Ga verder naar de inhoud

Match making & pitching event

20 november 2007
Het Vlaams Audiovisueel Fonds en het regionaal filmfonds van Le Nord-Pas de Calais (CRRAV) organiseren een gezamenlijk match making en pitching event voor documentaireproducenten. Vlaamse producenten kunnen er kennis maken met eventuele Franse coproducenten, en vice versa.
Dit initiatief voor documentaireproducenten gaat uit van het VAF en het CRRAV. Het vindt plaats op vrijdag 14 december 2007 te Brussel. Als een Franse of Vlaamse coproducent interesse vertoont en een minoritaire steunaanvraag indient bij respectievelijk het CRRAV of het VAF, hebben beide fondsen de intentie om een of meerdere projecten te steunen, op voorwaarde dat beantwoord wordt aan de criteria die het desbetreffende fonds hanteert. Wie de vruchten wil plukken van dit coproductie-initiatief, kan zich kandidaat stellen tot en met maandag 3 december 2007. Welke projecten komen in aanmerking? · Met dit initiatief richten we ons in principe tot documentaireproducenten die scenario- of ontwikkelingssteun ontvingen in februari, mei, september of november 2007. · De projecten hebben bij voorkeur een zekere relevantie voor Noord-Franse producenten. Doelstellingen · Indien een coproducent zich engageert en een steunaanvraag indient bij zijn filmfonds (VAF of CRRAV), heeft dit fonds de intentie om aan een of meerdere projecten minoritaire steun te verlenen, op voorwaarde dat het project beantwoordt aan de criteria die het desbetreffende fonds hanteert. De beoordelingscriteria van het CRRAV kunnen opgevraagd worden bij het VAF. Wederkerigheid tussen het VAF en het CRRAV wordt nagestreefd. · Op langere termijn kan deze pitching poorten openen naar de Franse markt, waar natuurlijke coproductiepartners gevonden kunnen worden. · Via deze pitching kunnen producenten hun internationale pitching-, networking- en coproductievaardigheden aanscherpen. Hoe stel je je kandidaat? Vul de ‘application form’ in en bezorg de gevraagde bijlages. Het dossier omvat: · bovengenoemde application form; · een synopsis van één pagina; · een intentieverklaring van de regisseur; · het curriculum vitae van de regisseur; · een curriculum vitae van de producent + lijst van verwezenlijkte of lopende producties (in ontwikkeling, preproductie, productie of gereleased); · een kostenraming en financieringsplan; De kandidaturen zijn in het Frans of het Engels opgesteld. De dossiers moeten in 4 exemplaren opgestuurd worden naar het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, t.a.v. Siebe Dumon, Handelskaai 18, 1000 Brussel. Eén exemplaar wordt gemaild naar sdumon@vaf.be Deadline · Inschrijvingen worden afgesloten op maandag 3 december 2007 om 17 uur. Procedure · De procedure verloopt in drie stappen: 1) Het VAF onderzoekt de formele ontvankelijkheid van het dossier en de kandidaat; 2) Kandidaten met een ontvankelijk dossier pitchen hun project op vrijdag 14 december 2007 in Brussel; 3) Geïnteresseerde Franse coproducenten dienen bij het CRRAV een aanvraagdossier in. Geïnteresseerde Vlaamse coproducenten dienen bij het VAF een aanvraagdossier in. Het VAF en het CRRAV beslissen autonoom en volgens hun eigen selectiesysteem over de steunaanvragen. · De pitching is gepland op vrijdag 14 december 2007, van 10h tot 17h, en vindt plaats in Brussel. Precieze locatie wordt later meegedeeld. ’s Morgens pitchen de Vlaamse producenten hun project, over de middag is er een lunchpauze en in de namiddag nemen de Franse producenten het woord. De precieze timing wordt opgemaakt zodra duidelijk is hoeveel producenten deelnemen aan het initiatief. Bijlage · Inschrijvingsformulier (‘application form’) Nog vragen? Neem contact op met Siebe Dumon, Hoofd Vorming en Onderzoek,Tel. 02 226 06 47 / Mail: sdumon@vaf.be