Ga verder naar de inhoud

Het Vlaams Audiovisueel Fonds lanceert Filmlab

20 november 2007
Het fonds lanceert vanaf begin 2008 een nieuwe subsidiëringslijn voor filmprojecten die zich onderscheiden door hun innovatief en/of atypisch karakter, het Filmlab.
Het VAF wil makers nog meer de kans geven om te broeden op gedurfd en eigenzinnig werk dat niet beantwoordt aan de courante standaarden van het filmmaken. De bestaande beoordelingscommissies voor animatie, documentaire en fictie blijven daarnaast hun primordiale rol vervullen in het selectie-advies m.b.t. het gros van de aanvragen. Het Filmlab beschikt jaarlijks over een globaal budget van € 800.000. Dit nieuw initiatief staat open voor projecten uit alle door het VAF ondersteunde categorieën (animatie, documentaire en fictie). Ook projecten uit de experimentele mediakunst worden in aanmerking genomen, voor zover het gaat over ‘filmisch’ werk dat bestemd is voor vertoning op single screenplatformen (dus naast bioscoop en tv b.v. ook computer, gsm, pda, …). Alle lengtes zijn toegelaten, inclusief interactief werk. De aanvrager kiest zelf of hij bij het Filmlab of bij een andere beoordelingscommissie van het VAF (animatie, documentaire of fictie) indient. Gezien de relatief beperkte middelen binnen het Filmlab is het duidelijk dat vooral low budgetprojecten in het lab een kans zullen krijgen. Voor financieel zwaardere projecten zal het Filmlab wel voor seed money kunnen zorgen. Een aanvrager kan na opstart in het Filmlab switchen naar een andere commissie voor zover het project in kwestie aansluit bij het actieterrein van die commissie. Indiening in een andere commissie na afwijzing door het Filmlab betekent een 1e herindiening. Er is geen deeladvies door andere commissies mogelijk. Omgekeerd kan men een project ook eerst indienen bij een ‘gewone’ beoordelingscommissie en het na afwijzing bij het Filmlab herindienen. De aanvrager kan in het Filmlab alle soorten premies aanvragen (scenario, ontwikkeling, productie en promotie) aan de hand van de gewone VAF-aanvraagformulieren. De gevraagde bedragen zijn open maar moeten wel binnen de maxima voorzien in de beheersovereenkomst blijven (zie intern reglement van het VAF voor de juiste maxima op www.vaf.be). Bijzonder aan het Filmlab is dat het VAF een ‘out of the box’ commissie zal samenbrengen die zal adviseren over de projecten. Markante en beslagen persoonlijkheden uit allerlei disciplines (ook andere kunsten) zullen zich buigen over het Filmlab-aanbod en de sterkste plannen van aanstormend en gevestigd talent selecteren. 6 commissieleden zullen per aanvraagronde worden gekozen uit een ruime, sterk multidisciplinaire pool van adviseurs. Er komen 4 deadlines per jaar. De eerste deadline valt op 3 maart 2008. Zie ook deadlinekalender op www.vaf.be De projectbeheerder voor Filmlab-aanvragen is Brecht Van Elslande, tel: 02/226.06.37 – e-mail: bvanelslande@vaf.be