Ga verder naar de inhoud

Invoering drie soorten productiepremies voor lange fictie vanaf 2021

11 juni 2020
De productiesteun die het VAF/Filmfonds verleent aan majoritair Vlaamse fictiefilms ligt al jaren vast op 550.000 of 650.000 euro, afhankelijk van het voortraject van de regisseur. Een lager bedrag aanvragen kon ook, maar er werd geen specifiek beleid rond gevoerd. Vanaf 2021 komt daar verandering in.
Met de invoering van drie onderscheiden standaardbedragen wil het VAF inspelen op een aantal signalen uit de sector. Die signalen zijn even uiteenlopend als legitiem. Zo hoort het VAF de roep van jonge en eigenzinnige makers om meer kansen te krijgen om met beperkte middelen films te maken. Daarnaast tonen alle vergelijkingen aan dat het dringend tijd is om als fonds een doorsnee Vlaamse speelfilm beter te ondersteunen. Met deze input en inzichten ging het VAF de voorbije maanden aan de slag om binnen de bestaande financiële enveloppe een fijnmaziger systeem uit te werken. Daarbij wordt uitgegaan van drie soorten premies, die elk hun finaliteit en spelregels hebben. Ten laatste begin november 2020 zullen de hieronder beschreven steunmaatregelen volledig geïmplementeerd worden. Je zal ze terugvinden op onze website en in onze aanvraagmodule MyVAF. Drie onderscheiden ‘standaard’ productiepremies Een premie tot 250.000 euro (alle stadia inbegrepen) – 3 premies/jaar We begrijpen dat er nood is aan mogelijkheden om nieuw filmtalent de eerste stappen richting speelfilm te laten zetten. Zo kan een kleinere premie debuterende makers die bijvoorbeeld uit het scenarioatelier komen of een felbegeerde Wildcard wonnen, kansen geven om sneller die eerste grote stap te wagen. Makers die willen experimenteren met een andere beeldtaal, andere vertel- en vertoningsvormen, … willen we faciliteren om zaken uit te proberen. Ook voor onderwerpen waarbij letterlijk een grote tijdsdruk speelt – bv het inspelen op een maatschappelijke gebeurtenis of fenomeen – moet soms sneller en vrijer kunnen geschakeld worden. Ten slotte moet het mogelijk zijn om projecten die van bij de schriftuur low budget zijn geconcipieerd (bv weinig personages, weinig locaties, …) of die in een telefilmformaat passen, te realiseren. Voor deze creaties zet het VAF deze nieuwe ondersteuningslijn op. Een premie van 650.000 euro (alle stadia inbegrepen) – 4 premies/jaar De gekende premies van 550.000 en 650.000 euro willen we uniformiseren naar 650.000 euro. We maken niet langer onderscheid tussen eerste en tweede films enerzijds en ‘vanaf derde films’ anderzijds. Deze premie staat open voor arthouse- en publieksfilm. Ook ‘first time’-regisseurs kunnen hierop intekenen. Al deze films zijn gebaat met een ondersteuning van de orde van 650.000 euro. Een premie van 1.000.000 euro (alle stadia inbegrepen) – 1 premie/jaar In feite is er algemeen nood aan hogere steunbedragen, wat momenteel helaas niet mogelijk is binnen de financiële middelen van het VAF. De VAF-premies voor productie zijn doorheen de jaren gestagneerd en relatief gezien zelfs gedaald. Benchmarking met vergelijkbare fondsen in het buitenland toont aan dat onze premies eerder laag liggen. Het financieren van speelfilms, en zeker van meer financieel ambitieuze films, wordt in de huidige context juist moeilijker. Het is minder vanzelfsprekend om te rekenen op hoge minimum garanties van distributeurs, de omroepen kampen met financiële tekorten wegens de inkrimpende reclamemarkt en/of verlaagde overheidsdotatie, en de tax shelter investeringen lopen terug. Recent komt daar ook de coronacrisis bovenop. In die erg lastige financieringsomgeving is alle steun van het fonds welkom. De invoering van één hogere premie voor een ambitieuze film met een zekere schaal, is alvast een stap in de goede richting. Het VAF hoopt in de toekomst meer te kunnen doen dan die ene stap. Schematisch overzicht van finaliteit en spelregels Standaardbedragen en aantal premies/jaar 3 x tot 250.000 euro 4 x tot 650.000 euro 1 x 1.000.000 euro Totaal filmbudget tussen 250.000 en 1.000.000 euro vanaf 1.000.000 euro (geen maximum) vanaf 3.000.000 euro (geen maximum) Berekening van de reële premie in verhouding tot het volledige filmbudget VAF geeft max 250.000 euro met een beperking van 2/3 van budget (dus in realiteit tussen 167.000 en 250.000 euro). Voorbeeld 1: film van 250.000 euro. VAF geeft 2/3, dus 167.000 euro Voorbeeld 2: film van 300.000 euro. VAF geeft 2/3, dus 200.000 euro. Voorbeeld 3: film van 600.000 euro: VAF geeft niet 2/3 (400.000) maar wel het maximum van 250.000 euro. VAF geeft max de helft vh budget (dus in realiteit tss 500.000 en 650.000) Voorbeeld 1: film van 1.200.000 euro. VAF geeft 1/2, dus 600.000 euro. Voorbeeld 2: film van 2.000.000 euro: VAF geeft niet 1/2 (1.000.000) maar wel het maximum van 650.000 euro. Voorbeeld 3: film van 3.500.000 euro: VAF geeft niet 1/2 (1.750.000) maar wel het maximum van 650.000 euro. standaard 1.000.000 euro Voorbeeld 1: film van 3.000.000 euro. VAF geeft 1.000.000 euro. Voorbeeld 2: film van 4.000.000 euro. VAF geeft 1.000.000 euro. Voorbeeld 3: film van 4.000.000 euro. VAF geeft 1.000.000 euro. Toegang tot structurele akkoorden geen toegang tot structureel akkoord NFF en CCA wel toegang tot structureel akkoord NFF en CCA wel toegang tot structureel akkoord NFF en CCA Vereisten op scenariovlak scenario is duidelijk geschreven op de beperkte budgettaire mogelijkheden van de film. Dit wordt bij scenario-aanvraag al aangegeven door de aanvrager. Welke films? financieel kleinschalige films (zie inleiding) aanstormend jong talent meer experiment narratief lowbudget-opzet telefilm arthousefilm (ambitie: minimum 20.000 toeschouwers in Belgische zalen) publieksfilm (ambitie: minimum 150.000 toeschouwers in Belgische zalen). kinder- en jeugdfilm ook open voor debuutfilms film met ambitie om minimum 150.000 toeschouwers in Belgische zalen te halen + met internationaal potentieel Voor welke regime kiezen? de aanvrager beslist de aanvrager beslist de aanvrager beslist Toegang tot het aanvraagsysteem pitchcomité verplicht pitchcomité verplicht pitchcomité verplicht Soorten premies enkel scenario- en productiepremie (snelheid!) coaching voor jonge makers extra belangrijk hier 3 stappen mogelijk (scenario-ontwikkeling-productie) 3 stappen mogelijk (scenario-ontwikkeling-productie) Circuit en distributiegaranties sterk vertoningsplan verplicht gegarandeerde distributie/vertoning is geen voorwaarde maar een plus bij beoordeling vertoning in bioscoop kan verplicht vertoning in bioscoop distributiegarantie vereist bij indiening technisch dossier met minimum garantie van minimum 15.000 euro verplicht vertoning in bioscoop. distributiegarantie vereist bij indiening aanvraag productiesteun met minimum garantie van minimum 100.000 euro Timing van indiening en beoordeling behandeling 2e ronde Fictie 2 van het jaar voor aanvragen productie (= deadline juni) optie om voor selectie productiesteun een aparte jury aan te stellen scenariosteun bij Fictie 1 met concrete instructies aan de commissieleden kan op de drie deadlines Fictie 2 voor kinder- en jeugdfilm enkel op de voorziene deadline behandeling 1e ronde Fictie 2 van het jaar aanvragen productie (= deadline begin van het jaar) indien geen premies uitgegeven, schuift dit op naar volgende deadline Herindiening de 3 sterkste projecten worden geselecteerd (= maximum) andere komen pas terug bij een volgende specifieke deadline voor kleine projecten volgens de herindieningsregels ofwel kandideren ze achteraf op om het even welke deadline van Fictie 2 voor een productiepremie na start opnames (= max 100.000 euro) men kan niet herindienen voor middelgrote of grote premie gewone herindieningsregels op alle deadlines van Fictie 2 Het sterkste project wordt geselecteerd projecten die hier afvallen komen nog in aanmerking voor de middelgrote premie, hetzij op dezelfde ronde, hetzij met herindieningskans op een volgende ronde van Fictie 2. Men kan ook herindienen bij een volgende specifieke deadline voor de grote premie (in principe het jaar daarop) VAF Marketing Partnership VMP van 10.000 euro (facultatief) VMP van 20.000 euro (verplicht) VMP van 30.000 euro (verplicht) Sociale context respect voor Sociaal Charter, toepassing minimumlonen in de sector en maximum participatie per medewerker van 50 % respect voor Sociaal Charter, toepassing minimumlonen in de sector respect voor Sociaal Charter, toepassing minimumlonen in de sector Duurzaamheid en diversiteit alle VAF-richtlijnen zijn van kracht alle VAF-richtlijnen zijn van kracht alle VAF-richtlijnen zijn van kracht Meer info Dirk Cools Projectbeheerder Fictie dcools@vaf.be 02 226 06 50 Karla Puttemans Hoofd Content kputtemans@vaf.be 02 226 06 58