Ga verder naar de inhoud

Invoering impulspremie op basis van recoupment

11 september 2012
Goed nieuws voor de producenten. Het VAF/Filmfonds implementeert vanaf nu de impulspremie op basis van recoupmentgelden. Deze premie wordt door sommigen ook ‘trekkingsrecht’ genoemd.
De bedragen die door een producent (meer bepaald de aanvrager die VAF-steun ontving voor een bepaald audiovisueel werk) contractueel aan het VAF worden terugbetaald uit de exploitatie-inkomsten op dat audiovisueel werk, worden vanaf nu door het VAF voor de betrokken producent gereserveerd met het oog op investering in een nieuw project, geproduceerd door dezelfde producent. Deze premie wordt ingevoerd voor alle audiovisuele werken die na 31 december 2011 voor het eerst werden geëxploiteerd. Meer info vind je hier.