Ga verder naar de inhoud

Meer middelen voor VAF

2 oktober 2008
Bert Anciaux geeft het Vlaams Audiovisueel Fonds extra middelen voor de ondersteuning van audiovisuele producties waarin een Vlaamse omroep investeert.
Wij zijn verheugd te melden dat minister Bert Anciaux heeft beslist om vanaf 2009 de voorziene jaarlijkse dotatie van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) op te trekken met € 2.850.000, bovenop de € 13.784.000 die totnogtoe voor volgend jaar waren toegezegd. Deze bijkomende budgettaire enveloppe is expliciet bestemd voor de ondersteuning van kwalitatieve, onafhankelijke televisieproducties, die door het VAF samen met Vlaamse omroepen worden gefinancierd. De modaliteiten omtrent de besteding van deze bijkomende dotatie zullen worden bepaald in een bijlage aan de bestaande beheersovereenkomst van het VAF. Het Fonds is bijzonder opgetogen over deze demarche van de minister van Cultuur. Zijn initiatief is een eerste stap in een ruimer plan voor een structurele samenwerking tussen de televisie en de onafhankelijke sector, wat in Vlaanderen tot op vandaag ontbrak. Hiervoor waren extra middelen nodig. Met dit bijkomende budget wordt werk gemaakt van een verregaande samenwerking rond tv-producties van hoogwaardige en duurzame kwaliteit. Deze opstap, die nog in deze legislatuur wordt geconcretiseerd, maakt het ook mogelijk dit vooruitstrevend plan op middellange termijn te ontwikkelen tot een volwaardige pijler binnen het Vlaamse audiovisuele beleid. Een mooi perspectief voor de televisiekijker in eigen land en een verhoogde kans op internationale uitstraling van onze makers en onze regio. Binnen afzienbare tijd zouden dus ook in Vlaanderen reeksen als The Sopranos en Six Feet Under mogelijk moeten worden. Het beleid kiest hiermee voor een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van eigen creatieve projecten door het vele artistieke en productionele talent dat Vlaanderen rijk is. Een structureel samenwerkingsmodel zal daarenboven zorgen voor een hogere stabiliteit van, en extra werkgelegenheid voor, de Vlaamse audiovisuele productiesector.Hiermee rondt minister Anciaux binnen deze legislatuur op harmonieuze wijze zijn audiovisueel creatiebeleid af. Onder zijn voogdij werden niet enkel de middelen voor film aanzienlijk verhoogd, maar kwam er ook meer ondersteuning voor documentaire en animatie, terwijl het nieuwe FilmLab van het Fonds eveneens zorgt voor de instroom van creaties in de explore zone. Het aangekondigde televisieluik vormt hier een mooi sluitstuk op.