Ga verder naar de inhoud

Koning Boudewijnstichting steunt uitbreiding e-Mission naar filmopleidingen

2 juni 2016
De Koning Boudewijnstichting ondersteunt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) bij het uitrollen van zijn e-Mission werking naar de diverse filmopleidingen aan de Vlaamse hogescholen. Via het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer maakt de Stichting 25.000 EUR projectsubsidies vrij om het initiatief te ondersteunen. Met het project zullen het VAF en de filmhogescholen samen de filmmakers en -professionals van morgen en hun docenten vertrouwd maken met de principes van duurzaam filmmaken.
Sinds 2013 zet het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zwaar in op duurzaam filmmaken; dit onder de noemer e-Mission. De voortrekkersrol van het VAF en de expertise die het op dit vlak ondertussen heeft opgebouwd, wordt ook internationaal erkend.Intussen werden al ruim 30 speelfilms en 15 reeksen van 25 producenten door het VAF begeleid; een inspanning die ondertussen zijn vruchten afwerpt. Terwijl bij de nulmeting in 2013 tijdens het maken van een Vlaamse film gemiddeld nog 83 ton CO2 uitgestoten werd, noteerde de e-Mission cel van het Fonds in 2015 een nieuw gemiddelde van 55 ton CO2 per film, of een daling van ruim 33%. Producties waarbij een aanzienlijke inspanning wordt geleverd om de ecologische voetafdruk te reduceren, krijgen sinds kort een e-Mission label. De eerste titels met dit label zijn de speelfilm Home van Fien Troch en de tv-reeksen Den elfde van den elfde en Clinch.Het VAF is er zich van bewust dat er nog veel werk nodig is om duurzaamheid ook echt te verankeren in de sector. Tot nu toe richtte het zich daarbij hoofdzakelijk naar professionele filmmakers. Het Fonds wil nu echter ook filmstudenten en hun docenten vertrouwd maken met de principes van duurzaam filmen en werkt voor dit initiatief - dat in september van start gaat - daarom nauw samen met de vijf Vlaamse filmhogescholen: LUCA School of Arts C-mine in Genk, LUCA School of Arts Narafi in Brussel, LUCA School of Arts Sint-Lukas in Brussel, het RITCS in Brussel en het KASK in Gent.Voor het VAF is dit een belangrijk project. Men gaat er namelijk van uit dat als de filmmakers en -professionals van morgen al tijdens hun opleiding duurzaam leren werken, de effecten later duidelijk voelbaar zullen zijn. Daarom is het de bedoeling dat alle filmstudenten vanaf volgend academiejaar een algemene theoretische sessie over duurzaam filmen krijgen. Deze wordt gevolgd door praktische workshops waarbij de opgedane kennis wordt toegepast op hun eigen projecten. Na de opnames kunnen studenten deelnemen aan een workshop ‘best practice sharing’.Docenten kunnen naast deze sessies ook deelnemen aan gespecialiseerde technische workshops georganiseerd door het VAF. De e-Mission cel van het Fonds ontwikkelt bovendien een lessenpakket over duurzaam filmen en voorziet verder in een CO2-calculator voor kortfilms om de uitstoot van studentenfilms te meten. De verhoogde aandacht voor duurzaamheid in de filmopleiding kan afdelingshoofden van andere opleidingen of de directies van de hogescholen verder inspireren om een duurzamer beleid te voeren. Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, selecteerde voor de 10de maal een aantal regionale projecten. In totaal gaat 150.000 EUR naar zes vernieuwende initiatieven die Vlamingen duurzamer leren omgaan met materialen en energie. De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury, volgens de doelstellingen van het Fonds: steun aan projecten met oog voor innovatie, duurzaamheid en gedragsverandering, over heel Vlaanderen. Om echt impact te hebben, moeten projecten nog meer de modale Vlaming aanspreken die wel iets wil doen maar niet weet hoe eraan te beginnen. Opvallend aan de 10de lichting van de regionale projecten is de manier waarop ze proberen de doelgroep te verruimen en tegelijkertijd te verfijnen.Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer is een samenwerking tussen Indaver/SLECO, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (Abllo vzw). Zij maken deel uit van het bestuurscomité dat de werkzaamheden van het Fonds coördineert in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Sinds zijn oprichting gaf het Fonds al meer dan 1,5 miljoen euro steun aan meer dan 150 projecten.Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) valt onder de bevoegdheid van Vlaams Minister van Cultuur en Media Sven Gatz.