Ga verder naar de inhoud

Indieningsdeadlines 2011

29 oktober 2010
Door een aantal nieuwe wendingen zal er voor het jaar 2011 heel wat veranderen aan de deadlinekalender voor indiening van creatieprojecten.
Aan de ene kant is er het nieuwe initiatief van minister Ingrid Lieten om vanaf 2011 een Mediafonds op te richten, dat werd toevertrouwd aan het VAF. De besprekingen hierover lopen nog volop, maar het ziet ernaar uit dat het VAF met zijn bestaande middelen vanwege minister Joke Schauvliege in eerste instantie steun zal verlenen aan op zich staande (= ‘single’) projecten in de categorieën fictie, animatie, documentaire en FilmLab, terwijl het Mediafonds zal openstaan voor reeksen in de categorieën fictie, animatie en documentaire. Deze opsplitsing, n.l. VAF/Filmfonds (‘single’ projecten) en VAF/Mediafonds (reeksen) ,is van essentieel belang voor het begrijpen van de deadlinekalender.Aan de andere kant zijn er binnen de klassieke VAF-middelen besparingen die in 2011 zullen wegen op de werking van het Fonds. Ook het VAF deelt immers, voor het tweede jaar op rij, in de algemene besparingsronde van de Vlaamse Gemeenschap. Ten opzichte van het jaar 2009 moet het Fonds in 2011 een besparing van € 1.664.000 realiseren, hetgeen ook op de verlening van steun aan creatie zijn invloed zal hebben.Er komen dus enerzijds deadlines bij, n.l. voor de reeksen (in het kader van het nieuwe Mediafonds). We voorzien hier 2 deadlines per jaar. Anderzijds nopen de besparingen ons ertoe om het aantal klassieke ‘VAF-deadlines’ (vanaf nu dus enkel voor ‘single’ projecten) te beperken. Zo worden alle deadlines op jaarbasis van 4 naar 3 of 2 (Filmlab) herleid, en wordt de opsplitsing tussen Fictie 1 en 2 herzien:In Fictie 1 worden alle majoritair Vlaamse lange en middellange 1e films ingediend. Deze kunnen hoogstens € 350.000 productiesteun aanvragen. Ook alle andere majoritair Vlaamse films die aan dit low budgetcriterium beantwoorden, worden ingediend bij Fictie 1. Aangezien het hier om een relatief laag aantal goed te keuren films per jaar gaat, zijn er slechts 2 deadlines in 2011. Het VAF heeft n.l. een ‘low budget bonus’ ontwikkeld om aan producenten die in dit segment willen produceren tegemoet te komen. Binnenkort volgt meer uitleg over dit low budgetgegeven.In Fictie 2 worden alle majoritair Vlaamse films (vanaf 2e film) ingediend, behalve de low budgetfilms (zie hoger). Ook alle minoritair Vlaamse en aan tv-reeksen gekoppelde films lopen, zoals voorheen, via Fictie 2. Deze commissie kent 3 rondes per jaar.Hier kan u de deadlinekalender voor 2011 raadplegen. Doordat één en ander op politiek niveau nog in bespreking is, sluiten we niet uit dat hier nog wijzigingen optreden.