanceerd is www.locationflanders.be, een fris ogende en vooral gebruiksvriendelijke Engelstalige webstek met naast algemene info en contactgegevens, een uitgebreide fotodatabase van locaties in de aangesloten steden. Deze zijn bv.op trefwoord, periode en bouwstijl terug te vinden. Op dit ogenblik zijn al een 500-tal locaties, met bondige beschrijving, beschikbaar. De volgende weken en maanden zal deze database nog aanzienlijk worden uitgebreid. Er wordt gewerkt met filmisch ogende foto’s die voor een belangrijk deel speciaal werden aangemaakt voor de site, of afkomstig zijn van de respectieve toeristische- en city marketingdiensten. LOCATION FLANDERS stelt zich geenszins op als exclusief clubje van de vier filmsteden. Waar dit project werd opgestart door Antwerpen, Brugge, Gent en Oostende is er de mogelijkheid voor andere Vlaamse steden en regio’s met audiovisuele ambities om zich bij het filmloket aan te sluiten. Nieuwe partners zullen daarbij onmiddellijk kunnen genieten van de door de andere steden opgedane ervaring. LOCATION FLANDERS wordt ondersteund door de Vlaamse Minister van Cultuur en door het Toeristisch Actieplan voor de Vlaamse Kunststeden, een initiatief van de Vlaamse Minister van Toerisme.